แถลงการณ์สมัชชาคนจน
หยุดเขื่อนแก่งเสือเต้น น้ำท่วมลุ่มน้ำยม แก้ด้วยความจริง

fas fa-pencil-alt
สมัชชาคนจน
fas fa-calendar
23 สิงหาคม 2554

จากสถานการณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำยมตอนล่างซึ่งถูกฉกฉวยนำไปปลุกกระแสการเรียกร้องให้ก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น โดยมีการชักจูงมวลชนออกมาเรียกร้อง รวมทั้งมีสื่อมวลชนบางคนบางสำนักที่เข้าร่วมกระแสนี้อย่างออกนอกหน้า กระแสเรียกร้องเขื่อนแก่งเสือเต้นในครั้งนี้ สมัชชาคนจนเห็นว่า ถูกปั่นขึ้นมาด้วยฝีมือของนักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองและพรรคถูกยุบเนื่องจากทุจริตการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างและบริษัทวัสดุก่อสร้าง จึงนับเป็นบุคคลที่น่าเคลือบแคลงในเรื่องผลประโยชน์


 สำหรับการเรียกร้องให้ก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น โดยอ้างเหตุผลการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่บริเวณตอนล่างของลุ่มน้ำยมนั้น จนถึงบัดนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีข้อมูลทางวิชาการมาใช้กล่าวอ้างยืนยันได้ ในทางตรงกันข้าม ตลอดเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมามีผลการศึกษาการวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ องค์กรเอกชน รวม 8 แห่ง มีผลสรุปสอดคล้องกันว่าไม่สมควรสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งเขื่อนแก่งเสือเต้นเยียวยาได้เพียงร้อยละ 8 เท่านั้น การสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นจึงไม่ใช่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รายละเอียดผลการศึกษาเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนจนเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง แต่ยังมีนักการเมืองไดโนเสาร์และข้าราชการหัวเก่าบางคนที่ยังไม่รับรู้ ไม่เข้าใจ 


 จากเหตุผลที่มีข้อมูลทางวิชาการรองรับดังกล่าว สมัชชาคนจนเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นต้องก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น และให้รัฐบาลดำเนินการดังนี้ 


 1.รัฐบาลต้องสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในลุ่มน้ำยม โดยไม่ต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นและแนวทางการจัดการน้ำโดยองค์กรชุมชน ตามที่คณะกรรมการกลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ เสนอ 


 2.รัฐต้องยุติโครงการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนแก่งเสือเต้น เขื่อนโป่งขุนเพชร เขื่อนท่าแซะ และเขื่อนอื่นๆ รวมทั้งยุติโครงการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำ 


 3.รัฐต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน เช่น เขื่อนราษีไศล เขื่อนหัวนา เขื่อนปากมูล และเขื่อนอื่นๆ 


 4.รัฐต้องสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยองค์กรชุมชน สมัชชาคนจนขอยืนยันว่า เราจะสนับสนุนและจะร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มราษฎรรักษ์ป่าและพี่น้องชาว ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ในการต่อสู้คัดค้านโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นอย่างมีเหตุผลจนถึงที่สุด


ความจริงจักต้องมีชัย สมัชชาคนจน 23 สิงหาคม 2554    


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง