eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

สะเอียบประกาศกร้าว
หมายหัว 5 บริษัทที่ปรึกษา 1 มหาวิทยาลัย หนุนเขื่อนแก่งเสือเต้น
ห้ามเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด ประกาศไม่รับรองความปลอดภัย

12 ตุลาคม 2555 ณ ขื่อเมือง ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

จากการที่บริษัทที่ปรึกษาได้ติดต่อประสานงานขอเข้าสำรวจพื้นที่ และประชุมชี้แจงการศึกษาผลกระทบการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น กับพี่น้องชาวบ้าน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น โดยนายถาวร บุญราศี พนักงานของบริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ประสานงานขอเข้าประชุมกับชาวบ้าน ต.สะเอียบ

คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน 4 หมู่บ้าน ได้ประชุมกรรมการ 4 หมู่บ้านกว่า 100 คน ได้มีมติเป็นเอกฉันยืนยันตามมติของชาวบ้านทั้ง 4 หมู่บ้านกว่า 1,000 คน ที่ได้ลงความเห็นไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า ไม่ให้ บุคล เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนแก่งเสือเต้น เขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด

โดยนายสมมิ่ง เหมืองร้อง ประธานคณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ได้แจ้งทางโทรศัพท์ให้กับนายถาวร บุญราศี ได้ทราบแล้ว คณะกรรมการฯ ยังได้มีมติให้เพ่งเล็งบุคคล เจ้าหน้าที่ และหน่วยงาน ดังต่อไปนี้เป็นพิเศษ โดยหากชาวบ้านพบเห็นให้เชิญตัวมาสอบที่ศาลาวัด และไม่รับรองความปลอดภัย

  1. บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ เช่น นายถาวร บุญราศี เป็นต้น        
  2. บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด
  3. บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด                                                             
  4. บริษัท ทีม คอนซัลติ้งฯ ทีม กรทีมกรุ๊ป
  5. บริษัทสี่แสงการโยธา
  6. มหาวิทยาลัยมหิดล

                ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ยังมีมติไม่ให้ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่นำทีมโดย นางอรพินท์ เอี่ยมศิริ นักวิจัยขายตัว อ้างชื่อมหาวิทยาลัยมหิดล หากิน รับเงินกรมชลประทานมาศึกษาและสรุปว่าต้องเป็นเขื่อนแก่งเสือเต้น ทั้งที่มีทางเลือกอื่นๆ อีกมากมาย และเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตั้งกรรมการสอบจริยธรรมทางวิชาการ นางอรพินท์ เอี่ยมศิริ อีกด้วย

                ท้ายสุด คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน 4 หมู่บ้าน ขอยืนยันและประกาศต่อสาธารณะชนว่า ห้ามบุคคล เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนแก่งเสือเต้น เขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด และไม่ต้องติดต่อประสานงานเข้ามาอีก รวมทั้งบริษัทจีน ญี่ปุ่น ฝรั่ง ที่หวังมาสร้างเขื่อน ก็ไม่ต้องเข้ามาเช่นกัน หากชาวบ้านพบจะไม่รับรองความปลอดภัย ชาวสะเอียบจะดำเนินการสืบสานเจตนารมณ์ตามอุ๊ยปิง สะเอียบคง บรรพบุรุษของเราที่กล่าวไว้ว่า “ให้เอาระเบิดมาทิ้ง ให้เราตายทั้งสะเอียบ ขนศพเราไปทิ้ง แล้วค่อยสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น”

ด้วยจิตคารวะ
คณะกรรมการคัดค้นเขื่อน 4 หมู่บ้าน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา