eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

เมนูที่ 1 “มอกปู” อาหารของคนไทลื้อ

โครงการ “แม่ญิง(ผู้หญิง)ลุ่มน้ำโขงกับความมั่นคงทางอาหาร”

แม่น้ำโขงนับว่าเป็นแม่น้ำที่ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนอิงอาศัยและใช้ประโยชน์จากแม่น้ำนี้เป็นสายธารดำรงวิถีชีวิต เพื่อสืบเชื้อสายความเป็นเผ่าพันธุ์ของตน หากจะรักษาความเป็นชาติพันธุ์ผ่านประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อแล้ว เมนูอาหารและวิธีการปรุงอาหารคือกิจกรรมหนึ่งที่สามารถบอกความเป็นเอกลักษณ์ พร้อมรักษาความเป็นเผ่าพันธุ์ของคนกลุ่มนั้นๆ ในการปรุงหรือการถนอมอาหารส่วนใหญ่ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมักพบว่าแม่ญิง(ผู้หญิง) แม่บ้าน ภรรยาเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ เมื่อเกิดความหิวอาหารในแต่ละมื้อจะนึกถึงแม่ญิง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องอาหาร ซึ่งผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบลุ่มน้ำโขงมักสรรหาเครื่องปรุงและวัตถุดิบจากแม่น้ำ ไม่ว่าจะเป็นปลา พืชผัก สมุนไพรริมแม่น้ำมาประกอบขึ้นเป็นอาหารสำหรับคนในครอบครัว

การศึกษาวิธีการขั้นตอนปรุงและถนอมอาหารโดยกลุ่มแม่ญิงในลุ่มน้ำโขงจึงเกิดขึ้น ได้รวบรวมสูตรเมนูอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ ชาติพันธุ์ลาว และชาติพันธุ์ยวน(คนพื้นเมือง)ในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อเผยแพร่ความรู้และภูมิปัญญาเรื่อง “แม่ญิงลุ่มน้ำโขงกับความมั่นคงทางอาหาร” ถ่ายทอดไปสู่กลุ่มชาติพันธุ์อื่น รวมถึงรุ่นลูกรุ่นหลานที่ยังหวนหาอยากสัมผัสรสชาติอาหารดั้งเดิมด้วยฝีมือของตนเอง วันนี้จึงขอนำเสนอเมนูที่มีชื่อว่า “มอกปู” อาหารของคนไทลื้อ เป็นจานแรก

เครื่องปรุง  สำหรับ ๕ ที่ (ได้ห่อหมก ๕ ห่อ)

 1. ปูนา ๑๐ ตัว
 2. หัวปลีอ่อนหั่นละเอียด ๑ หัว (แช่น้ำไว้ไม่ให้ช้ำ)
 3. หยวกกล้วยหั่นคั้นด้วยมือ ๑ ถ้วย (แช่น้ำไว้ไม่ให้ช้ำ)
 4. พริกสด(พริกขี้หนู) ๑๐ เม็ด (ตามชอบ)
 5. กระเทียม ๘ กลีบ
 6. ตะไคร้ ๒ ต้น
 7. ข้าวเบือ (ข้าวสารแช่น้ำ ตำละเอียด) ๑ ช้อนโต๊ะ
 8. เกลือป่น ๑ ช้อนชา
 9. ใบกอมก้อหั่นหยาบ (ใบแมงลัก) ๑ กำมือ

อุปกรณ์ที่ใช้คือ ใบตองกล้วย และไม้จิ้มฟัน

วิธีทำ

 1. ล้างปูนาในน้ำให้สะอาด แกะส่วนหน้าอกออก ตำให้ละเอียดกรองเอาแต่น้ำ นำน้ำที่ได้หมักรวมกับกระดองปู ก้ามปู ทิ้งไว้ ๑๐-๑๒ ชั่วโมง เพื่อต้องการให้ปูมีกลิ่นหอม
 2. โขลกพริกสด กระเทียม ตะไคร้ ข้าวเบือ ให้ละเอียด
 3. นำปูที่หมัก(จากข้อ๑)และ เครื่องปรุง(จากข้อ๒) เนื้อหัวปลี เนื้อหยวกกล้วยและใบกอมก้อ มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน (เตรียมหม้อนึ่งตั้งเตาไฟไว้ด้วย)
 4. นำใบตองที่เตรียมไว้มาซ้อนกันสองชั้น ตักส่วนผสม(จากข้อ๓) ห่อและกลัดด้วยไม้จิ้มฟัน นำไปนึ่ง
 5. พอสุกแกะห่อใบตองออก โรยหน้าด้วยใบกอมก้อสด เพื่อความหอมน่ากิน

  

  

  

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา