แก่งเสือเต้น รุดยื่นหนังสือกรรมการสิทธิฯ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิชุมชน ละเมิดรัฐธรรมนูญ

fas fa-pencil-alt
คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน
fas fa-calendar
14 กุมภาพันธุ์ 2556

คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ บุกยื่นหนังสือต่อกรรมการสิทธิ ให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิ การละเมิดสิทธิชุมชน และการละเมิดรัฐธรรมนูญ กรณีโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น โครงการเขื่อนยมบน โครงการเขื่อนยมล่าง ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่


 เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม โรงแรมฮอริเดย์ การ์เดน จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยนายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนได้กล่าวเปิดการสัมมนา โครงการเครือข่ายในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของเครือข่าย เรื่อง "นโยบายการจัดการน้ำที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน" จากนั้นได้มีตัวแทนชาวบ้าน ต.สะเอียบได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายแพทย์นิรันดร์ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ตรวจสอบการละเมิดสิทธิ กรณีโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น โครงการเขื่อนยมบน โครงการเขื่อนยมล่าง ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

  นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ได้แสดงความเห็นถึงกรณีโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น โครงการเขื่อนยมบน โครงการเขื่อนยมล่าง "ทางกรรมการสิทธิฯ จะได้ดำเนินการต่อไป ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิตามที่ชาวบ้าน ต.สะเอียบร้องเรียน และยังกล่าวว่า กรรมการสิทธิมนุษยชน รับเงินเดือนซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชน ต้องทำงานแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน เป็นภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามรัฐธรรมนูญ" นายแพทย์นิรันดร์ กล่าว

  ดร.วสันต์ จอมภักดี วิทยากรหลักในการสัมมนา ได้กล่าวถึงการจัดการแม่น้ำ คูคลอง ของภาคเหนือที่ผ่ามา มีความผิดพลาด การถมริมฝั่งน้ำปิงในเมืองเชียงใหม่ ทำให้แม่น้ำแคบ ระบบนิเวศเปลี่ยนไป เป็นความไม่เข้าใจของหน่วยงานราชการของเราเอง ที่มุ่งเน้นการพัฒนา เน้นความเจริญ ทำให้ระบบนิเวศเสียหาย "เราไม่ควรเร่งพัฒนา จนลืมภูมิปัญญาชาวบ้าน บรรพบุรุษของเรา พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ของพวกเราอยู่กันมาได้มีระบบการจัดการน้ำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ บันทึกใว้ในตำรามังรายศาสตร์ แต่ระยะหลังเราให้พวกดอร์กเตอร์มาจะการน้ำ ระบบพังหมด แล้วลูกหลานเราจะอยู่กันได้อย่างไร งบเงินกู้ 3.5 แสนล้านจะทำให้ระบบนิเวศน์แม่น้ำพังหมด แถมยังเป็นภาระให้ลูกหลานเราเป็นหนี้สาธารณะไปอีกนานแสนนาน" ดร.วสันต์ กล่าว

นายประสิทธิพร กาฬอ่อนศรี กล่าวถึงภาพรวมลุ่มน้ำยม ที่มีกรณีปัญหาโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น เขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง "เงินกู้ 3.5 แสนล้าน ได้หมกเม็ดแผนการทำลายป่าไว้อย่างมหาศาล อาทิ เขื่อนแก่งเสือเต้นจะทำลายป่า 41,7501 ไร่ เขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ จะทำลายป่าอีก 13,000 ไร่ นอกจากนี้ในแผนการจัดการน้ำยังมีเขื่อนที่จะต้องสร้างทั้งหมด 22 เขื่อน ป่าไม้และชุมชน จะต้องถูกกระทบอย่างมากแน่นอน อีกทั้งยังให้ต่างชาติมาประมูลงานอีก การมีส่วนร่วมของชาวบ้านและชุมชนก็ยังไม่มี รัฐบาลและ กบอ. เดินหน้ากู้เงินมาทำลายป่าอย่างนี้ละเมิดสิทธิหรือไม่" นายประสิทธิพร กล่าว

นายสมมิ่ง เหมืองร้อง ประธานคณะกรรมการคัดค้านเขื่อน 4 หมู่บ้าน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ กล่าวว่า "ตนและคณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ได้มายื่นหนังสือต่อคุณหมอนิรันดร์ เพื่อให้กรรมการสิทธิได้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิกรณีโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น โครงการเขื่อนยมบน โครงการเขื่อนยมล่าง เพราะรัฐบาล กบอ. ไม่เคยมาชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง แต่อย่างใด กลับนำโครงการเหล่านี้ไปบรรจุในแผนการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน ข้ามขั้นตอนต่างๆ มากมาย ถือว่าไม่เป็นธรรมต่อชาวบ้าน จึงขอให้กรรมการสิทธิช่วยตรวจสอบอีกทางหนึ่งด้วย" นายสมมิ่งกล่าว

 การประชุมสัมมนาเสร็จสิ้นลง คงต้องติดตามบทบาทภาระหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ในการตรวจสอบ คานอำนาจรัฐที่ใช้อำนาจอย่างไม่เคารพสิทธิของชาวบ้านและประชาชนต่อไป


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง