รายงานการศึกษา "โครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์พืช สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ" 2563
บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 19 และ บ้านห้วยซ้อหมู่ 2 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

fas fa-pencil-alt
สมาคมแมนาเพื่อชีวิต
fas fa-calendar
กรกฎาคม 2563

ดาวน์โหลด https://www.livingriversiam.org/images/ing-report/2563-07-08_Report_on_the_structure_of_the_forest_at_Ban_Huai_So_-_Kaset_Somboon.pdf


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง