eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์สมัชชาคนจน

ประชาชนต้องกำหนดอนาคตของตนเอง

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐  ณ ศูนย์ภูมปัญญาไทบ้าน

-----------------------------

            ความเชื่อมั่นของพวกเราต่อรัฐบาล นับวันจะเสื่อมทรามลง  วาจาที่ไร้สัจจะของนายกรัฐมนตรี และมติ ครม.ที่เลื่อนลอยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา  เป็นที่เอือมระอาของพวกเราอย่างยิ่ง ในรอบ ๒ เดือนที่ผ่านมา ครม. ได้นำกรณีเขื่อนปากมูลเข้าประชุมปรึกษากัน ๓ ครั้ง แต่ละครั้งมีมติที่แตกต่างกันไป

ครั้งแรกเห็นชอบให้เปิดประตูน้ำ แต่ประตูน้ำยังไม่ทันเริ่มเปิด ก็มีมติให้รักษาระดับน้ำ ๑๐๖ – ๑๐๘  นั่นก็คือการปิดประตูน้ำ และให้ตั้งกรรมการขึ้นมากำกับการรักษาระดับน้ำ แต่กรรมการดังกล่าวยังไม่ทันแต่งตั้ง ครม.ก็มีมติใหม่ ให้ตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาการปิดเปิดประตูน้ำความไม่แน่ไม่นอนดังกล่าว แสดงถึงการไร้หลักการของท่านผู้นำและคณะ เป็นภาพสะท้อนว่ารัฐบาลนี้ไม่ใช่ขิงแก่แต่เป็นยาหมดอายุ

นอกจากความไม่แน่นอนของมติ ครม.แล้ว การปฏิบัติตามมติ ครม. ก็มีสองมาตรฐาน คือ หลังจาก ครม.เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายนที่ผ่านมา เห็นชอบให้รักษาระดับน้ำเขื่อนปากมูล ที่ระดับ ๑๐๖ – ๑๐๘ ม.รทก. กฟผ.ก็เริ่มรักษาระดับน้ำทันที แต่เมื่อมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคมที่ผ่านมา เห็นชอบให้ตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาปิดเปิดประตูน้ำที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ เป็นประธาน

แต่เมื่อนายสุธี มากบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯเรียกประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวันรุ่งขึ้น กลับ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเป็นเพียงการหารือนอกรอบเท่านั้น  ในการประชุมจริงต้องรอมติ ครม.ที่เป็นทางการ แต่อย่างไรก็ตามในการประชุมดังกล่าวสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ว่า กฟผ.จะเริ่มลดระดับน้ำในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ศกนี้ และจะเปิดประตูน้ำสุดบานประตูภายใน ๑๕ วัน

การประชุมผ่านไปยังไม่ครบ  ๒๔ ชั่วโมง เช้าตรู่ของวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอโขงเจียมก็ประกาศหอกระจายข่าว   ว่าทางอำเภอให้ชาวประมงไปลงชื่อแสดงประชามติว่าจะเปิดหรือปิดเขื่อนปากมูล แทนการแจ้งวันเวลาการเปิดประตูน้ำตามที่ตกลงกัน ยิ่งทำให้พวกเราเห็นความปลิ้นปล้อนของภาครัฐในทุกระดับที่ไม่เคยมีความจริงใจในการแก้ปัญหา

รัฐบาลได้เปลือยกายให้เห็นแล้วว่า เหตุผลทางวิชาการ ข้อตกลงทางการเมืองไม่ใช่แนวทางที่รัฐบาลนี้ยึดถือปฏิบัติในการแก้ปัญหาของพวกเรา ที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ ก็คือ ช่วงเวลาที่ปลาจากแม่น้ำโขงอพยพเข้าสู่แม่น้ำมูนผ่านมา กว่า ๒ เดือนแล้ว  และตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของฤดูกาลที่ปลาจะอพยพเข้ามาในแม่น้ำมูน พวกเราชาวประมงที่รอจับปลา เพื่อนำมาเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดไปวันๆ  รอคอยด้วยความอดทน อดกั้นมานานมากแล้วสำหรับพวกเราแล้วไม่มีปลา ก็ไม่มีข้าว

 ที่ผ่านมา เขื่อนฯปิดกั้นเส้นทางของปลา แต่ไม่ได้ปิดปากท้องที่โหยหิวของพวกเรา ดังนั้นในวันนี้ พวกเราขอยืนยืนอีกครั้งหนึ่งว่า หากรัฐบาลยังคงเล่นเล่ห์เพทุบาย ถ่วงเวลาไม่แก้ปัญหาอย่างเป็นธรรม พวกเราจะเปิดประตูเขื่อนต้อนรับปลาด้วยตนเอง

 

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังประชาชน

สมัชชาคนจน

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา