eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

ชาวสะเอียบน้อมเกล้าฯถวายป่าแม่ยมแด่ราชินี

ข่าวสด หน้า 11    26 มิย. 47
http://www.matichon.co.th/khaosod/khaosod.php?sectionid=0301&searchks=''&sk=''&s_tag=03p0118260647&day=2004/06/26&show=1

  ภาพโดย FOP

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 25 มิ.ย. วัดดอนชัย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ชาวบ้านต.สะเอียบ ทั้ง 9 หมู่บ้าน กว่า 700 คน ร่วมกันจัดเวทีแลกเปลี่ยนกรณีจะน้อมเกล้าฯถวายผืนป่าสักทองธรรมชาติ ในอุทยานแห่งชาติแม่ยม เป็นพระราชกุศลในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านสะเอียบมีมติร่วมกันในการน้อมเกล้าฯถวายป่าสักทองธรรมชาติ ซึ่งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม ซึ่งเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้สักทองธรรมชาติ และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากแห่งเดียวในจ.แพร่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้านสะเอียบ และคนไทยทั้งชาติ นอกจากนี้ ชาวบ้านได้ร่วมกันปฏิญาณตนว่าจะร่วมกันดูแล ปกป้อง รักษาป่าสักทองธรรมชาติแห่งนี้ เพื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่อไป

นายชุม สะเอียบคง กำนันตำบลสะเอียบ กล่าวว่า จากการที่ชาวบ้านได้ร่วมกันดูแลรักษาป่ามากว่า 15 ปี ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษา 72 พรรษา ชาวบ้านจึงได้ร่วมใจกันน้อมเกล้าฯถวายป่าสักทองธรรมชาติแด่พระองค์ท่าน เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชาวบ้านและพี่น้องคนไทยทั้งชาติ

ทั้งนี้ ผู้นำชาวบ้านได้ทำหนังสือถึงราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง และสำเนาถึงพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.เกษตรฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม นายอำเภอสอง เพื่อประสานงานและดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของชาวบ้านต่อไป

นายชุมกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านสะเอียบ อ.สอง ได้ร่วมกันตั้งกลุ่มราษฎรรักป่าขึ้น เพื่อดูแลปกป้อง รักษา ป่าสักทองธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยม มาตั้งแต่ปี 2532 ซึ่งชาวบ้านได้ใช้วิถีชีวิตอยู่ร่วมกับป่าเป็นแหล่งหากิน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในการดูแล ปกป้อง รักษาป่าสักทองธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง มีมาตรการห้ามตัดไม้ทำลายป่า ห้ามถางไร่เลื่อนลอย ห้ามชักนำพ่อค้าและนายทุนเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่าเข้าพื้นที่ มอบเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการตัดไม้ทำลายป่า และเครื่องมือในการล่าสัตว์ให้กับหน่วยงานราชการ มีมาตรการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้าน จัดพิธีสาบานตนในการรักษาป่า และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพิ่มเติม โดยไม่ได้ใช้งบประมาณทางราชการ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมลาดตะเวนพิทักษ์ป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม มีกิจกรรมบวชป่าเฉลิมพระเกียรติ มีกิจกรรมสืบชะตาแม่น้ำ มีกระบวนการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่า มีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนตะกอนยม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับลูกหลานและเยาวชน มีกิจกรรมเยาวชนอนุรักษ์พิทักษ์ป่าแม่ยม มีค่ายเยาวชนอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้ ราษฎรได้ร่วมกับหน่วยงานราชการดำเนินการในการปกป้อง รักษาป่ามาอย่างต่อเนื่องด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับอุทยานแห่งชาติแม่ยม จ.แพร่ จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ทำให้ป่าแม่ยมและแก่งเสือเต้นได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด หากมีการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ซึ่งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.เกษตรฯ พยายามผลักดันให้มีการก่อสร้างเขื่อนในบริเวณดังกล่าว โดยอ้างว่าจะสามารถป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างได้

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา