eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
Share |
 

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมเชียงของ

วันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๑

เมื่อวันที่ ๑๑ ที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในเช้าวันที่ ๑๒ เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลันกับหมู่บ้านริมแม่น้ำโขง ปากแม่น้ำกก ปากแม่น้ำอิง และแม่น้ำสาขาต่างๆ รวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน ตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจนถึงอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย รวมจำนวน ๒๙ หมู่บ้าน มีบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม ๕๔๙  ครัวเรือน

ซึ่งน้ำท่วมที่เกิดขึ้นส่งผลให้ชาวบ้านต้องอพยพทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยงหนีน้ำขึ้นที่สูง และหลายครอบครัวไร้ที่อยู่อาศัย ซึ่งชาวบ้านห้วยลึกและบ้านปากอิงถูกตัดขาดจากภายนอกเพราะถนนทางเข้าหมู่บ้านมีระดับน้ำที่ท่วมสูง ทำให้ขาดแคลนน้ำดื่ม ส่วนชาวบ้านในตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ ทั้งหมด ๕ หมู่ และบ้านสบกก อำเภอเชียงแสน จมอยู่ใต้น้ำขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ส่วนบ้านเรือน ที่พัก โรงแรม เกสเฮ้า และส่วนราชการในเขตอำเภอเชียง เช่น ด่านตรวจคนเมือง ท่าเรือบั๊ค ถูกน้ำท่วมเช่นกัน 

ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตเรื่องระดับน้ำโขงที่ขึ้นอย่างรวดเร็ว และปริมาณน้ำจากแม่น้ำโขงที่เพิ่มขึ้นทำให้ดันน้ำสาขาเข้าไปท่วมหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ปากแม่น้ำกก และแม่น้ำอิง เพราะหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมส่วนใหญ่อยู่ริมน้ำสาขาในช่วง ๑๐ กิโลเมตร จากปากแม่น้ำสาขา ซึ่งปริมาณน้ำจากแม่น้ำสาขาตอนบนไม่มีน้ำเพียงพอที่จะล้นตลิ่งท่วมหลากได้ หลังจากท่วมอยู่ ๒ วันระดับน้ำก็ลดลงอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำเชียงของ ระดับน้ำสูงสุด ๑๓.๕๐ เมตร ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม และลดระดับลง ๕๐ ซ.ม. ในเช้าวันที่ ๑๔ สิงหาคม และเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายพื้นที่มีน้ำลดลงและเริ่มทำความสะอาดบ้านเรือนและขนทรัพย์สินเข้าบ้านได้แล้ว

แต่ชาวบ้านหลายหมู่บ้านก็ยังมีความกังวลเรื่องการปล่อยน้ำจากเขื่อนในประเทศจีนในระยะต่อไป

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138/1 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา