eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

ตั้ง 2 เงื่อนไขเปิดไม่เปิดประตูเขื่อนปากมูลปี 51

ผู้จัดการออนไลน์ 13 พฤษภาคม 2551

อุบลราชธานี - คณะทำงานพิจารณาการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลประจำปี 2551 ซึ่งจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งได้บทสรุปห้วงการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำไว้ 2 ประการ คือ ระดับการไหลของน้ำในแม่น้ำมูล หรือระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.-15 ต.ค. เพื่อให้สัตว์น้ำจากแม่น้ำโขงขึ้นมาวางไข่ในแม่น้ำมูล พร้อมหนุนให้ กฟผ.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฟื้นฟูลำน้ำที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนต่อไปอีก 5 ปี
       
        ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มชาวบ้านสมัชชาคนจนประมาณ 150 คนได้เดินทางมาติดตามการประชุมของคณะทำงานพิจารณาการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลประจำปี 2551 ซึ่งนายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานประธานคณะทำงานจัดประชุมร่วมระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มสมัชชาคนจน ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรม ประมงจังหวัด และนักวิชาการจากหลายมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดห้วงของการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลในฤดูวางไข่ปีนี้ โดยที่ประชุมมีมติกำหนดมาตรการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลไว้ 2 กรณีคือ
       
        1.ให้เปิดประตูน้ำทันทีที่อัตราการไหลของแม่น้ำมูลมีความเร็ว 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะต้องยกบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลขึ้นสูงสุดทั้ง 8 บานภายใน 10 วันหลังเริ่มระบายน้ำออกจากเขื่อน เพื่อปรับระดับน้ำหน้าเขื่อนให้เท่ากับระดับน้ำท้ายเขื่อนแล้ว
       
        2.ในกรณีอัตราการไหลของน้ำมีความเร็วไม่ถึง 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะต้องยกบานระบายประตูน้ำขึ้นสูงสุดภายในวันที่ 15 มิถุนายน-15 ตุลาคมเพื่อฟื้นฟูสภาพลำน้ำมูลเป็นเวลา 4 เดือนตามที่มีข้อตกลงไว้กับกลุ่มสมัชชาคนจน
       

       
        ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า นอกจากมีการกำหนดกระบวนการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลประจำปี 2551 ภาคราชการ นักวิชาการ และชาวบ้าน ยังเสนอให้การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยพิจารณาสนับสนุนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแม่น้ำมูล เพื่อฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำต่อไปอีก 5 ปี หลังจากที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ทำการปล่อยพันธุ์ปลาและพันธุ์กุ้งก้ามกรามเป็นเวลา 5 ปีมาแล้ว
       
        โดยเรื่องการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งใหม่ ตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับเรื่อง เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต่อไป
       
        ขณะเดียวกันยังมีการเสนอให้มีการศึกษาคุณภาพชีวิตของคนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำมูล และศึกษากระบวนการวางไข่ของพันธุ์สัตว์น้ำในฤดูวางไข่ของลุ่มน้ำ เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการทรัพยากรการประมงในอนาคต และมีการเสนอให้ตั้งสถานีวัดระดับน้ำใช้ตรวจสอบระดับน้ำร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับราชการ เพื่อใช้บริหารการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำมูลด้วย

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา