eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

8 เครือข่ายเอ็นจีโอภาคเหนือ
ออกแถลงการณ์ประณามรัฐใช้ความรุนแรงสลายชาวบ้านปากมูล

ประชาไท – 12 ก.ค.50  วานนี้ (11 ก.ค.) องค์กรภาคประชาชน 8 แห่งร่วมกันออกแถลงการณ์ประณามการใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมของสมัชชาชนกรณีเขื่อนปากมูลเมื่อคืนวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา เนื้อหาของแถลงการณ์มีดังนี้

แถลงการณ์คัดค้านการใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมของสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล

 

ตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 50 นายได้ใช้กำลังเข้าไปผลักดันเพื่อสลายการชุมนุมของพี่น้องสมัชชาคนจน ผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลที่ได้เข้าติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาในทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 22.00 ของคืนวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 จนทำให้ชาวบ้านกว่า 70 คน ซึ่งเป็นคนแก่ชราอายุมากและกำลังนั่งสวดมนต์ภาวนาวิงวอนขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการเปิดเขื่อนปากมูลอย่างสันติจนได้รับความบาดเจ็บนั้น เครือข่ายองค์กรประชาชนดังมีรายชื่อแนบท้ายแถลงการณ์ฉบับนี้ขอแถลงท่าทีและข้อเรียกร้อง ดังนี้

1.เราขอประณามการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติต่อการชุมนุมอย่างสงบและสันติของพี่น้องสมัชชาคนจน กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจาการสร้างเขื่อนปากมูลอย่างรุนแรง เราเห็นว่า รัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ย่อมทราบดีถึงข้อเรียกร้องของเขื่อนปากมูลและผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว รวมไปถึง พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ที่รับปากว่า จะนำเรื่องเปิดเขื่อนปากมูนมาพิจารณาใหม่ให้ทันต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมานั้น ดังนั้นเมื่อไม่มีการนำเสนอปัญหาปากมูลเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ประธาน คมช.และนายกรัฐมนตรีจะต้องแสดงความรับผิดชอบ และเป็นความชอบธรรมที่ชาวบ้านสมัชชาคนจนจะเข้าไปติดตามทวงถามความคืบหน้า

2.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเพื่อปรับปรุง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการเปิดเขื่อนปากมูล ให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตไปตามปกติ เคารพความคิดเห็นของประชาชน เพื่อคืนความเป็นธรรมและฟื้นฟูธรรมชาติกลับคืนสู่ลุ่มน้ำแม่มูล ตามข้อเสนอของสมัชชาคนจนโดยเร่งด่วน

3.เราเห็นว่า กว่าเก้าเดือนของการบริหารประเทศของรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ที่ประกาศว่าจะบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเป็นธรรม สร้างสังคมสมานฉันท์กับประชาชนทุกชนชั้น กลับพบว่า ปัญหาคนจนไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ปัญหาถูกเตะถ่วง และบิดเบือนให้กลายเป็นพวกกลุ่มอำนาจเก่าอย่างเลวร้าย เพื่อที่ราชการไม่ต้องรับผิดชอบ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็มักจะอ้างแต่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ไม่เคยเคารพการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแต่ประการใด และยิ่งทำให้ปัญหาเลวร้ายลงไปอีก

4.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาล ทบทวนการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างสันติ ยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีเหตุผล แยกแยะ และให้เคารพเสียงของคนยากจนประชาชนผู้ยากไร้

เราขอสนับสนุนการเคลื่อนไหว เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมของกลุ่มพี่น้องสมัชชาคนจนและเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายของรัฐทุกกรณี  จนกว่าจะได้รับการแก้ปัญหาถึงที่สุด

ด้วยจิตสมานฉันท์และศรัทธาในพลังประชาชน

  • สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือ(สกน.)
  • คณะกรรมการประสานงานองค์กรประชาชนภาคเหนือ(กป.อพช.เหนือ)
  • กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
  • เครือข่ายชนเผ่าและชาติพันธุ์
  • กลุ่มแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ (นกน.)
  • เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.)
  • เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเวียงแหง จ.เชียงใหม่
  • กรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา