แถลงการณ์
กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ประณาม เสธ.หนั่น ใช้ลิ่วล้อหัวคะแนน ปลุกระดมชาวบ้านหนุนแก่งเสือเต้น
หวังผลทางการเมือง มากกว่าการแก้ไขปัญหาในลุ่มน้ำยมอย่างแท้จริง

fas fa-pencil-alt
คณะกรรมการชาวบ้าน กลุ่มราษฎรรักป่า
fas fa-calendar
8 กรกฎาคม 2553

ตามที่ หัวคะแนนพรรคชาติไทยพัฒนาของพลตรีสนั่น ขจรประศาสตร์และเกษตรบางส่วนในจังหวัดพิจิตร ร่วมกันชุมนุมหน้าศาลากลางจังหวัด เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นเพื่อลดปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ในลุ่มน้ำยม ในครั้งนี้ เห็นได้ชัดว่าเป็นการสนับสนุนจากนักการเมืองจังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะ พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนหลายสำนัก ว่าจะเร่งสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นให้ได้ในสมัยที่ตนเองเป็นรองนายก 


 ในขณะที่นโยบายรัฐบาลต้องการความปรองดอง แต่การการกระทำของนักการเมืองหัวโบราญ อย่างพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรี กับแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความสับสนหวาดระแวง และความแตกแยกขึ้นมาอีกครั้ง การกระทำดังกล่าวสวนทางกับการปองดองในชาติ สร้างความเกรียดชังของคนในลุ่มน้ำยม 


และหวังผลทางการเมือง ฐานเสียงของตนเองมากกว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการน้ำในแม่น้ำยม กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ขอประณามพฤติกรรมนักการเมืองโบราญ เมาไวน์ คิดอะไรไม่ออก ไม่มีอะไรทำ ห่วงฐานเสียงตัวเอง หวังผลทางการเมือง มากกว่าการแก้ไขปัญหา จ้องงาบงบประมาณสร้างเขื่อน และอยากกินป่าสักทอง เพื่อผลประโยชน์ใส่ตัวเองและพวกพ้อง ดังนั้นพวกเราขอท้า พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ และพวกพ้อง ลงพื้นที่มาดูข้อเท็จจริงของสภาพป่าสักทอง โดยพี่น้องในตำบลสะเอียบพร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงทุกเมื่อ ดังที่ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า กลัวจะตายไปก่อน ที่จะได้สู้กับ พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ในการพิสูจน์ความจริง และขอให้พลตรีสนั่นยุติพฤติกรรมเยี่ยงนี้ จะได้ไม่เป็นแบบอย่างให้กับนักการเมืองรุ่นหลัง 


 สำหรับพี่น้องชาวบ้านกลุ่มผู้เรียกร้องไม่ควรตกเป็นเครื่องมือของนักการเมือง และต้องแสวงหาข้อเท็จจริงในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน อย่ามัวเรียกร้องให้คนอื่นเสียสละ ควรเริ่มคิดได้แล้วว่าตนเองจะเสียสละอะไรบ้างเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำ ไม่ใช่มาเรียกร้องให้สร้างเขื่อนซึ่งมันล้าสมัยไปแล้ว พวกเราได้เสนอหลายต่อหลายครั้งแล้ว ว่าให้มีการจัดการน้ำแบบองค์รวม ดูทรัพยากรทุกด้านอย่างรอบด้าน อย่าหวังได้น้ำแต่ทำลายป่า เพราะเมื่อเราได้เขื่อนเราก็จะไม่มีน้ำ ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน เหมือนกับการสร้างเขื่อนที่ผ่านมา อยากให้พี้น้องลองไปดูข้อเท็จจริงที่เขื่อนใกล้บ้านท่านโดยเฉพาะแควน้อย ว่ามีน้ำหรือไม่ ซึ่งถ้าสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ก็จะไม่มีน้ำเช่นกัน พี่น้องควรหาข้อมูล ข้อเท็จจริงก่อนออกมาเรียกร้อง ในฐานะคนลุ่มน้ำเดียวกัน


ด้วยจิตคารวะ 
\คณะกรรมการชาวบ้าน กลุ่มราษฎรรักป่า 
ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง