eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์ ถึงรัฐบาลไทย
ขอให้ตรวจ สอบและประสานงานกับรัฐบาลกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง
กรณีระดับ น้ำโขงลดลงผิดปกติ

22 กุมภาพันธ์ 2553

            เครือข่ายประชาชนไทยเพื่อแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ติดตามการพัฒนาแม่น้ำโขงมาโดยตลอด พบว่าตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงผิดปกติจนอยู่ในระดับวิกฤติ ซึ่งมีระดับใกล้เคียงกับระดับน้ำโขงในช่วงเดียวกันของปี 2536 อันเป็นที่ที่เขื่อนม่านวาน ได้เริ่มเก็บกักน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และจากข้อมูลระดับแม่น้ำโขงที่เผยแพร่โดยคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงของวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ ก็แสดงให้เห็นว่า ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจะมีระดับน้ำต่ำกว่านี้อีกในช่วงต่อไป  

              ระดับน้ำ ที่ต่ำผิดปกติในขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่พึ่งพาแม่น้ำโขงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการหาปลา การสัญจรทางน้ำ และน้ำอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอเชียงแสน เชียงของ และเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และนับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เรือโดยสารขนาดใหญ่ระหว่างห้วยทราย-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ ในสปป.ลาว ต้องหยุดเดินเรือ

            เครือข่ายฯ พบว่ามีรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่ รายงานเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ว่า นับตั้งแต่ปลายปี 2552 เกิดความแห้งแล้งในพื้นที่มณฑลยูนนานร้ายแรงที่สุดในรอบ 60 ปีบริษัทที่ดำเนินการเขื่อนบนแม่น้ำโขงทั้ง 4 แห่ง กล่าวว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานส่งผลให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ ของเขื่อนลดลงและกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า

            นอก จากนี้หนังสือพิมพ์หนานฟ่างเดลี่ก็รายงานว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเขื่อนบนแม่ น้ำโขงขึ้นอยู่กับระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนเสี่ยววาน ซึ่งเขื่อนแห่งนี้ต้องจัดการระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อให้สามารถผลิตกระแส ไฟฟ้าได้ แต่ในขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลงอย่างมากและทำให้กระแสไฟฟ้าในยูนนาน ลดลง

            เครือข่ายฯ เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลไทย ต้องให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น ต่อการพัฒนาบนแม่น้ำโขงโดยเฉพาะการสร้างเขื่อนในประเทศจีน เนื่องจากได้สร้างผลกระทบด้านท้ายน้ำมาตั้งแต่ปี 2536 ทั้งในฤดูแล้งและในฤดูฝน ดังเช่นสถานการณ์น้ำท่วมในฤดูฝนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551

            เครือ ข่ายฯขอเรียกร้องให้ รัฐบาลไทยมีท่าทีที่ชัดเจน ต่อรัฐบาลจีน ในอันที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนไทย ที่อาศัยอยู่ด้านท้ายน้ำ โดยในระยะเฉพาะหน้านี้ และต้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการกักเก็บน้ำของเขื่อนบนแม่น้ำโขงในประเทศจีน และประสานงานกับรัฐบาลประเทศในลุ่มน้ำโขง  รวมทั้งการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำโขงตั้งแต่ จ.เชียงราย ไปจนถึง จ.อุบลราชธานี  เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที

องค์กร ร่วมลงนาม
เครือข่าย ประชาชนไทยเพื่อแม่น้ำโขง
คณะ กรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ
โครงการ แม่น้ำเพื่อชีวิต
โครงการ ฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง
กลุ่ม รักษ์เชียงของ
กลุ่มฮัก น้ำของ จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่ม นิเวศน์วัฒนธรรม/ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสนติภาพอีสาน จังหวัดอุดรธานี
โครงการ ทามมูล จังหวัดสุรินทร์

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา