eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์สมัชชาคนจน

 

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๖ ณ. ทำเนียบรัฐบาล

 

----------------------------------------------------

 

            ตามที่นายกรัฐมนตรี พ...ดร.ทักษิณ  ชินวัตร ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน หลังจากเดินทางไปดูสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของชาวบ้าน บริเวณเขื่อนปากมูล เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม ๒๕๔๖  โดยเนื้อหาการสัมภาษณ์ พอสรุปได้ว่า การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่ครอบคลุมเพราะเป็นการศึกษาข้อมูลของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ไม่ศึกษาข้อมูลของชาวบ้านกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดประตูระบายน้ำ จึงได้ส่งคณะทำงานส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี ๔ ชุดเพื่อลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่เพิ่มเติม

 

            แต่ความจริงรายงานผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็ระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลตลอดปี ทั้งด้านการชลประทาน  การเลี้ยงปลากระชัง ด้านพลังงานไฟฟ้า ข้อกล่าวหาของนายกรัฐมนตรีที่ว่าการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นการศึกษาข้อมูลด้านเดียวจึงไม่เป็นความจริง จึงไม่มีความจำเป็นใดๆที่นายกรัฐมนตรีจะต้องส่งคณะทำงานส่วนตัวลงไปเก็บข้อมูลอีก

พวกเราไม่ทราบได้ว่าคณะทำงานส่วนตัวของนายกฯ เป็นใคร มีภาระกิจอะไร จึงได้แต่รอการเปิดเผยจากทางรัฐบาล จนกระทั่งเมื่อวานนี้นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าหัวหน้าคณะทำงานส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี ก็คือนายอำเภอในพื้นที่นั่นเอง

 

            เมื่อความเป็นจริงปรากฏ พวกเราจึงรู้ชะตากรรมของตัวเองได้ดี เพราะที่ผ่านมาพฤติกรรมของนายอำเภอในพื้นที่ เป็นการขัดขวาง โจมตีให้ร้ายสมัชชาคนจนเสมอมา และจากวิธีการที่ชาวบ้านในหมู่บ้านส่งข่าวมาให้ทราบก็คือ นายอำเภอจะสั่งไปที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ประกาศหอกระจายข่าวเรียกประชุมชาวบ้าน และให้ยกมือว่าใครเห็นด้วยกับการเปิดประตูน้ำ ปิดประตูน้ำ หรือเปิดๆปิดๆ ซึ่งหากวิธีการนี้ใช้ได้ทำไมนายกรัฐมนตรีต้องอนุมัติงบประมาณ ๑๐.๒ ล้านบาท ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาทำการศึกษาใช้เวลาเป็นปี สู้มานับมือกันไม่กี่วันก็เสร็จเรียบร้อย

 

ดังนั้นการที่นายกรัฐมนตรีเลือกเอานายอำเภอในพื้นที่ มาเป็นคณะทำงานส่วนตัว และใช้วิธีสำรวจความต้องการโดยไม่ดูความเป็นจริงแล้ว สมัชชาคนจนมีความเห็นว่าคณะทำงานส่วนตัวของนายกฯ ไม่ใช่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแก้ปัญหาแต่เป็นการหาข้อมูลรองรับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่แต่เดิมแล้ว

 

        สมัชชาคนจนขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ทบทวนการดำเนินงานของคณะทำงานดังกล่าวแล้วตัดสินใจเปิดประตูน้ำเขื่อนปากมูลตลอดปี ตามข้อเสนอของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น่าจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์กว่าที่เป็นอยู่

 

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังประชาชาชน

สมัชชาคนจน

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา