eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 
คณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูน(ชชช.)
57 หมู่ 12 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

4 พฤษภาคม 2547


เรื่อง ขอให้ยุติการสนับสนุนการสร้างเขื่อน
เรียน ประธานธนาคารโลก

เขื่อนปากมูลเป็นกรณีตัวอย่างที่สำคัญที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของโครงการพัฒนาที่ธนาคารโลกให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกรณีเขื่อนปากมูลคงไม่ใช่กรณีเดียวที่เกิดความเสียหายขึ้น แต่ยังคงมีอีกมากมายในทั่วโลกที่ต้องประสบชะตากรรมเดียวกันนี้ ได้ทำให้ชุมชนที่พึ่งตนเองจำนวนมากในขอบเขตทั่วโลกต้องล้มละลาย ล่มสลายกลายเป็นความทุกข์ยาก ยากจน แพร่ระบาดไปทั่ว ผู้คนจำนวนมากต้องมีคุณภาพชีวิตที่เลวร้ายลงอย่างรวดเร็ว แต่ผู้บริหารของธนาคารโลกก็ยังไม่ยอมสรุปบทเรียน และยังคงมีแผนการให้การสนับสนุนการสร้างเขื่อนในประเทศต่างๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้นับเป็นปีที่ 60 ของการก่อตั้งธนาคารโลก ซึ่งนับเป็นปีที่ 60 เช่นเดียวกันที่มีคนทั่วโลกได้รับชะตากรรม ความทุกข์ยากจากการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการขนาดใหญ่ในประเทศทั่วโลก และจากประสบการณ์ที่พวกเราชาวปากมูนได้รับตลอดระยะเวลา 14 ปีนับจากมีโครงการเราจึงไม่อยากให้ชะตากรรมนี้เกิดขึ้นกับผู้คนอื่นอีกต่อไปในโลก

ดังนั้น เราจึงขอเรียกร้องให้ธนาคารโลกระงับการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อการสร้างเขื่อนและโครงการพัฒนาอื่นๆ แก่ประเทศต่างๆ และขอให้รับผิดชอบต่อความสูญเสียจำนวนมากของผู้คน ความเสียหายของธรรมชาติ ระบบนิเวศต่างๆ ด้วยการปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การสนับสนุนงบประมาณเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และฟื้นฟูครอบครัว วิถีชีวิตของผู้เสียหายจากโครงการที่ธนาคารโลกให้การสนับสนุน ฯลฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลำดวน เสระทอง) (นายสมเกียรติ พ้นภัย)
คณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูน(ชชช.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานเหตุการณ์ :

ชาวปากมูนรณรงค์ที่ธนาคารโลก ร้องให้ยุติให้เงินทำลายคนในโลก

เมื่อเวลา 14.00 น.ชาวบ้านผู้เดือดร้อนจากเขื่อนปากมูล จำนวน ๔๐ คน นำโดยนายสมเกียรติ พ้นภัย นางลำดวน เสระทอง เดินทางไปยังสำนักงานธนาคารโลกประจำประเทศไทย ถ.วิทยุ เพื่อยื่นหนังสือและรณรงค์เกี่ยวกับการให้เงินกู้และเงินสงเคราะห์ต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้เกิดการทำลายวิถีชีวิต ธรรมชาติของประเทศนั้นๆ เมื่อเดินทางมาถึงชาวบ้านทั้งหมดได้นั่งรวมกันบริเวณลานด้านหน้าอาคาร โดยได้มีการปราศรัย นายสมเกียรติ พ้นภัย ได้กล่าวผ่านเครื่องกระจายเสียงขนาดเล็กถึงจุดประสงค์การเดินทางมาในวันนี้ว่า ตนและชาวบ้านผู้เดือดร้อนจากเขื่อนปากมูลมายื่นหนังสือถึงประธานธนาคารโลก เพื่อเรียกร้องให้ยุติการให้การสนับสนุนงบประมาณต่อการสร้างโครงการขนาดใหญ่ทั่วโลก และมาสะท้อนปัญหาและผลกระทบของโครงการที่เกิดจากการสนับสนุนของธนาคารโลก โดยเฉพาะในปีนี้ทราบว่าเป็นปีที่ 60 ของการก่อตั้งธนาคารโลก จึงอยากให้ธนาคารโลกทบทวนนโยบายการให้เงินต่อประเทศต่างๆ ทั้งอดีตเมื่อ 60 ปีที่ผ่านมา และพิจารณาแผนการสนับสนุนในอนาคต

นายไพบูลย์ จาระงับ ชาวบ้านบ้านห้วยหมากใต้ อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ กล่าวว่า เขื่อนปากมูลเป็นบทเรียนสำคัญบทหนึ่งของความทุกข์ยาก ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก เขื่อนได้ทำลายทั้งระบบนิเวศของธรรมชาติ แม่น้ำมูนไปอย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่หาอยู่หากินกับแม่น้ำเปลี่ยนไปในทางเลวร้ายลง ซึ่งเรื่องนี้ชาวบ้านได้ร่วมกันคัดค้านมาตั้งแต่ต้นแต่ธนาคารโลกไม่ยอมรับฟัง จนถึงปัจจุบันเมื่อโครงการแล้วเสร็จปัญหาจึงเกิดขึ้นที่ยากจะแก้ไขให้ดีได้ดังเดิม อยากให้ทางธนาคารโลกทำความเข้าใจในข้อเท็จจริงดังกล่าว และได้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น อย่าฟังเจ้าของโครงการหรือรัฐบาลฝ่ายเดียว เพราะที่ผ่านมาสิ่งที่ได้รับฟังก็มักจะเป็นเพียงด้านที่เป็นผลประโยชน์ แต่จะไม่มีด้านที่เกิดผลกระทบต่อชาวบ้าน

นางลำดวน เสระทอง ชาวบ้านบ้านดอนสวรรค์ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี บอกว่า ตนอยากเรียกร้องให้ธนาคารโลกยุติการให้การสนับสนุนงบประมาณที่จะไปทำโครงการใหญ่ๆ ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

เนื่องจากจากประสบการณ์ที่ได้รับจากเขื่อนปากมูล เงินที่ธนาคารโลกให้ไปนั้นมันได้ไปทำให้ประชาชนทุกข์ยากลงอย่างแสนสาหัส อยากเรียกร้องให้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีตจากการที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ เช่น เขื่อนปากมูล และโครงการเขื่อนอื่นในทั่วโลกเพื่อจะได้ฟื้นฟูธรรมชาติ วิถีชีวิตของผู้ได้รับความเสียหาย

นอกจากจะปราศรัยผ่านเครื่องกระจายเสียงแล้ว ยังมีมีป้ายผ้าที่เขียนด้วยผ้าดำตัวหนังสือสีขาวว่า “60 y SUFFER RING 60 ปีขมขื่น” และ “ 60 y ปี ธนาคารโลก WB.”

จากนั้นเมื่อเวลา 14.30 น.ได้มีตัวแทนธนาคารโลกลงมารับหนังสือ และได้กล่าวว่า มีความยินดีที่ชาวบ้านได้เดินทางมายังสำนักงานเพื่อยื่นหนังสือ ตนจะนำหนังสือเสนอต่อผู้ใหญ่ต่อไป

ประมาณเวลา 15.00 น.จึงได้เดินทางออกจากบริเวณสำนักงานธนาคารโลก ไปยังสถานีรถไฟหัวลำโพงเพื่อเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานี

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา