eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

                                                                                                                                ศูนย์ประสานงานตำบลสะเอียบ
อำเภอสอง  จังหวัดแพร่  ๕๔๑๒๐
๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๐

เรื่อง       ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริง ในกรณีโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น
เรียน       ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
สิ่งที่ส่งมาด้วย      สำเนาหนังสือพิมพ์เหนือแพร่ ประจำวันที่ ๒๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐) และสำเนาหนังสือพิมพ์ผู้จัดการประจำวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐

ตามที่นายสามารถ  โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าขณะนี้กรมชลประทานได้ทำการสำรวจ และได้ทำความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น โดยอ้างว่าประชาชนในพื้นที่ให้การยอมรับ และเห็นด้วยประมาณ ๘๐% แล้ว และยังเปิดเผยว่า ถ้าลงพื้นที่อีกครั้งความขัดแย้งไม่มี ก็จะกราบบังคมทูลขอพระราชทานอนุญาตทำเป็นโครงการพระราชดำริที่ประชาชนในพื้นที่เสียสละให้สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ถวายในหลวงเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา คำกล่าวอ้างดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเลย ไม่รู้ว่าไปเอาข้อมูลการยอมรับของคนในพื้นที่มาจากไหน ถือว่าเป็นการโกหกคนทั้งประเทศ และโกหกสถาบันเบื้องสูง  การผลักดันเรื่องเข้าสู่มติ ครม. เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ เพื่อเข้าดำเนินการในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น เป็นการละเมิดมติ ครม. ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐ ที่มีมติร่วมกับสมัชชาคนจน และยังถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิชุมชนอีกด้วย  เรายังยืนยันที่จะคัดค้าน ต่อสู้ พิทักษ์ผืนป่าสักทองอันเป็นสมบัติของประเทศ เพื่อสนองพระราชดำรัสพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ และจะถวายการดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยืน โดยไม่ให้มีการสร้างเขื่อน และทำลายป่าอีกต่อไป ขณะนี้ชาวตำบลสะเอียบ  ชาวอำเภอเชียงม่วน และประชาชนหลายพื้นที่ยังมีการคัดค้านอย่าง ๑๐๐%  และจะคัดค้านทุกวิถีทางจนกว่ารัฐบาลจะประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น

ดังนั้นชาวตำบลสะเอียบได้มีมติที่ประชุมว่า  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประสานงานไปยังอธิบดีกรมชลประทานเพื่อแจ้งให้ทราบ  โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มารับหนังสือจากชาวตำบลสะเอียบ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.ถ้าหากผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ไม่มารับหนังสือตามวันเวลาดังกล่าว ชาวตำบลสะเอียบประกาศชัดเจนว่า “ จะไม่ไปลงประชามติ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ นี้อย่างแน่นอน ” 

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบและขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้ประสานไปยังอธิบดีกรมชลประทานให้คำชี้แจงโดยด่วน

ด้วยจิตสมานฉันท์
.................................................................
(    นายชุม       สะเอียบคง    )
กำนันตำบลสะเอียบ

.................................................................
(   นายเส็ง     ขวัญยืน   )
ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนชัยสักทอง

..................................................................
(   นายสันต์     แสนอุ้ม   )
ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนแก้ว

...................................................................
(   นายอ้วน     ขันทะบุตร   )
ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่เต้น

...................................................................
(   นายภิญโญ     ชมภูมิ่ง   )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

....................................................................
(   นายอุดม     ศรีคำภา   )
ประธานคณะกรรมการ ๔ หมู่บ้าน

....................................................................
(   นายวุฒิศักดิ์     ผัดขัน   )
เลขานุการฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา