eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

เขื่อนปากมูลเปิด ๘ บาน ชี้ปลามารอตั้งแต่พฤษภาฯ

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

    

เขื่อนปากมูลเปิดแล้ว คนหาปลาบอกเปิดช้าปลามาน้อย  เนื่องจากเขื่อนเปิดช้า เผยหากยังยืนยันจะเปิดเขื่อนเพียง ๔ เดือน หนทางที่จะบรรเทาความเดือดร้อน และเปิดโอกาสให้คนหาปลามีรายได้จากปลาในแม่น้ำมูล รัฐบาลควรเปิดตั้งแต่พฤษภาคม เพราะเป็นช่วงที่ปลาอพยพมาจากแม่น้ำโขงแล้ว  และหากจะฟื้นฟูชีวิตคนลุ่มน้ำมูลและระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ำ ต้องเปิดประตูน้ำอย่างถาวร พร้อมเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อรัฐและกฟผ.ให้ยอมรับแนวทางนี้

จากการที่รัฐบาลมีมติครม.ให้เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ๔ เดือน และปิดอีก ๘ เดือน ซึ่งมติดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายครั้งนับตั้งแต่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เป็นต้นมา ปัจจุบันใช้มติ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นการบริหารประเทศภายใต้การบริหารประเทศของพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ซึ่งเสนอในนามของ กอ.รมน. อ้างเป็นผลสำรวจความเห็นของชาวบ้าน ในเขต ๓ อำเภอในพื้นที่ผลกระทบจากเขื่อนปากมูล  โดยภายหลังมีมติ ครม.นี้หลายฝ่ายทั้งนักวิชาการ นักสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายประชาชนได้ตั้งข้อสังเกต ว่าเป็นมติที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในฐานของงานวิชาการใดๆ

เมื่อเขื่อนปากมูลเปิดขึ้น คนหาปลาจากหมู่บ้านต่างๆ ที่มารอการหาปลา ก็มีโอกาสสัมผัสชีวิตของแม่น้ำมูลอีกครั้งหนึ่ง ชาวบ้านระเว ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร คนหนึ่งกล่าวว่า ตนรู้ข่าวการเปิดประตูเขื่อนปากมูลจากญาติพี่น้องที่หมู่บ้านอยู่ริมมูล ส่งข่าวถึงกันเสมอเพราะไม่มีความแน่นอนว่าเขื่อนจะเปิดหรือไม่ วันไหน เพราะเปลี่ยนไปทุกปี ถ้าแต่ละปีมีวันกำหนดแน่นอนคนหาปลาก็จะได้เตรียมตัวได้ ส่วนปลาที่หาได้จะนำไปเป็นอาหารในช่วงการดำนา ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก หากได้มากก็จะทำปลาร้า คนในหมู่บ้านมาทุกปี ในช่วงการเปิดเขื่อน ปีนี้มาแล้วไม่คุ้มค่านักเนื่องจากปลามีน้อยกว่าทุกปี หากเขื่อนเปิดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจะมีปลามากกว่านี้

นายคาน หวังผล ชาวบ้านหัวเห่ว ต.โขงเจียม กล่าวว่า บ้านหัวเห่วเริ่มหาปลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม แต่จะหาแถวท้ายเขื่อน เพราะปลามาจากแม่น้ำโขง ข้ามเขื่อนไม่ได้ ยอมรับว่าปลามามากในช่วงเดือนพฤษภาแต่ข้ามเขื่อนไม่ได้  เปิดเขื่อนเหมือนเปิดโอกาสให้คนเหนือเขื่อนได้มีปลากิน และปลาก็จะได้ขยายพันธุ์ด้วย ธรรมชาติของปลาต้องขึ้นไปข้างบนเพื่อวางไข่ตามแก่งหิน หากขึ้นไม่ได้อาจจะสูญพันธุ์ในเร็ววัน

การเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ๔ เดือน เป็นปัญหาต่อเนื่องจากรัฐบาลยุคพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ได้บิดเบือนงานวิจัยม.อุบลฯ ที่ไม่ยอมเปิดประตูน้ำตลอดปีตามข้อเสนอของผลวิจัย แต่อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของรัฐบาลสุรยุทธและคมช. ยิ่งเป็นการตัดสินใจที่ไปแนวทางที่เลวร้ายยิ่งกว่าโดยได้ล้มล้างผลการศึกษาม.อุบลฯ และมติรัฐบาลทักษิณด้วยการเปลี่ยนมติครม.จาก ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ เป็นมติ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเปรียบเสมือนการปฏิเสธความเดือดร้อนของชาวบ้าน โดยอ้างเขื่อนปากมูลสร้างผลประโยชน์ด้านชลประทานให้แก่ชาวบ้านกว่า 2 หมื่นราย ทั้งที่ในหลายปีที่ผ่านมารายงานทางวิชาการหลายชิ้น ระบุว่า เขื่อนไม่ได้มีศักยภาพด้านการชลประทาน การผลิตไฟฟ้า และด้านอื่นๆ เหมือนที่ กฟผ. โฆษณาไว้
 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา