สิ่งพิมพ์ที่ยังมีจำหน่าย

สอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 book maechaem fish     หนังสือ พันธุ์สัตว์น้ำและระบบนิเวศย่อยลุ่มน้ำแจ่มตอนบน ความรู้ท้องถิ่นปกาเกอญอ ปีที่ผลิต 2559   ราคา 70 บาท

 

ing river book     หนังสือ "วังสงวนในลุ่มน้ำอิง" กาจัดการเขตอนุรักษพันธุ์ปลาโดยชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำและวิถีชีวิตลชุมชนลุ่มน้ำอิง ปีที่ผลิต 2558  ราคา 70 บาท

 

fish poster Mae jam    โปสเตอร์ พันธ์ุสัตว์น้ำ ลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนบน งานวิจัยจาวบ้าน เครือข่ายชุชนรักษ์ป่าแม่แจ่มตอนบน ปีที่ผลิต 2559  ราคา 30 บาท

 

poster ing river fish      โปสเตอร์ "พันธุ์ปลาลุ่มน้ำอิง"  ราคา 30 บาท

 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต  138/1 หมู่ 4 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   

Living River Association (LRA)  138/1 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand

Go to top