สถานการณ์การสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2

fas fa-pencil-alt
สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต
fas fa-calendar
2547

เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2552 ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม ร่วมกับสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 1 สาขาเชียงราย ได้มอบหมายให้  บจก. พอร์ท แอน มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี เอ เอ็ม) จำกัด ดำเนินการปรับหน้าดินและตอกเสาเข็มในพื้นที่ปากแม่น้ำกก ซึ่งรวมเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 ตามการอนุมัติเงินจากรัฐบาลในงวดแรกประมาณ 600 ล้านบาท โดยทางบริษัทได้มีการรังวัดที่ดินและนำเครื่องจักรกลต่างๆลงไปทำงานในพื้นที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่รางวัดที่ดินของบริษัทกล่าวว่าโครงการนี้มีสัญญาก่อสร้าง 2 ปี ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2554 และจะสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่จากจีนได้มากกว่าที่ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1

ทางด้านชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่ามีการเวนคืนที่ดินที่จะมีการก่อสร้างไปหมดแล้ว โดยพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือชาวบ้านเรียกว่า ปงลุ่ม ซึ่งชาวบ้านขายที่ดินเมื่อปี 2540 ไร่ละ 60,000 บาท แต่ทราบว่ามีการจ่ายค่าเวนคืนที่ดินดังกล่าว ไร่ละ 150,000-200,000  บาท ส่วนพื้นที่ติดถนนสายสบกกไปเชียงแสนที่ชาวบ้านเรียกว่า ปงบน มีการประกาศขายที่ดินไร่ละ 450,000-500,000 บาท

การสำรวจเบื้องต้นพื้นที่ปากแม่น้ำกกมีดอนทรายที่ชาวบ้านเรียกว่าดอนช้างตาย เนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ รวมถึงดอนทรายขนาดกลางอีก 2 จุด และปากห้วยบง ซึ่งเป็นลำห้วยขนาดใหญ่ ที่คาดว่าจะมีการขุดออกเพื่อให้สามารถเปิดร่องน้ำลึกให้เรือเข้าไปเทียบท่าเรือในปากน้ำกกได้

ในพื้นที่ใกล้เคียงยังเป็นพื้นที่หาปลาของชมรมหาปลาบ้านสบกกและบ้านเกาะผาคำ ซึ่งข้อกังวลของชาวบ้านและองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นห่วงเรื่องการปรับเปลี่ยนของกระแสน้ำ ร่องน้ำ  ตลิ่ง และพื้นที่หาปลาของชาวบ้านในแม่น้ำกกและบริเวณปากแม่น้ำกก จะได้รับผลกระทบจากการสร้างท่าเทียบเรือแห่งนี้

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง