เขื่อนแม่น้ำโขงตอนล่าง        

        แม่น้ำโขงตอนล่างนับตั้งแต่พรมแดนพม่า-ลาวจนถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงที่เวียดนาม กำลังอยู่ในภาวะของการถูกคุกคามจากการสร้างจำนวน 12 เขื่อน ซึ่งเขื่อนไซยะบุรีในประเทศลาวเป็นเขื่อนที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด

>> รายงานวิจัย

2562 12 Cover A complete local research report Project to create communication to be aware of changes in the way of living

 

2560 10 Cover Report Boats and local culture on the Mekong River and its tributaries in Chiang Rai Province page 0001

 2560 05 Cover Thai Ban research on the ecosystem of the upper Thai Laos border page 0001

พันธุ์ปลาแม่น้ำโขงตอนล่าง จากเชียงคานถึงปากชม

 

    

  

ปลาตูหนาขนาด 8 กิโลกรัม ที่จับได้ที่อำเภอเชียงคาน

 

>> กิจกรรม

 1. งานบุญน้ำและชุมนุมชาวเทพ 11 ตค. 56 
 2. ธรรมยาตราเพื่อแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 18-26 มค 56 
 3. งานสืบชะตาแม่น้ำโขงและแม่น้ำเลย 11-12 ก.ค. 55 ณ อ.เชียงคาน จ.เลย
 4. สร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย
 5. การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานสร้างเขื่อนไซยะบุรีและผลกระทบในพื้นที่ 14-18 มิ.ย. 55
  1. วีดีโอรายงาน การลงสำรวจข้อมูลในพื้นที่การสร้างเขื่อนไซยะบุรีและพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ
  2. รวมรูปภาพกิจกรรม 
 6. โครงการธรรมยาตราเพื่อแม่น้ำโขง 11-19 กพ.55 จ.เชียงราย (สามเหลี่ยมทองคำถึงผาได)
  1. รวมรูปภาพ
  2. สารธรรม การเดินธรรมยาตราเพื่อแม่น้ำโขง โดย พระไพศาล วิสาโล 12 กพ 55
  3. กำหนดการ และรายละเอียดกิจกรรม
 7. การรณรงค์ที่จังหวัดหนองคาย 6 ธค. 54
 8. โครงการรวบรวมบทเพลงและบทกลอนพื้นบ้านเพื่อสืบสานนิเวศวัฒนธรรมลำน้ำโขง
  1. ขับลื้อ อ.เชียงของ
  2. ผญาอีสาน: กบเขียดริมโขงหนีไปเวียงจันทน์
 9. โครงการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ "เครื่องมือหาปลาและพันธุ์ปลาพื้นบ้านลุ่มน้ำโขง: ความเชื่อมโยงของชีวิตและสายน้ำ"
 10. บวชวังสงวนพันธุ์ปลาแม่น้ำโขง พรมแดนไทย-ลาว บริเวณคอนผีหลง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 14-15 พค. 54
  1. วีดีโอ รายงานกิจกรรม 
  2. ประมวลภาพกิจกรรมงานบวชวังสงวน 15 พค. 54
  3. การประกาศเจตนรมณ์ เครือข่ายประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง “ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว ปกป้องแม่น้ำโขงจากการสร้างเขื่อน” 15 พค. 54
  4. เวทีเสวนา เครือข่ายประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง 14 พค. 54
 11. การรณรงค์และยื่นหนังสือค้านเขื่อนไซยะบุรี 18-19 เมย 54  กับ สถานฑูตลาว ทำเนียบรบ. รัฐสภา อาเซี่ยน และ ช.การช่าง
 12. คาราวานทัวร์ 7 จังหวัดลุ่มน้ำโขงภาคอีสานต้านเขื่อนไซยะบุรี 4-8 เม.ย 54
 13. สืบชะตาแม่น้ำโขง อ.ปากชม จ.เลย 14 มีค. 2554
 14. โครงการวาดปลาฮักษาโขง
  1. ภาพวาดปลาแม่น้ำโขงบนแผ่นไม้ ชุดที่ 2 (โครงการวาดปลาฮักษาโขง) ศิลปิน: คลื้ม
  2. ภาพวาดปลาแม่น้ำโขงบนแผ่นไม้ ชุดที่ 1 (โครงการวาดปลาฮักษาโขง) ศิลปิน: คลื้ม
 15. โครงการสืบชะตาแม่น้ำโขงและสร้างเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาสองฝั่งของไทย-ลาว บริเวณ คอนผีหลงและผาพระ อ.เขียงของ จ.เชียงราย/เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว 29 มีค. 2553
  1. วีดีโอ กิจกรรม 
  2. รายละเอียดกิจกรรม
 16. ทริปสื่อมวลชนศึกษากรณีน้ำโขงแห้งที่จังหวัดเชียงราย  6-7 มีนาคม 2553 (mek_act1)
 17. โครงการศึกษาวิจัย “แม่ญิง(ผู้หญิง)ลุ่มน้ำโขงกับความมั่นคงทางอาหาร” กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย  ปี พ.ศ. 2552
 18. กิจกรรมงานวันเด็ก 2552 ที่บ้านคกเว้า ตำบลหาดคำภีร์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย   วันที่ 11 - 12 มกราคม 2552
 19. พิธีกรรมสืบชะตาแม่น้ำโขง บ้านหาดบ้าย อ.เชียงของ จ.เชียงราย   12 มกราคม 2552
 20. โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงเรียนบ้านหาดคำภีร์อ.ปากชม จ.เลย
 21. โครงการศึกษาข้อมูล "ระบบนิเวศ สังคม และวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง พื้นที่อ.เชียงคาน-ปากชม จ.เลย" ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2552
  1. รายงานการศึกษา พฤษภาคม 2554
  2. ภาพกิจกรรม การสำรวจพันธุ์ปลาแม่น้ำโขงที่ อ.เชียงคาน  ครั้งที่ 3 เมย 50
  3. ภาพกิจกรรม การสำรวจพันธุ์ปลาแม่น้ำโขงที่ อ.เชียงคาน  ครั้งที่ 2 กพ 50
  4. ภาพกิจกรรม การสำรวจพันธุ์ปลาแม่น้ำโขงที่ อ.เชียงคาน  ครั้งที่ 1 กค 49
 22. งานวิจัยไทบ้านอำเภอเชียงของ-เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย "แม่น้ำโขง : แม่น้ำแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม" สค. 2546 - มิย. 2547

 

>> รวมภาพแม่น้ำโขงตอนล่าง

 1. รวมภาพการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี มิย. 2555 หลักฐานฟ้องโลกว่าเขื่อนมีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องขัดกับที่รัฐบาลลาวที่ออกมาแถลงข่าวเมื่อเดือนก่อนว่า หยุดสร้างเขื่อนแล้ว
 2. รวมภาพแม่น้ำโขงตอนล่าง หน้า 5  วิถีชีวิตคนลุ่มน้ำโขงกับการพัฒนาและค้าขาย
 3. รวมภาพแม่น้ำโขงตอนล่าง หน้า 4  เครื่องมือหาปลาพื้นบ้านลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
 4. รวมภาพแม่น้ำโขงตอนล่าง หน้า 3  ความอุดมสมบูรณ์ของปลาบริเวณน้ำตกหลี่ผี ในลาวตอนใต้
 5. รวมภาพแม่น้ำโขงตอนล่าง หน้า 2  ผู้คน สังคม วัฒนธรรม และสายน้ำโขง: แม่น้ำโขงในลาวตอนเหนือ
 6. รวมภาพแม่น้ำโขงตอนล่าง หน้า 1  วิถีชีวิตคนหาปลาที่ อ. เชียงของ จ. เชียงราย

 

>> ข่าว บทความ และรายงานโดยองค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิต

 งานเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์

ข่าว บทความ และรายงานอื่นๆ

 1. เสียงเพรียกเล็กๆ ของคนท้ายน้ำ  สุมาตร ภูลายยาว
 2. ชาติน้ำโขงจ่อศึกษาเพิ่มเติม ชะลอเขื่อนไซยะบุรี 8 ธ.ค. 54
 3. เอ็มอาร์ซี-รบ.ลลาวตอบโต้กันหนัก กรณีเขื่อนไซยะบุรีกั้นแม่น้ำโขง 10 เมษายน 2554
 4. ชาวบ้าน น้ำโขงค้านเขื่อนไซยะบุรี ชี้เอ็มอาร์ซีเร่งตัดสินใจเอื้อประโยชน์เอกชนเครือ ข่ายชาวบ้าน จังหวัดล่ารายชื่อส่งนายกฯ จี้งดลงนามสัญญาซื้อไฟฟ้า 5 เมษายน 54
 5. ข้อสังเกตและข้อกังวลต่อโครงการเขื่อนไซยะบุรี จากเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง องค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิต มค 54
 6. นิเวศวัฒนธรรมเชียงคาน-ปากชม จันทรา ใจคำมี   องค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิต 8 มีค 54
 7. เชียงคานงงโครงการเขื่อนไซยะบุรีโผล่ชาวบ้านเรียกร้องเปิดเผยข้อมูล หวั่นระบบนิเวศพัง ปลาน้ำโขงสูญพันธุ์10 กพ 54
 8. “ยา (เจ้า) พ่อผาแดง” กับเขื่อนไซยะบุรี ธีระพงศ์ โพธิ์มั่น  โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต
 9. “ขบวนการปลาแดก” กับการท้าทาย คณะกรรมาธิการลุ่มแม่น้ำโขง  ธีระพงศ์ โพธิ์มั่น  โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต
 10. กฟผ.ลงนามซื้อไฟเขื่อนแม่น้ำโขงไซยะบุรี  โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต 7 กค. 53
 11. เรื่องเล่าจากสายน้ำ: พาไป “เล่นคำ” ที่......ปากชม   จันทรา ใจคำมี โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต
 12. “แก่งคุดคู้” ความสัมพันธ์ระหว่างคนเชียงคานกับน้ำโขง  โดยอนุชิต สิงห์สุวรรณ นิสิตฝึกงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 13. สรุปข้อมูลโครงการเขื่อนปากแบง  ปีที่ผลิต กันยายน 2552
 14. ผลกระทบข้ามพรมแดนจากการพัฒนาแม่น้ำโขง มิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดย เพียรพร ดีเทศน์ และสุมาตร ภูลายยาว (Word 16 หน้า A4)
 15. บุญประเพณีผีขนน้ำบ้านนาซ่าว โดย จันทรา ใจคำมี
 16. ปากเนียม-สงาว อู่ข้าวอู่น้ำของคนริมโขง จันทรา ใจคำมี โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต
 17. หาดบ้าย  หาดทรายทอง  วิถีชีวิตบนเกษตรริมโขง  เครือมาศ ภักดีไพบูลย์
 18. เมื่อเขื่อนกั้นแม่โขง : สรุปผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม จากเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลัก พย. 50   โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต
 19. ลอยไปกับสายน้ำ: “เพ็ญเดือน ๖ ตามรอยธรรมในงานบวชน้ำ สร้างวังสงวน” สุมาตร ภูลายยาว  โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต
 20. บนแผ่นดินแห่งชายแดน โดย สุมาตร ภูลายยาว โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต

 

>> จดหมาย แถลงการณ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 1. แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง จุดยืนต่อกระบวนการปรึกษาหารือ โครงการเขื่อนดอนสะโฮง12 พย 57
 2. จม.ถึงก.ทรัพฯ เรื่อง ขอความชัดเจนกระบวนการจัดรับฟังความเห็นและการปรึกษาหารือล่วงหน้า Prior Consultation กรณีเขื่อนดอนสะโฮง 4 พย. 57
 3. แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง เขื่อนดอนสะโฮง ต้องทำการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน และรับฟังชาวบ้านริมโขงอย่างจริงจั 23 ตค 57
 4. จม. ถึง รบ.จีน ให้เปิดเผยข้อมูลและระงับเขื่อนน้ำโขง  12 กย 57
 5. คำสั่งศาลปกครองสูงสุดรับฟ้องคดีไซยะบุรี 24 มิย. 57
 6. จม.เครือข่ายประชาสังคมถึงศาลและหัวหน้า คสช. 20 มิย. 57
 7. จม.เรียกร้องให้มีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการเขื่อนดอนสะโฮง เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง  13 มค 57
 8. คำประกาศตามุย 14 ธันวาคม 2556
 9. จม.ถึงนายกฯ 4 ประเทศเรื่องเขื่อนดอนสะโฮง พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขง 1 พย. 56
 10. แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขง เรื่อง ไม่ยอมรับการประชุมและ แนวคิดเรื่องเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่ยั่งยืน 19 กย 56
 11. 22 เอ็นจีโอเขมรส่ง จม.เปิดผนึกถึง เอ็มอาร์ซี 23 กค. 56
 12. จม.ถึงกรรมการสิทธิ์ ขอให้ดำเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีโครงการสายส่งไฟฟ้าของกฟผ. จากการรับซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรี 15 มีค. 56
 13. แถลงการณ์ 8 จว. "ชาวบ้านลุ่มน้ำโขงเดินหน้าอุทธรณ์คดี ฟ้องเขื่อนไซยะบุรี" 14 มีค. 56
 14. จม. 8 จว.ลุ่มน้ำโขง ถึง รมต.กระทรวงทรัพยฯ ให้แสดงบทบาทในการหยุดปัญหาต่อแม่น้ำโขง ในการประชุม MRC มค 2556
 15. แถลงการณ์ ชาวบ้านลุ่มน้ำโขง อีสาน 3 เครือข่าย ประณามบริษัทสร้างเขื่อนเหยียดชาวบ้านไร้การศึกษา 8 พย.55
 16. แถลงการณ์ ถึงผู้นำประเทศเอเชีย-ยุโรป ในวาระการประชุมอาเซมซัมมิท แม่น้ำโขงกำลังเกิดวิกฤติข้ามพรมแดน หยุดเขื่อนไซยะบุรี  5 พย 55
 17. แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง เรียกร้องรัฐบาลไทยเพิกถอนสัญญาซื้อพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุร ทำการศึกษาผลกระทบ เครือข่ายฯ พร้อมฟ้องศาลปกครอง 7 สิงหาคม   23 กค 55
 18. แถลงการณ์ เรียกร้องรัฐบาลลาวหยุดการฝ่าฝืนมติ MRC ของบริษัท ช.การช่าง กรณีเดินหน้าสร้างเขื่อนไซยะบุรี  เครือข่ายประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง 1 พ.ค. 55
 19. จม. ถึง MRC ขอให้ทบทวนบทบาทของ MRC ต่อโครงการเขื่อนไซยะบุรี และเขื่อนบนแม่น้ำโขงในวาระการประชุม ผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขง   เครือข่ายประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง 1 พ.ค. 55
 20. แถลงการณ์ ประณามการฝ่าฝืนมติ MRC ของบริษัท ช.การช่าง กรณีเดินหน้าสร้างเขื่อนไซยะบุรี  เครือข่ายประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง 24 เมย 55
 21. จม.พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขง ถึงเอ็มอาร์ซี เรื่อง เขื่อนไซยะบุรี  Save the Mekong  20 เม.ย. 55
 22. เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขงภาคอีสาน (คสข.) จี้นายกฯยิ่งลักษณ์ ทวงถามกฟผ.เซ็นต์สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเขื่อนไซยะบุรีที่ สปป.ลาว ผิดหลักธรรมาภิบาล:นายกฯไม่รู้ความคืบหน้าหรือโกหกคำโต  คสข. 21 กพ 55
 23. จม. เครือข่าย 8 จว. ถึง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 21 กพ 55
 24. จม. คสข. ถึงนายก เรื่องให้หยุดเขื่อนไซยะบุรี คสข. 21 กพ 55
 25. เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง ยื่นจดหมายถึงนายก ปู ให้หยุดสร้างไซยะบุรี 25 ธค. 54
 26. จดหมายถึงคณะมนตรีแม่น้ำโขง ให้ยกเลิกโครงการเขื่อนไซยะบุรี  Save The Mekong 7 ธ.ค. 54
 27. จม.ถึงนายก ขอให้ยกเลิกโครงการเขื่อนไซยะบุรี เครือข่าย 8 จว.ลุ่มน้ำโขง  6 ธ.ค. 54
 28. เครือข่ายประชาชน 8 จว.ยื่นจม.ถึง รมต.กระทรวงทรัพฯ 29 พย 54  อ่านฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น
 29. การวิเคราะห์กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอนุมัติการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี โดย สำนักงานกฎหมาย Perkins Coie LLP 12 ตุลาคม 2554
 30. จม.ถึงนายก ไทยและลาว หยุดเขื่อนไซยะบุรี
 31. เขื่อนไซยะบุรี ภัยคุกคามที่กำลังก่อตัวบนลำน้ำโขง   โดย องค์กรแม่น้ำระหว่างประเทศ
 32. ข้อมูลด้านกฎหมายสำหรับชุมชนในประเทศไทยริมฝั่งโขงที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการเขื่อนไซยะบุรี กันยายน 2554
 33. ความเห็นทางกฏหมายโดยสำนักงานกฎหมาย Perkins Coie ที่มีต่อกระบวนการ PNPCA เขื่อนไซยะบุรี ที่ทำการประเมินโดยบริษัท Poyry‏ 5 ก.ค. 54
 34. เครือข่ายประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง และ 50 องค์กรร่วมส่งจม.ถึงรมต.กระทรวงทรัพ แสดงข้อกังวลเขื่อนไซยะบุรี
 35. เครือข่าย Rainforest Movement ได้ยื่นหนังสือค้าเขื่อนไซยะบุรี ที่สถานฑูตไทย ปารีส และสถานฑูตลาว เบอร์ลิน
 36. เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำโขง ยื่นจม.ถึงประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ให้ระงับการซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรี  27 เม.ย. 54
 37. เครือข่าย 8 จว. ยื่น จม. ถึงเลขาอาเซี่ยน ให้ตรวจสอบโครงการและเจรจากับ รบ.ลาว 22 เม.ย. 54
 38. แถลงการณ์ เรียกร้องให้รัฐบาลลาวยุติการก่อสร้าง โครงการเขื่อนไซยะบุรี ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการร่วม ๔ ประเทศลุ่มน้ำโขง ยุติความขัดแย้งประเทศลุ่มน้ำโขง เครือข่าย 8 จว.  20 เม.ย 54 
 39. แถลงการณ์ คัดค้านการสร้างเขื่อนไซยะบุรี เครือข่ายภาคประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง  8 เมย 54
 40. จดหมายถึงนายกฯ "ขอให้ยกเลิกเขื่อนไซยะบุรี" เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 6 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.) 14 มีค 54
 41. “คำสัญญาต่อแม่น้ำโขง” กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำโขง อ.ปากชม จ.เลย 12 มีค 54
 42. จดหมายถึง MRC ขอเรียกร้องให้ระงับกระบวนการแจ้ง ปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (PNPCA) และยกเลิกโครงการเขื่อนไซยะบุรี 13 ตค 53
 43. จดหมายถึงนายกฯ เรื่อง ขอให้ยกเลิกเขื่อนไซยะบุรี (พร้อมภาพประกอบ)  9 กันยายน  2553
 44. จดหมายเปิดผนึก ถึงการประชุมของ MRC เรื่องเขื่อนนำโขงตอนล่าง จาก เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำโขงอำเภอเชียงแสน เชียงของ เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
 45. เขื่อนผามองคืนชีพ วันนี้คือเขื่อนปากชม เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำโขง กย. 51
 46. จดหมายถึงนายก เรื่อง ขอทักท้วงและเรียกร้องความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ในกระบวนการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงเครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำโขง 28 พฤษภาคม 2551
 47. รัฐบาลไทยดันเขื่อนบ้านกุ่ม ภาคประชาชนหวั่นเริ่มต้นหายนะสองฝั่งโขง! เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำโขง
 48. จดหมายถึง คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เรื่อง บทบาทคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงต่อการสร้างเขื่อนไฟฟ้าบนแม่น้ำโขงตอนล่าง จาก 178 องค์กร 12 พย. 50

 

>> ข่าว และ บทความ จากสื่อและแหล่งอื่นๆ

2560 / 2017

 

2559 / 2015

 

2557 / 2014

 

2556 / 2013

 

2555 / 2012

 

2554 / 2011

 

2553

 

2552

 

2551

 

2550

 

สิ่งพิมพ์และเอกสารล่าสุด

รายงานการศึกษา "นากในลุ่มน้ำอิงตอนล่าง" ปีที่ผลิต 2564

2564 06 10 Research report on otters in the lower Ing River

 

รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์ "แนวทางการเข้าถึง ปกป้อง และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำของชุมชนท้องถิ่น ในลุ่มน้ำอิงตอนล่าง จังหวัดเชียงราย"

ปีที่ผลิต 2564

2564 04 Cover A complete local research report Guidelines for accessing protecting and restoring wetlands by local communities in the lower Ing River basin Chiang Rai

 

รายงานการศึกษา "สถานภาพป่าชุ่มน้ำในลุ่มน้ำอิงตอนล่าง" ปีที่ผลิต 2563

2563 11 09 Research report on wetlands

 

รายงานวิจัยจาวบ้านเรื่อง "พืชอาหารและพืชสมุนไพร ในป่าชุ่มน้ำบ้านทุ่งงิ้ว"

บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ 2 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย : ปีที่ผลิต 2563

2563 07 Ban Thung Ngew Wet Forest Plant Research Report

 

รายงานการศึกษา "โครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์พืช สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ"

บ้านห้วยสัก หมู่ 9 และ บ้านห้วยสัก หมู่ 15 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย : ปีที่ผลิต 2563

2563 07 Report on the forest structure of Ban Huai Sak

 

รายงานการศึกษา "โครงสร้างความหลากหลายทางชนิดพันธุ์พืช สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ"

บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 19 และ บ้านห้วยซ้อหมู่ 2 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย : ปีที่ผลิต 2563

2563 07 08 Report on the structure of the forest at Ban Huai So Kaset Somboon

 

รายงานการศึกษา "โครงสร้างความหลากหลายทางชนิดพันธุ์พืช สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ" 

บ้านป่าข่า หมู่ 8 ตำบลตป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย : ปีที่ผลิต 2563

2563 06 26 Report on the forest structure of Ban Pa Kha 

 

รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์ โครงการสร้างการสื่อสารสู่การรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีพ และระบอบอาหารของชุมชนชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง : ปีที่ผลิต 2562

2562 12 Cover A complete local research report Project to create communication to be aware of changes in the way of living

  

 รายงานการศึกษา เรื่อง “เครื่องมือหาปลาและสัตว์น้ำที่ใช้ในป่าชุ่มน้ำและบริเวณโดยรอบของหมู่บ้านทุ่งงิ้ว อ.เชียงของ จ.เชียงราย” ปีที่ผลิต 2562

2562 06 25 Report of fishing tools at Ban Thung Ngew

 

รายงานการศึกษา "โครงสร้างความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ"

บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย : ปีที่ผลิต 2561

2561 12 17 Report on the forest structure of Ban Thung Si Kerd

 

รายงานการศึกษาเรื่อง เรือและวัฒนธรรมท้องถิ่นในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาในจังหวัดเชียงราย : ปีที่ผลิต 2560

2560 10 Cover Report Boats and local culture on the Mekong River and its tributaries in Chiang Rai Province page 0001

 

งานวิจัยจาวบ้านความรู้ท้องถิ่นระบบนิเวศพรมแดนไทย-ลาวตอนบน แจมป๋อง-ห้วยลึก : ปีที่ผลิต 2560

2560 05 Cover Thai Ban research on the ecosystem of the upper Thai Laos border page 0001

 

รายงานการศึกษา "โครงสร้างความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ"

บ้านซาววา หมู่ 3 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย : ปีที่ผลิต 2560

2560 02 26 Ban Sa va Wet Forest Structure Report

  

รายงานการศึกษา "โครงสร้างความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ"

บ้านต้า หมู่ 10 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย : ปีที่ผลิต 2559  

2559 09 Ban Ta Wet Forest Structure Report

 

รายงานการศึกษา "โครงสร้างความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ"

บ้านบุญเรือง หมู่ 2 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย : ปีที่ผลิต 2558

2558 05 Report on the study of forest structure and carbon at Ban Boon Rueang

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต  138/1 หมู่ 4 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200   

Living River Association (LRA)  138/1 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand

Go to top