eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์สมัชชาคนจน

เขตปลอดความรุนแรง หมู่บ้านแม่มูนมั่นยืน

 

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ ณ หมู่บ้านแม่มูนมั่นยืน

 

--------------------------------------------

 

            ตามที่สมัชชาคนจนได้ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านแม่มูนมั่นยืนขึ้นเมื่อวานนี้ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ ตามสัญญาประชาคมที่นายกรัฐมนตรีเคยให้สัญญาไว้เมื่อเริ่มเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ๆ และเป็นการนำเสนอวิถีชีวิตของชาวบ้านที่พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติอย่างสอดคล้องสมดุล ที่ต้องล่มสลายจากการดำเนินโครงการพัฒนาของรัฐ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยความเข้าใจตามแนวทางสันติวิธี

 

            แต่การตั้งบ้านแม่มูนมั่นยืนกลับนำไปสู่ความเข้าใจผิดและเป็นที่มาของความขัดแย้งครั้งใหม่ เมื่อนายกรัฐมนตรี  ...ดร.ทักษิณ  ชินวัตร เข้าใจว่าพวกเราจะปลูกบ้านเรือนถาวรอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาล และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าถ้าสร้างก็ต้องรื้อ ทำให้สถานการณ์ตลอดวันที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความตึงเครียดซึ่งไม่เป็นผลดีกับใครทั้งสิ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการคลี่คลายสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรง สมัชชาคนจนขอชี้แจงว่า การตั้งหมู่บ้านแม่มูนมั่นยืนเป็นเพียงการตั้งชื่อสถานที่ชุมนุมที่มีสภาพเป็นเพิงพักกันแดดกันฝน ไม่มีสิ่งปลูกสร้างที่มั่นคงถาวร ไม่ปิดกันเส้นทางจราจร และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คน ที่สำคัญการชุมนุมในนามหมู่บ้านแม่มูนมั่นยืน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

            แต่อย่างไรก็ตามการตั้งหมู่บ้านแม่มูนมั่นยืนเป็นเพียงปลายเหตุของปัญหาที่รัฐบาลไม่จำเป็นต้องใส่ใจมากนัก แต่ที่รัฐบาลต้องพิจารณาคือ ต้นตอของปัญหาที่เกิดมาจากตลอดเวลาสองปีที่รัฐบาลเข้าบริหารประเทศ สัญญาประชาคมที่นายกรัฐมนตี ได้ประกาศไว้ไม่ได้นำไปปฎิบัติที่แย่ไปกว่านั้นหลายปัญหาถูกรัฐบาลบิดเบือนและกล่าวหาใส่ร้ายเพื่อทำลาย ความชอบธรรมของการเคลื่อนไหว สมัชชาคนจนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลกลับมาพิจารณาต้นตอของปัญหาที่ค้างคาอยู่ด้วยเหตุผลตามหลักวิชาการ แทนที่จะไปวิตกกังวลกับการตั้งชื่อหมู่บ้านแม่มูนมั่นยืน

 

            นอกจากนั้น ในวันนี้พวกเราจะประกาศเขตปลอดความรุนแรงในพื้นที่หมู่บ้านแม่มูนมั่นยืน ด้วยการเดินแถวเรียงหนึ่งรอบหมู่บ้านแม่มูนมั่นยืน เพื่อภาวนาให้รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยุติความคิดที่จะใช้ความรุนแรงและกลับมาใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน

 

                                                            ด้วยความเชื่อมั่นในพลังประชาชน

                                                                            สมัชชาคนจน

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา