eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

เผาแล้ว ปลอด บรรหาร ผู้สนับสนุนเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง เขื่อนแก่งเสือเต้น 

คำประกาศ คัดค้านเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง เขื่อนแก่งเสือเต้น

6 พ.ย. 56

 

พวกเราชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนยมบน(อ่างเก็บน้ำแม่น้ำยมตอนบน) โครงการเขื่อนยมล่าง (อ่างเก็บน้ำแม่น้ำยม) ซึ่งคือเขื่อนแก่งเสือเต้นแบ่งออกเป็น 2 เขื่อน ขอประกาศยืนยันคัดค้านเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง จนถึงที่สุด

เขื่อนยมล่าง สูง 54.5 เมตร ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนแม่ยม หากเกิดแผ่นดินไหวเขื่อนแตกมาคงตายกันทั้งเมืองแพร่ น้ำท่วมยาวเข้าไปในอุทยานแห่งชาติแม่ยมรวม 34.5 กิโลเมตร กักเก็บน้ำ 500 ล้านลูกบาศก์เมตร ท่วมพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแม่ยม ป่าสักทอง รวมทั้งที่ทำกินของชาวสะเอียบ รวมกว่า 20,000 ไร่ ใหญ่กว่าเขื่อนแม่วงก์เกือบ 2 เท่า แต่ กบอ. เรียกว่าอ่าง

เขื่อนยมบน สูง 40 เมตร ท่วมบ้านแม่เต้น และป่าเบญจพรรณในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยม ยาวไปจนถึงอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึ่งอีก 11 หมู่บ้านจะได้รับผลกระทบเรื่องที่ทำกินเช่นกัน แต่ชาวเชียงม่วนยังไม่ได้รับรู้ข้อมูลเลย ความยาวของอ่างเก็บน้ำยาวไปถึง 40 กิโลเมตร กักเก็บน้ำที่ 258 เมตร รทก. จุน้ำ 166 ล้านลูกบาศก์เมตร แตกมาคงตายกันทั้งอำเภอสอง จังหวัดแพร่

พวกเราได้คัดค้านเขื่อนแก่งเสือเต้นมายาวนานกว่า 20 ปี และยืนยันที่จะคัดค้านเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง สืบต่อไป ทั้งนี้พวกเราได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม น้ำแล้ง ลุ่มน้ำยม 12 แนวทาง เสนอไปหลายต่อหลายครั้ง ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด รัฐมนตรี ไปจนถึงนายกรัฐมนตรี ทำไมผู้มีอำนาจจึงไม่นำไปพิจารณา พวกเราสนับสนุนการจัดการน้ำชุมชน การพัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ขนาดเล็ก ตามลำน้ำสาขาของแม่น้ำยม ซึ่งหากพัฒนาลำน้ำสาขา เราจะมีพื้นที่กักเก็บน้ำกระจายอยู่ทั่วทั้งลุ่มน้ำยม และสามารถกักเก็บน้ำได้มากกว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นถึง 3 เท่า อีกทั้งยังทำลายป่าและชุมชน น้อยกว่าเขื่อนขนาดใหญ่อีกด้วย เพียงข้อเสนอเดียวนี้ก็สมควรแก่การยกเลิกเขื่อนขนาดใหญ่เหล่านี้ได้แล้ว

พวกเราคัดค้านด้วยเหตุด้วยผล พร้อมเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหา 12 แนวทาง หากรัฐบาล กบอ. ดึงดันที่จะผลักดันโครงการเขื่อนขนาดใหญ่เหล่านี้ต่อไป พวกเราก็ขอใช้สิทธิ์ของพวกเราในการคัดค้านเขื่อนเหล่านี้ต่อไป ชั่วลูกชั่วหลาน เหมือนดั่งที่เราคัดค้านเขื่อนแก่งเสือเต้นมายาวนานกว่า 20 ปี

ด้วยจิตรคารวะ

คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จ.แพร่

 

หยุดทำลายป่าสักทอง หยุดทำลายอุทยานแห่งชาติแม่ยม หยุดทำร้ายชุมชน หยุดผลาญงบประมาณแผ่นดิน

หยุดเขื่อนยมบน หยุดเขื่อนยมล่าง หยุดเขื่อนแก่งเสือเต้น

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา