ลุ่มน้ำแม่แจ่ม

เนื้อหาข้างล่างนี้จะเป็นการรวบรวมข่าวสารที่ทั้งผลิตโดยทางสมาคมเองและสำนักข่าวอื่นๆโดยจะเกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำแม่แจ่ม ที่ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำยมตอนบน