eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

สมัชชาคนจนยื่น 4 ข้อร้อง รบ.แก้ปัญหายากจน-ให้มีนโยบายชัดเจน

ผู้จัดการออนไลน์  13 ธันวาคม 2552
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9520000152029&Keyword =%ca%c1%d1%aa%aa%d2%a4%b9%a8%b9

       กลุ่มสมัชชาคนจนทั่วประเทศกว่า 40 คน เรียกร้องรัฐบาลให้มีนโยบายชัดเจน ในการแก้ปัญหาความยากจน เพราะที่ผ่านมาสมัชชาคนจน ได้ติดตามนโยบายของรัฐบาล ที่อ้างว่าเป็นการช่วยเหลือคนจน เช่น เช็กช่วยชาติ 2,000 บาท โฉนดชุมชน แต่กลับไม่ได้กระจายไปสู่คนจนอย่างแท้จริง

        นายสวาท อุปฮาด ผู้ประสานงานคณะทำงานสมัชชาคนจน เปิดเผยว่า ระยะ 1 ปีที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไม่มีนโยบายชัดเจนในการแก้ปัญหาให้คนจนโดยตรง รวมทั้งไม่มีการจัดการโครงสร้างทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะทำให้คนจนเข้าถึงปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม โดยข้อเรียกร้อง 4 ข้อ ที่จะเสนอรัฐบาลได้แก่ รัฐบาลต้องแก้ปัญหาคนยากจน และปัญหาต่างๆ อย่างจริงจัง รัฐบาลต้องมีนโยบาย และการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้คนจนได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ และได้รับสวัสดิการจากรัฐ รัฐบาลต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ อาทิ การเก็บภาษีที่ดินแบบอัตราก้าวหน้า และเก็บภาษีมรดก รวมถึงการปฏิบัติตามผลการเจรจาอย่างจริงจัง จนกว่าจะได้ข้อยุติ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

สมัชชาคนจนจี้นายกฯทำตามสัญญา ขู่ยกพลชุมนุมทำเนียบ

เนชั่นทันข่าว  13 ธค. 2552
http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid=421474&lang=T&cat=

วันนี้กลุ่มสมัชชาคนจนประมาณ 30 คน ได้ร่วมกันออกแถลงเรื่อง “ข้อเสนอของกลุ่มสมัชชาคนจนต่อนโยบายแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” โดยมีนางวัชรี จันทร์ช่วง ในฐานะตัวแทนกลุ่มฯ เป็นตัวแทนอ่านแถลงการณ์ ระบุว่า นับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2551 ที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นผู้นำรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประกาศไว้ว่าจะดูแลเกษตรกรคนยากจน พร้อมแก้ปัญหาที่สะสมมานาน แต่ขณะนี้ผ่านมา 1 ปีแล้ว รัฐบาลยังไม่ได้แก้ปัญหาต่างๆให้ดีขึ้น ไม่มีนโยบายที่ให้ประโยชน์กับคนจนโดยตรง มีแต่นโยบายที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิมๆเพื่อหวังคะแนนเสียงทางการเมือง แต่อ้างว่าเป็นการช่วยเหลือคนจนเท่านั้น เช่น โครงการเช็คช่วยชาติที่เป็นเพียงการหว่านเงิน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชนชั้นกลางและระดับสูง แต่กลุ่มคนจนจริงๆกลับไม่ได้รับประโยชน์อันใดเลย นโยบายโฉนดชุมชนที่รัฐบาลดูเหมือนไม่จริงใจ ซ้ำวิธีจัดการของรัฐบาลที่จะออก “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ...” ถูกร่างขึ้นโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ได้กระจายที่ดินที่กระจุกในมือเอกชนมาสู่คนยากจน ทั้งที่ชาวบ้านเพียงต้องการให้รัฐบาลรับรองสิทธิในที่ดินทำกินเท่านั้น

ทางกลุ่มสมัชชาฯ ขอเรียกร้องดังต่อไปนี้ 1.รัฐบาลต้องหยุดปั้นชื่อนโยบายให้สวยหรู แต่ต้องทุ่มเทการทำงานเพื่อคนจน 2.รัฐบาลต้องมีนโยบายและปฏิบัติการที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้คนจนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศได้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ได้รับการคุ้มครองและดูแลสวัสดิการ 3.รัฐบาลต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ประกาศไว้แล้ว คือนโยบายกระจายการถือครองที่ดิน และ 4.รัฐบาลต้องเปิดเจรจากับกลุ่มสมัชชาคนจนอย่างต่อเนื่องและติดตามผลให้เกิดเป็นรูปธรรม

ด้าน นายสวาท อุปฮาด ผู้ประสานงานกลุ่มสมัชชาคนจน กล่าวว่า รัฐบาลสัญญาจะแก้ปัญหากลุ่มสมัชชาฯหลายครั้ง แต่ก็ผลัดไปเรื่อย ล่าสุดอ้างว่าอยู่ระหว่างพระราชพิธีขอเลื่อนการเจรจาไปก่อน ที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยดำเนินนโยบายอะไรให้เป็นรูปธรรม มีเพียงกรณีของยายไฮ ขันจันทา ที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลเอามาอ้างเป็นผลงาน จะรอดูท่าทีของรัฐบาล ขณะนี้ได้ประสานงานมาอีกครั้งจะเจรจาช่วงมกราคมปีหน้า หากรัฐบาลยังนิ่งเฉย เป็นไปได้กลุ่มสมัชชาฯจะประชุมใหญ่เพื่อกำหนดการเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยอาจต้องถึงขั้นต้องไปปักหลักประท้วงที่ทำเนียบรัฐบาลอีก มิเช่นนั้นก็จะถูกผลัดไปเรื่อย เพราะทุกรัฐบาลไม่เคยให้ความสำคัญกับคนจน

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา