รายงานวิจัยจาวบ้านเรื่อง "พืชอาหารและพืชสมุนไพร ในป่าชุ่มน้ำบ้านทุ่งงิ้ว" 2563
บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ 2 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

fas fa-pencil-alt
สมาคมแม่น้้าเพื่อชีวิต
fas fa-calendar
กรกฎาคม 2563

ดาวน์โหลด https://www.livingriversiam.org/images/ing-report/2563-07-_Ban_Thung_Ngew_Wet_Forest_Plant_Research_Report.pdf


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง