eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์ กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า
ประณามแผนชั่ว บินถ่ายป่าสักทองหน้าแล้ง
รวมหัว กบอ. ครม. ป่าสักทองไม่มีแล้ว มีแต่ป่าเสื่อมโทรม
สะเอียบ ... ท้า “แน่จริง มาบินถ่ายหน้าฝน จะเห็นป่าสมบูรณ์ชัดเจน”

 

                จากการที่ เฮลิค็อปเตอร์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้บินสำรวจถ่ายภาพป่าสักทอง และถ่ายภาพชุมชน ที่ทำกิน ของ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ โดยอ้างว่าทำการบินสำรวจป่าตามแผนปกติของกระทรวง แต่เป็นที่น่าแปลกใจคือ ปกติที่ผ่านมาทุกปีกระทรวงไม่เคยมาบินถ่ายภาพป่าตามที่กล่าวอ้างเลย อีกทั้งการมาบินถ่ายภาพป่าและชุมชนในครั้งนี้ เป็นหน้าแล้งที่ป่าผลัดใบ โดยเฉพาะต้นสักจะไม่มีใบเหลือเลย จึงดูคล้ายป่าแห้งแล้ง ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของป่าผลัดใบ

                การที่นายปลอดประสพ สุรัสวดี ได้นำภาพป่าหน้าแล้ง ไปอ้างกับ กบอ.และ ครม. ว่าไม่มีป่าสักทองแล้ว เป็นป่าเสื่อมโทรมและที่ทำกินของชาวบ้าน จึงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง และเป็นการใช้วิชามารในการหลอกคนทั้งแผ่นดิน การกระทำเยี่ยงนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยที่นายสนั่น ขจรประสาท ได้นำสื่อมวลชนสายการเมืองมาบินดูป่าสักทองในหน้าแล้ง และสรุปว่าไม่มีป่าสักทองแล้ว และเร่งผลักดันเขื่อนแก่งเสือเต้นในทุกรัฐบาลที่ผ่านมา

                กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ขอประณามแผนชั่ว และการบิดเบือนข้อเท็จจริงในครั้งนี้ และขอท้าให้นายปลอดประสพ กบอ. และ ครม. มาบินสำรวจป่าในหน้าฝน ซึ่งจะได้เห็นสภาพป่าสักทองที่อุดมสมบูรณ์กว่า 24,000 ไร่ ใจกลางอุทยานแห่งชาติแม่ยมอย่างชัดเจน

                อย่างไรก็ตาม กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า เชื่อว่ากรรมมีจริง กรรมจะตามสนองผู้ที่คิดมิดี คิดมิร้าย ต่อป่าสักทอง และชุมชนสะเอียบ เหมือนดั่งเช่น นายสมัคร สุนทรเวศน์, นายมนตรี พงษ์พานิชณ์, นายยิ่งพันธุ์ มนสิการ, นายสนั่น ขจรประสาท, เป็นต้น

ด้วยจิตรคารวะ
กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
10 ก.พ. 56 ณ ศาลาวัดดอนชัย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา