สำเนาจดหมายของผู้ว่าจังหวัดแพร่ ที่สั่งให้มีการล่ารายชื่อครูและนักเรียน และระดมคนมาชุมชนสนับสนุน การสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น

fas fa-pencil-alt
fas fa-calendar
กรกฎาคม 2553

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่>>>https://www.livingriversiam.org/3river-thai/kst/kstd_n88.pdf


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง