eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์สมัชชาคนจน

 

ทำไมจึงไม่ยอมรับมติคณะรัฐมนตรี กรณีเขื่อนปากมูล

 

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๖ ณ ทำเนียบรัฐบาล

 

            ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๖ กรณีเขื่อนปากมูล ได้ยืนยันให้เปิดปีระตูน้ำ ๔ เดือน ปิด ๘ เดือน  รวมทั้งมอบหมายให้กรมชลประทาน จัดทำคลองส่งน้ำ กรมประมงสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงให้เหมาะสมกับประมงน้ำลึก ทั้งนี้ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ สนับสนุนงบประมาณดำเนินการของกรมประมงและการขยายพันธุ์และปล่อยพันธุ์ปลาชนิดต่างๆลงในแม่น้ำมูน

 

            สมัชชาคนจน ได้ศึกษาเอกสารมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แล้วพบความไม่โปร่งใสในการตัดสินใจ ดังนี้

 

            .การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นไปตามอัตวิสัย ไม่มีเหตุผลทางวิชาการรองรับ ความผิดพลาดที่สำคัญ คือ การนำวัตถุประสงค์ของโครงการเขื่อนปากมูลมาเป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการมักจะเขียนไว้อย่างสวยงาม เช่นกรณีเขื่อนปากมูล ระบุว่าเป็นเขื่อนอเนกประสงค์มีผลประโยชน์ในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทาน และการประมง แต่ความจริงที่ได้จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบว่า เขื่อนปากมูลผลิตกระแสไฟฟ้าไม่คุ้มค่าตามที่คาดการณ์ไว้  ไม่มีผลประโยชน์ด้านการชลประทาน และทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรและการประกอบอาชีพประมง  เป็นจุดก่อเกิดของปัญหาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

 

            .การสร้างหลักฐานเท็จมารองรับการตัดสินใจ หากติดตามการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูลมาตั้งแต่ต้น จะพบว่า การตัดสินใจเปิดประตูน้ำ ๔ เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ รัฐบาลอ้างความชอบธรรมว่าเป็นการตัดสินใจตามผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลฯ แต่เมื่อสมัชชาคนจนคัดค้านจนกระทั่งนายกรัฐมนตรียอมเปิดเวทีสาธารณะ คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลฯได้ยืนยันว่าข้อเสนอของมหาวิทยาลัยอุบลฯคือการเปิดประตูน้ำตลอดปี ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รัฐบาลจึงวิพากษ์วิจารณ์ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลฯอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายรัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่เขื่อนปากมูล โดยมีข้อสรุปว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เปิดประตูน้ำ ๔ เดือน ปิด ๘ เดือน  มาสร้างความชอบธรรมรองรับการตัดสินใจ แต่เมื่อพิจารณาการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แล้วพบว่าพื้นที่ที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับเขื่อนปากมูล เช่น ไปสำรวจความคิดเห็นของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนสิรินธร ไปสำรวจความคิดเห็นของชาวบ้านที่อยู่กลางอุทยายานผาแต้ม ริมแม่น้ำโขง ในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์กลาง ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกลับแม่น้ำมูลแม้แต่น้อย

 

            ทีสำคัญ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการเดินซ้ำลอยแห่งความล้มเหลวในอดีต เพราะที่ผ่านมารัฐบาลได้ทุ่มเงินจำนวนมหาศาลในการเพาะพันธุ์ปลา ด้วยการตั้งสถานีเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่บ้านหัวเห่ว และจ้างชาวบ้านอนุบาลลูกปลาธรรมชาติเพื่อปล่อยลงแม่น่ำมูนแต่ปริมาณปลาในแม่น้ำมูลก็ไม่เพิ่มขึ้น ขณะที่ด้านการชลประทาน คลองส่งน้ำที่มีอยู่เดิมมีราษฎรขอใช้น้ำเพียง ๑๕% ของพื้นที่  จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างขึ้นใหม่

 

            สมัชชาคนจนจึงขอคัดค้านมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ที่ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยอัตวิสัย ไม่สนใจความเดือดร้อนของชาวบ้าน ดังนั้นพวกเราจึงต้องชุมนุมเรียกร้องด้วยความสงบและสันติเพื่ออธิบายความจริงให้สาธารณชนรับทราบต่อไป

 

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังประชาชน

สมัชชาคนจน

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา