eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์
วอน 6 กลุ่มบริษัท จัดการน้ำ ยุติแผนการทำลายป่า
หยุดเขื่อนแม่วงก์ หยุดเขื่อนแก่งเสือเต้น หยุดเขื่อนยมบน หยุดเขื่อนยมล่าง

                จากการที่ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ 6 กลุ่มบริษัท ประกอบด้วย 1.บริษัทโคเรีย วอเตอร์ รีซอสเซส คอร์ปอเรชั่น (เค.วอเตอร์)  2.กิจการร่วมค้า ญี่ปุ่น-ไทย 3.ITD-POWER CHINA JV 4.กิจการร่วมค้าทีมไทยแลนด์ 5.กลุ่มบริษัทค้าร่วม ล็อกซเล่ย์ 6.กิจการร่วมค้า ซัมมิท เอสยูที โดยในกลุ่ม 6 บริษัท จะประกอบด้วย 31 บริษัทย่อย มีสิทธิที่จะเข้าประมูลแผนการจัดการน้ำประเทศไทย โดยในแผนได้มีการหมกเม็ดแผนการทำลายป่า อาทิ แผนการสร้างเขื่อนแม่วงก์ แผนการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น แผนการสร้างเขื่อนยมบน แผนการสร้างเขื่อนยมล่าง เป็นต้น

                แผนกาทำลายป่าดังกล่าว นอกจากจะเป็นการทำลายป่าอย่างมหาศาลแล้ว ยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งยังขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะมาตรา 66 และมาตรา 67 วรรค 2 ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย อีกด้วย

                กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ขอวิงวอนให้ท่านและบริษัทของท่าน ได้ยุติแผนการทำลายป่า ซึ่งถูกหมกเม็ดไว้ในแผนการจัดการน้ำของประเทศไทย โดยการยกเลิกการประมูลแผนงานดังกล่าวเสีย เพื่อรักษาไว้ซึ่งป่า และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย และคนทั้งโลก หากท่านและบริษัทของท่านยังคงยืนยันที่จะทำลายป่า ด้วยการเดินหน้าประมูล แผนการสร้างเขื่อนแม่วงก์ เขื่อนแก่งเสือเต้น เขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง เราลูกหลานของเรา คงต้องตามจองล้างจองผลาญท่าน และบริษัทของท่าน รวมทั้งธุรกิจในเครือข่ายของท่าน 7 ชั่วโคตร

ขอแสดงความนับถือ
กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศาลาวัดดอนชัย บ้านดอนชัย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา