eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

จม ถึงนายกทักษิน เรื่อง ขอยกเลิกการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น

ที่ ศูนย์ประสานงานชุมชน ตำบลสะเอียบ

อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120

29 มิถุนายน 2547

เรื่อง ขอยกเลิกการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น

เรียน ฯพณฯ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแม่ยม ซึ่งเป็นผืนป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้สักทองธรรมชาติ เป็นผืนป่าที่เดียวที่มีความอุดมสมบูรณ์ในจังหวัดแพร่ ถือว่าเป็นป่าสักผืนสุดท้ายของประเทศไทย ที่ชาวบ้านตำบลสะเอียบ ช่วยกันดูแลรักษา และใช้วิถีชีวิตอยู่ร่วมกับป่ามายาวนาน เป็นแหล่งหากินของชาวบ้านแบบพึ่งพา ชาวบ้านได้ช่วยกันดูแลรักษาป่ามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ชาวบ้านจึงไม่ต้องการอพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาหลายๆ อย่างติดตามมาในอนาคต ดังนั้น ชาวบ้านตำบลสะเอียบ จึงขอให้ท่านนายกรัฐมนตรี ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น อ.สอง จ.แพร่ เพราะเขื่อนแก่งเสือเต้นไม้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งได้ ดังที่กรมชลประทานกล่าวอ้างไว้

เช่น กรณีน้ำท่วมจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2547 ที่ผ่านมา ฝนที่ตกไม่ได้อยู่ในเขตที่เขื่อนแก่งเสือเต้นจะรองรับน้ำได้เลย และเป็นที่เด่นชัดว่าน้ำป่าที่ไหลหลากมาจากลำน้ำแม่หล่าย ลำน้ำแม่คำมี ลำน้ำแม่แคม ฯลฯ ถึงแม้มีเขื่อนแก่งเสือเต้น ซึ่งอยู่ทางตอนบนของลุ่มน้ำยม ก็ไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ ชาวบ้านตำบลสะเอียบ จึงเห็นว่ารัฐบาลควรแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด โดยใช้แนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำยมตามที่นโยบายของรัฐบาลได้วางไว้ เช่น

1. การพัฒนาโครงการขนาดเล็ก ตามแม่น้ำสาขาที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนและไม่มีผลกระทบต่อป่าไม้ ราษฎรก็ไม่ต้องโยกย้ายออกจากพื้นที่ และยังก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอีกด้วย

2. แก้ไขปัญหาสิ่งก่อสร้างที่ปิดทางน้ำ อย่างเช่น การก่อสร้างถนน และการก่อสร้างบ้านเรือน และถมที่หนองบึง ที่เป็นที่อยู่ของน้ำ การขุดลอกตะกอนที่ทับถม ที่ทำให้ลำน้ำตื้นเขิน ทำทางเบี่ยงน้ำ เป็นต้น

3. เร่งการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ สนับสนุนการดูแลรักษาป่า และการปลูกป่าเพิ่มเติม ฯลฯ

โครงการดังกล่าวเป็นความต้องการของชาวบ้าน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านอย่างแท้จริง และเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นายชุม สะเอียบคง    กำนันตำบลสะเอียบ

นายภิณโญ ชมภูมิ่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายจ๋อน แก้วสุข   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

นายบุญช่วย สาทุ่ง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

นายศักดิ์ณรงค์ ศรีคำภา   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

นายอ้วน ขันทะบุตร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  

นายสันต์ แสนอุ้ม   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

นายมิ่ง สะเอียบคง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

นาอนันต์ ป๊อกแก้ว  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

นายเส็ง ขวัญยืน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9

นายแต๋ง อินทา   สารวัตรกำนัน

นายณรงค์ ศรีคำภา   สารวัตรกำนัน

นายอุดม ศรีคำภา  ส.อบต. หมู่ 1

นายสมนึก สะเอียบคง   ส.อบต. หมู่ 9

นายหล้า สะเอียบคง   ส.อบต. หมู่ 9

นายศรชัย อยู่สุข   ประธานประชาคม ตำบลสะเอียบ

นายมิ่งแก้ว ศรีคำภา   เลขาประชาคม ตำบลสะเอียบ

นายวุฒิศักดิ์ ผัดขัน  ส.อบต. หมู่ 6

นายสุรินทร์ ศรีคำภา   ส.อบต. หมู่ 6

นายสิงห์คาร ขันทะบุตร   ส.อบต. หมู่ 5

นายช่วย ไชยภิสาร    ส.อบต. หมู่ 5

นายยงค์ วิไลรัตน์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา