สะเอียบเริ่มลงมือสร้างล้านฝายแทนเขื่อนแก่งเสือเต้น
เชิญชวนพี่น้องลุ่มน้ำยม อยากได้น้ำทำนาต้องมาช่วยกันสร้างอย่ามัวแต่ฝันถึงเขื่อนแก่งเสือเต้น

fas fa-pencil-alt
fas fa-calendar
9 กรกฎาคม 2553

ลา 09.09 น. ของวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ชาวบ้านบ้านดอนชัยกว่าร้อยคน ร่วมใจลงมือสร้างฝายทดน้ำที่ห้วยค่าง ลำห้วยสาขาที่ไหลลงแม่น้ำยม นำโดยกำนันเส็ง ขวัญยืน กำนันตำบลสะเอียบ และองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ได้เริ่มดำเนินการลงมือสร้างฝายทดน้ำล้านฝายแทนโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น โดยเรียกร้องให้พี่น้องลุ่มน้ำยมช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาป่าต้นน้ำ และหากมีเวลาขอเชิญชวนมาช่วยกันสร้างฝายล้านฝาย จะได้น้ำไปทำนา น้ำก็จะไม่ท่วมเพราะมีฝายเล็กฝายน้อยช่วยกันชะลอน้ำไว้


ตามที่จังหวัดแพร่ได้มีนโยบายสร้างฝายล้านฝายเท่ากับเขื่อนแก่งเสือเต้นนั้น ในวันนี้นายเส็ง ขวัญยืน กำนันตำบลสะเอียบได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ นำชาวบ้านกว่าร้อยคนร่วมกันสร้างฝายตามโครงการหนึ่งล้านฝายเท่ากับเขื่อนแก่งเสือเต้น ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ “วันนี้เราเริ่มลงมือสร้างฝายทดน้ำ ฝายชะลอน้ำ และฝายกักเก็บน้ำ ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า รักษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งการชะลอน้ำเพื่อลดภาวะน้ำหลาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนลุ่มน้ำยมกว่าสองล้านคน รวมทั้งคนไทยทั้งชาติ ก็อยากจะเชิญชวยพี่น้องคนลุ่มน้ำยมที่อยากได้น้ำทำนามาช่วยกันจะได้มีน้ำไว้ใช้ทั้งปีไม่ต้องรอโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น ซึ่งเป็นโครงการที่ทำลายป่า ทำลายต้นน้ำ เราประชาชนไม่ควรมาทะเลาะกันเพราะผลประโยชน์ของนักการเมืองที่มุ่งหวังแต่โครงการขนาดใหญ่งบประมาณเยอะๆ” กำนันเส็ง กล่าว

      นายอภิชาต รุ่งเรือง สอ.บต.สะเอียบ ที่ได้เข้าร่วมการสร้างฝายในครั้งนี้ กล่าวว่า “วันนี้พี่น้องบ้านดอนชัยสักทอง ตำบลสะเอียบ ได้เริ่มลงมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมแล้ว ก็อยากจะให้พี่น้องลุ่มน้ำยมทั้งจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย มาร่วมกันมาช่วยกันอย่ามัวแต่รอคอยความหวังลมลมแล้งๆ ที่เสธ.หนั่นหลอกไว้ เพราะการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมต้องลงมือทำ แก้ไขปัญหาด้วยลมปากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือการให้หัวคะแนนขนคนมาเรียกร้องให้สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ ต้องช่วยกันรักษาป่ารักษาต้นน้ำ อยากจะถามกลับไปยังผู้มาชุมนุมเรียกร้องเขื่อนแก่งเสือเต้นว่า ท่านได้ลงมือแก้ไขปัญหาหรือยัง หรือจะนั่งงอมืองอเท้า ตกเป็นเครื่องมือให้นักการเมืองขี้ฉ่อ กับข้าราชการขี้โกง หลอกใช้ไปเรื่อยๆ หวังผลกินป่าสักทองและงบประมาณในการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น เราจะไม่ยอมให้นักการเมืองพวกนี้มาทำลายป่าสักทองของเราและคนทั้งชาติ เราจะสู้คัดค้านเขื่อนแก่งเสือเต้นให้ถึงที่สุด” นายอภิชาต กล่าว

  ด้านนายมิ่งแก้ว สะเอียบคง สอ.บต.สะเอียบ อีกคนหนึ่งกล่าวว่า “เราเห็นว่าโครงการล้านฝายเป็นโครงการที่ดี ได้ทั้งน้ำ ได้ทั้งการชะลอน้ำหลาก อบต.สะเอียบ จึงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ที่สำคัญชาวบ้านต้องร่วมใจกัน เราสร้างฝาย ฝายก็ให้ความชุ่มชื้น ให้น้ำ ให้ความอุดมสมบูรณ์กับผืนป่า และป่าก็คือซุปเปอร์มาเก็ตของชุมเรา อยากกินเห็ดก็มีกิน อยากกินหน่อไม้ก็มีกิน ไม่ต้องไปซื้อให้เปลืองเงินเปลืองทอง จึงอยากให้คนไทยทั้งชาติช่วยกันรักษาป่า รักษาต้นน้ำ เพื่ออนาคตของลูกหลานเราสืบไป” นายมิ่งแก้วกล่าว

 วันนี้ชาวบ้านบ้านดอนชัยสักทอง หมู่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้สร้างฝายเสร็จสิ้นทั้งหมดจำนวนสิบสองลูก ถึงแม้ว่าจะจำนวนไม่มากแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์ป่า ซึ่งชาวบ้านจะได้ร่วมกันทยอยทำฝายชะลอน้ำ ฝายทดน้ำ ฝายกักเก็บน้ำ ต่อไปตลอดทั้งเดือนนี้ โดยมีการแบ่งหน้าที่กันไปทำตามหมวดที่แบ่งกันไว้ในชุมชน ต่อไป

     ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า โครงการหนึ่งล้านฝายเท่ากับเขื่อนแก่งเสือเต้น ซึ่งผลักดันโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายสมชัย หัทยะตันติ ได้ดำเนินการมาได้แล้วกว่าสามหมื่นลูก ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้งบประมานน้อย อาศัยวัสดุที่มีในท้องที่ และเน้นการสร้างฝายต้องไม่ทำลายป่า ห้ามใช้ไม้ใหญ่ เน้นการใช้ไม้ไผ่ซึ่งมีมากในป่า หิน และวัสดุที่หาได้ในท้องที่เป็นสำคัญ
  


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง