eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์ กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า

ยืนยันคัดค้านเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง

เรียกร้องปลอดประสพ อย่าลุแก่อำนาจ จงทำตามขั้นตอนกฎหมาย และรัฐธรรมนูญ

20 กุมภาพันธุ์ 2556 ณ ศาลาวัดบ้านดอนชัย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

....................

จากการที่นายปลอดประสพ สุรัสวดี ประธาน กบอ. ได้ให้สัมภาษณ์ว่า กบอ.ได้ตัดสินใจเลือกที่จะสร้าง เขื่อนยมบนและเขื่อนยมล่าง ตามที่ปรากฏเป็นข่าว โดยจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ โดยจะไม่กระทบกับป่าสักทองและชุมชนสะเอียบ นั้น

กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ เห็นว่า นายปลอดประสพ และ กบอ. ลุแก่อำนาจ ไม่เคารพกติกาบ้านเมือง ทำตามอำเภอใจ ข้ามขั้นตอนทางกฎหมาย ไม่มีการศึกษาปลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ไม่มีการศึกษาผลกระทบต่อชุมชน ไม่มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งถือว่าเป็นการใช้อำนาจรัฐ ปฏิบัติโดยมิชอบ ข้ามขั้นตอนทางกฎหมาย ขัดต่อ พรบ. สิ่งแวดล้อม 2535 และขัดต่อรัฐธรรมนูญอีกด้วย การรวบรัดขั้นตอนจนนำไปสู่การขายสัมปทานให้บริษัทข้ามชาติ จึงไม่ต่างกับการขายชาตินั่นเอง กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ขอเรียกร้องให้นายปลอดประสพ กลับไปอ่านกฎหมายสิ่งแวดล้อม 2535 และรัฐธรรมนูญ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งคัด อย่าถือว่าตนมีอำนาจแล้วจะใช้อำนาจตามอำเภอใจ

กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ขอยืนยันว่าหากนายปลอดประสพ และ กบอ. ยังดึงดัน ที่จะสร้างเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง ซึ่งก็คือเขื่อนแก่งเสือเต้นแบ่งออกเป็น 2 ตอน เว้นชุมชนสะเอียบให้อยู่กลางน้ำนั้น เราก็ยืนยันที่จะคัดค้าน เขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง เหมือนดั่งที่เราได้คัดค้านเขื่อนแก่งเสือเต้นมาแล้ว 24 ปี เพราะเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง ก็จะท่วมที่ทำกินเราเกือบทั้งหมด และยังท่วมป่าสักทองอีกเหมือนเดิม การตัดไม้สวมตอ การชักไม้ลงอ่างเป็นบทเรียนและประสบการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้นมาแล้วกับทุกเขื่อนที่ผ่านมา

กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ขอเสนอแนะให้นายปลอดประสพ และ กบอ. ได้หันมาใช้แนวทางการจัดการน้ำชุมชน ที่กระทบต่อป่าและชุมชนน้อยกว่าการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ และยังใช้งบประมาณน้อยกว่า และยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ประเทศชาติอีกด้วย

ด้วยจิตรคารวะ

กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา