eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคอีสาน

รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องคนจน อย่างจริงใจและเป็นธรรม

 

                การชุมนุมของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  หรือ P-move  ตั้งแต่วันที่   6 พฤษภาคม  2556  เป็น ต้นมานั้น  เพื่อทวงสัญญากับรัฐบาล  ถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบจาก กรณีปัญหาต่างๆ ได้แก่  ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย  ปัญหาพี่น้องที่ถูกจับดำเนินคดี   ปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล กรณีโรงไฟฟ้า   ชีวมวล  กรณีปัญหาคนไทยไร้สัญชาติ ฯลฯ  เพราะช่วงเวลาที่ผ่านมา การดำเนินการแก้ไขปัญหาของอนุกรรมการในแต่ละชุด ที่แต่งตั้งโดยรัฐบาล  ไม่เกิดความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว   พี่น้องคนจนผู้ได้รับผลกระทบ จึงมาชุมนุมในครั้งนี้เพื่อทวงสัญญาจากรัฐบาล

จนกระทั่งมีตัวแทนของนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลออกมารับเรื่องว่าจะเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14พฤษภาคม2556   แต่ ก็ไม่ได้ดำเนินการตามที่ตกลงไว้   ซึ่งผลที่ออกมาแสดงให้เห็นว่ารัฐบาล   ที่กล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทนของเสียงข้างมากที่มาจากประชาชนโดยชอบธรรมตาม ครรลองของระบอบประชาธิปไตย  ไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องคนจน  เพิกเฉยเตะถ่วง  ทอดระยะเวลาออกไปเรื่อยๆ ถือว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจและไม่เป็นธรรม 

เพราะการกระทำดังกล่าว ยิ่งลดทอนศักยภาพของพี่น้องคนจนที่มาเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหา  ลำพัง เรื่องปัญหาปากท้อง หนี้สินในชีวิตประจำวัน ก็สร้างความยากลำบากอยู่แล้วในภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพสูง ข้าวของอาหารแพง   และยังต้องมารับผลกระทบเผชิญกับกรณีปัญหาจากนโยบายการพัฒนาของรัฐ  จึงเป็นการซ้ำเติมปัญหาเดิมของชาวบ้านคนจนเข้าไปเป็นทวีคูณยิ่งขึ้น

                ดังนั้น คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคอีสาน  จึงเรียกร้องให้รัฐบาล และผู้มีส่วนรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา  จงได้ตระหนักถึงหลักเมตตาธรรมความเป็นธรรมอันเป็นจริยธรรมของผู้บริหารบ้าน เมือง  เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ให้กับพี่น้องผู้เดือดร้อนในขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ใน ฐานะเพื่อนมนุษย์  อย่างมีศักดิ์ศรีเสมอเหมือนคนอื่นๆในสังคมตามหลักความเสมอภาค เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ

 

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคอีสาน

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.  2556

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา