eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

"สกน"ยื่นหนังสือให้"ประพัฒน์"ค้านสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น  ธค 46

http://www.matichon.co.th/matichon/matichon.php?s_tag=01pro04221146&show=1&sectionid=0112&day=2003/11/22

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือ สหพันธ์ เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.)กว่า 100 คน นำโดยนายสุชิน งามนิยม นายอินทอง ไชยลังกา ชุมนุมที่หน้าโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง ถ.ลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามแก้ปัญหาการจัดการลุ่มน้ำภาคเหนือ โดยนายสุชิน ได้ยื่นหนังสือกับนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคัดค้านการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ลุ่มน้ำยม เขื่อนแม่ขาน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง และให้กลุ่มผู้ใช้น้ำ มีส่วนร่วมบริหารจัดการฝายยาง ที่สร้างเสร็จแล้ว ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

นายอินทองกล่าวว่า ชาวบ้านเรียกร้องให้กระทรวงทรัพยากรฯ จัดการบริหารทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมทุกโครงการ โดยใช้หลักการผสมผสานในการร่วมคิดและทำแผนปฏิบัติการ และให้คณะกรรมการลุ่มน้ำย่อยมีอิสระบริหารจัดการ รวมทั้งให้รัฐสภาแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำทุกระดับ

นายประพัฒน์กล่าวว่า กฎหมายน้ำฉบับเก่าฉีกทิ้งไปแล้ว พร้อมยกร่างกฎหมายใหม่คือ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ จะแล้วเสร็จปี 2547 มีประชาชนทุกภาคส่วนเป็นตัวแทนคณะกรรมการลุ่มน้ำหลัก 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ เพื่อจัดการทรัพยากรน้ำเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนข้อเสนอชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนืออยู่ในแนวทางพิจารณา และสั่งเจ้าหน้าที่ติดตามเรื่องโดยเร็ว

ภายหลังฟังการชี้แจงกลุ่มผู้ชุมนุมได้สลายตัวเวลา 12.00 น. วันเดียวกัน (กรอบบ่าย)

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา