eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์  4  หมู่บ้านตำบลสะเอียบ
ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น
หยุดฟื้น  หยุดหนุน หยุดปัดฝุ่น หยุดโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น
ณ  ขื่อเมืองตำบลสะเอียบ  19  มกราคม  2550

......................................................................................................

ตามที่กรรมาธิการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปัดฝุ่นและสนับสนุนการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น   ตามที่เป็นข่าว  วันที่  17  มกราคม  2550 

พวกเราชาวบ้านตำบลสะเอียบและเยาวชนกลุ่มตะกอนยมตำบลสะเอียบ รู้สึกไม่สบายใจต่อข่าวที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เป็นอย่างมาก ที่อ้างว่าการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นเป็นการแก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างเบ็ดเสร็จ  ทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง นั้น 

พวกเราคิดว่าเป็นการให้ข้อมูลกับสังคมที่ไม่ถูกต้อง  อาจเกิดการเข้าใจผิดและสร้างความสับสนให้กับผู้ได้รับผลกระทบตลอดลุ่มน้ำยม      ทั้งผู้ถูกน้ำท่วมโดยธรรมชาติและภัยแล้ง   ในลุ่มน้ำยมตลอดถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนที่เกิดน้ำท่วมเมื่อปลายปี  2549  ที่ผ่านมา 

พวกเราเห็นว่าเป็นการปกปิดข้อมูลความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเสียมากกว่า  น้ำท่วมไม่ได้เกิดจากการไม่มีเขื่อนแก่งเสือเต้นแต่อย่างใด น่าจะเกิดจากการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่รับผิดชอบมากกว่า  พวกเราได้ติดตามข่าวสารเรื่องน้ำมาโดยตลอด     ซึ่งอาจจะเป็นการจงใจจากหน่วยงานที่ต้องการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น   อาศัยเหตุการณ์น้ำท่วมดังกล่าวมาอ้างเพื่อให้เกิดความชอบธรรมที่จะสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นขึ้น

พวกเราขอสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องน้ำท่วมและน้ำแล้งว่า  ไม่ได้เกิดจากการไม่มีเขื่อนแก่งเสือเต้นแต่อย่างใด    เพราะที่ผ่านมาเขื่อนทุกเขื่อนไม่สามารถป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้  

พวกเราคิดว่ารัฐบาลน่าจะมองปัญหาเรื่องน้ำทั้งระบบ       ก่อนที่จะตัดสินใจสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นขึ้น      ซึ่งมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  ป่าไม้  และที่อยู่อาศัยของราษฎรเป็นจำนวนมาก     

พวกเราขอเรียกร้องต่อรัฐบาลชุดนี้ว่า 

1. รัฐบาลไม่ควรถือโอกาสยามวิกฤตเช่นนี้แอบอนุมัติโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น

2. ไม่ควรเอาหน่วยงานของรัฐที่ชาวบ้านให้ความเชื่อถือ และไว้วางใจว่าเป็นหน่วยงานที่มีความยุติธรรมต่อสังคม เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น    เพื่อเป็นเครื่องมือของการแสวงหาผลประโยชน์จากการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น    ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เชื่อถือจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นต่อหน่วยงานนั้นของรัฐ อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสุขขึ้นในประเทศ  โดยเฉพาะสถานการณ์ทุกวันนี้  พวกเราอยากให้เกิดความสงบสุขขึ้นกับแผ่นดิน

            สำหรับโครงการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น    เราขอยืนยันว่าจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาด  พวกเราขอเอาชีวิตและเลือดเนื้อเป็นเดิมพัน

 

ตัวแทนชาวบ้าน  4  หมู่บ้านตำบลสะเอียบ
เยาวชนกลุ่มตะกอนยมตำบลสะเอียบ

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา