eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

สกายรีพอร์ต (Sky Report) บินสำรวจป่าสักทอง พบเขื่อนยมล่างท่วมป่าสักทองเหมือนเดิม

สะเอียบ ยืนยัน ค้านเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง แต่ไม่ค้าน 17 โครงการอ่างเก็บน้ำตามที่เครือข่ายลุ่มน้ำยมเสนอ

วัดดอนชัย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ... ///  วันที่ 9 เมษายน 2556

วันนี้ (9 เมษายน 2556) เวลาประมาณ 12.45 น. ทีมงานข่าวสามมิติ นำโดย ฐปณีย์ เอียดศรีไชย  ได้นำ ฮ.สกายรีพอร์ต (Sky Report)  บินสำรวจป่าสักทอง แก่งเสือเต้น ใจกลางอุทยานแห่งชาติแม่ยม จ.แพร่ พบผืนป่าสักทองธรรมชาติกว่า 24,000 ไร่ เริ่มผลิใยเขียวอ่อน ยืนยันป่าสักทองอุดมสมบูรณ์

โดยก่อนหน้านี้ เวลาประมาณ 09.45 น. ชาวบ้านตำบลสะเอียบทั้ง 4 หมู่บ้านกว่า 1,000 ครัว เรือนได้มีมติยืนยันที่จะคัดค้านเขื่อนยมบนและเขื่อนยมล่าง ตามที่มูลนิธิอุทกพัฒน์เสนอ หากนำทูลเกล้าถวายในหลวง ชาวบ้านสะเอียบก็พร้อมถวายฎีกา คัดค้าเช่นกัน

ที่วัดบ้านดอนชัย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ยืน ยันคัดค้านเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง เรียกร้องทุกหน่วยงาน ยุติการผลักดัน เขื่อนยมบน และเขื่อนยมล่าง เพราะทำลายป่าทำลายแหล่งทำมาหากินของชาวบ้าน แนะให้จัดการลำน้ำสาขาทั้ง 77 ลำน้ำสาขาจะเป็นประโยชน์กว่า ไม่คัดค้านที่เครือข่ายลุ่มน้ำยมเสนอ 17 โครงการ แต่ขอสงวนสิทธิ์ คัดค้านเพียง 2 โครงการ คือ เขื่อนยมบน และเขื่อนยมล่าง เท่านั้น

นายสมมิ่ง เหมืองร้อง ประธานการคัดค้านเขื่อน 4 หมู่ บ้าน ตำบลสะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ได้ขอมติชาวบ้านที่มาประชุมร่วมกันและชาวบ้านทั้งหมดได้มีมติยืนยัน คัดค้านเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง เหมือนเดิม "เพราะเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง คือ ผีตัวเดียวกันกับเขื่อนแก่งเสือเต้น เปลี่ยนชื่อใหม่ เรียกว่าอ่างเก็บน้ำ ขนาดกลาง ซึ่งไม่ใช่ เพราะข้อมูลที่เราได้มา เขื่อนยมล่าง กักเก็บ ที่ 225 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ท่วมป่าสักทองเหมือนเดิม ท่วมมาจนถึงสะเอียบแม้ไม่ท่วมบ้านแต่ก็ท่วมป่าสักทองและที่ทำกินของพวกเรา ส่วนเขื่อนยมบน ย้ายขึ้นไปอีก 2 กิโลเมตร เหนือบ้านแม่เต้น ก็อยู่บนรอยเลื่อนแม่ยม ซึ่งยาวกว่า 22 กิโลเมตรเช่นเดิม แตกมาชาวสะเอียบตายก่อนเพื่อน อ.สองตาย จ.แพร่ตาย เราไม่ควรเอาระเบิดเวลามาวางบนหลังคาบ้านเรา ส่วน 17 โครงการนั้นเราไม่คัดค้าน เราขอใช้สิทธิของเราคัดค้านแค่ 2 โครงการนี้เท่านั้น" นายสมมิ่งกล่าว

จาก นั้นชาวบ้านตำบลสะเอียบได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งส่วนใหญ่เห็นควรให้รัฐ หรือ หน่วยงานต่างๆ ยุติการผลักดันเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง แล้วหันมาพัฒนาอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาของลุ่มน้ำยม ทั้ง 77 ลำน้ำสาขา ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้มากกว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นถึง 3 เท่า

ผู้สื่อข่าวยังได้รายงานเพิ่มเติมว่า นอกจาก 17 โครงการที่เครือข่ายลุ่มน้ำยมเสนอแล้ว กรมชลประทานยังมีแผนที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ขนาดเล็กอีก 26 ลำน้ำสาขา และกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแผนทีจะสร้างแก้มลิงอีก 395 จุด กักเก็บน้ำได้ 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งใหญ่กว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นซึ่งจุน้ำได้เพียง 1,175 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งหากหน่วยงานต่างๆยังไม่บูรณาการแผนงานร่วมกัน ก็จะมีการสร้างโครงการต่างๆ มากมาย เกินปริมาณน้ำที่มีตามธรรมชาติ และยังจะเป็นการทำลายป่าโดยใช้โครงการและงบประมาณเป็นตัวนำหน้า โดยไม่มองภาพรวมทั้งระบบ

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา