eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

มติเอกฉันท์ สะเอียบ ยืนยันคัดค้านเขื่อนยมบน-เขื่อนยมล่าง รวมทั้งเขื่อนแก่งเสือเต้น

พร้อมปฏิเสธโครงการพัฒนาสุรากลั่นชุมชนสู่สากล พบเบื้องหลังเป็นแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษภายใต้โครงการเขื่อน

สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ /////

               เมื่อเช้าวันนี้ (1 มิถุนายน 2557) ชาวบ้านสะเอียบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอนแก้ว บ้านดอนชัย บ้านดอนชัยสักทอง และบ้านแม่เต้น นับร้อยคนได้ร่วมประชุมหารือกันที่ วัดดอนชัย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ มีมติเอกฉันท์ ยืนยันคัดค้านเขื่อนยมบน-เขื่อนยมล่าง รวมทั้งเขื่อนแก่งเสือเต้น พร้อมปฏิเสธโครงการพัฒนาสุรากลั่นชุมชนสู่สากล พบเบื้องหลังเป็นแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษภายใต้โครงการเขื่อน

               จากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาศูนย์พัฒนาสุรากลั่นชุมชนสู่สากล โดยจะได้ตั้งขึ้นที่บ้านดอนแก้ว ต.สะเอียบ อ.สอง จังหวัดแพร่ โดยให้เหตุผลว่า 20-30 ปีที่ผ่านมารัฐไม่ได้มีโครงการพัฒนาสะเอียบเลย ทั้งที่สะเอียบนำรายได้เข้ารัฐปีละ 200-300 ล้านบาท จึงอยากจะตอบแทนสะเอียบ ซึ่งเป็นชุมชนที่ผลิตสุรากลั่นชุมชนที่ดีที่สุด ยกระดับสู่สากล โดยการพัฒนาแพ็คเก็ตใหม่ให้ดูดี จะได้ส่งออกนอกได้ ทั้งนี้ทางจังหวัดแพร่ได้เคยจัดกิจกรรมพาชาวบ้านสะเอียบ ไปดูงานกาผลิตเซรามิคที่จังหวัดลำปางมาแล้วครั้งหนึ่ง

               ต่อมาเมื่อชาวบ้านเริ่มรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น จึงมีมติ ไม่ยอมรับ โครงการพัฒนาศูนย์สุรากลั่นชุมชนสู่สากลนี้ โดยชาวบ้านพบว่าโครงการนี้อยู่ภายใต้แผนการโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนยมบน-เขื่อนยมล่าง ซึ่งกรมชลประทานได้ว่าจ้างให้บริษัทที่ปรึกษา 3 บริษัททำการศึกษาและได้สรุปเป็นแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษขึ้นมา โดยทางจังหวัดแพร่ก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกัน

               ก่อนหน้านี้ได้มีนายอนุวัตร วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร่) ได้มาประชุมหารือกับกรรมการชุมชน โดยได้นำเหล้าเหมาไถ จากประเทศจีนมาให้กรรมการชุมชนได้ดูและชิมกัน และเสนอให้กรรมการชุมชนยอมรับการพัฒนาโครงการศูนย์สุรากลั้นชุมชนสู่สากล ซึ่งในครั้งนั้นกรรมการชุมชนตำบลสะเอียบก็ได้ให้เหตุผลไปแล้วว่าทำไมจึงไม่ยอมรับโครงการดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีการประชุมขอมติชาวบ้านในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง

               นางสุดารัตน์ ชัยมงคล ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนชัย หมู่ 1 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ได้ชี้แจงถึงเหตุผลว่าทำไมชาวสะเอียบจึงคัดค้านโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น เขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง เพราะโครงการเหล่านี้ทำลายป่าสักทองผืนสุดท้ายของคนไทยทั้งชาติ ทำลายชุมชนสะเอียบ อีกทั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมได้ ขณะที่มีทางออกอีกมากมายในการแก้ไขปัญหา เราเสนอเหตุผลการคัดค้านและทางออกให้ทุกรัฐบาล ให้ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งลุ่มน้ำยม 14 แนวทาง อาทิ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การทำแก้มลิงทั่วทั้งลุ่มน้ำยม การสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ขนาดเล็กทั้ง 77 ลำน้ำสาขา ซึ่งได้ประโยชน์มากกว่าการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่อย่างเขื่อนยมบนเขื่อนยมล่าง และเขื่อนแก่งเสือเต้น ส่วนโครงการศูนย์พัฒนาสุรากลั่นชุมชนสู่สากลเราก็ไม่ยอมรับเพราะเราเห็นว่าเป็นโครงการพัฒนาภายใต้แผนการสร้างเขื่อน ซึ่งไม่ใช่ว่าชาวบ้านไม่ยอมรับการพัฒนา แต่การพัฒนาที่แอบแฝงยาพิษมาเช่นนี้เราคงรับไม่ได้ ทั้งที่เมื่อวันก่อนนายก อบจ.แพร่ ได้มอบงบพัฒนาวัดดอนชัน 200,000 บาทเราก็ยินดีรับมาพัฒนาวัด แต่โครงการพัฒนาที่แอบแฝงมา แม้งบเป็น 100 ล้าน เราก็คงไม่เอา เราคนสะเอีบบไม่ได้เห็นแก่เงิน เรารู้และเลือกที่จะพัฒนา เราไม่ใช่หมาที่จะงับกระดูกที่เขาโยนมาให้ ผู้ใหญ่สุดารัตน์ กล่าว

               นายอภิชาต รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.สะเอียบ อ.สองจังหวัดแพร่ ซึ่งอยู่ที่หมู่ 9 บ้านดอนชัยสักทอง ได้อ่านเอกสารให้ชาวบ้านได้ฟังว่า นอกจากโครงการพัฒนาศูนย์สุรากลั่นชุมชนสู่สากลแล้ว ยังมีแผนที่จะพัฒนาอาชีพให้ชาวสะเอียบ ให้เลี้ยงปลาในกระชัง ในอ่างเก็บน้ำอีก ซึ่งเป็นแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษที่กรมชลประทานได้ว่าจ้างให้บริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษา และมีข้อสรุปออกมาเช่นนี้ ทั้งที่บริษัทที่ปรึกษาทั้ง 3 บริษัทไม่เคยเข้ามาในพื้นที่สะเอียบเลย เรายังรู้มาอีกว่า บริษัทที่ปรึกษาทั้ง 3 บริษัทที่กรมชลประทานจ้างมาทำการศึกษาโครงการเขื่อนยมบนเขื่อนยมล่าง หรือเขื่อนแม่น้ำยม ไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่สะเอียบได้ แต่ได้จัดทำเอกสารผลการศึกษาเขื่อนยมบนเขื่อนยมล่างออกมาเป็น 10 เล่ม เราก็แปลกใจมากว่าเขาทำออกมาได้อย่างไร และหากกรมชลประทานนำเอกสารเหล่านี้ไปอ้างเพื่อผลักดันการสร้างเขื่อน ทั้งเขื่อนยมบนเขื่อนยมล่างหรือแม้แต่เขื่อนแก่งเสือเต้น เราก็คงต้องขอความเป็นธรรมจากศาลปกครองเป็นแน่ นายอภิชาตกล่าว

               ด้านนายสมมิ่ง เหมืองร้อง ประธานคณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ได้ขอมติจากชาวบ้านที่มาเข้าร่วมประชุมโดยการให้ยกมือ ซึ่งปรากฏว่าชาวบ้านทั้งหมดยกมือคัดค้านโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น เขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง และไม่ยอมรับโครงการศูนย์พัฒนาสุรากลั่นชุมชนสู่สากลอีกด้วย ผมว่าชาวสะเอียบก็มีเหตุมีผลนะ เพราะโครงการพัฒนาใดๆ ที่กระทบต่อชุมชน ก็ต้องให้ชาวบ้านในชุมชนรับรู้และตัดสินใจ และมติในวันนี้ก็คงเป็นการยืนยันว่าชาวสะเอียบไม่ต้องการการพัฒนาที่ผิดแนวทาง เรามีทางออกในการแก้ไขปัญหาทั้ง 14 แนวทางอยู่แล้ว รัฐต้องฟังเสียงชาวบ้านบ้าง อย่าอ้างว่ามีอำนาจแล้วจะพัฒนาอย่างไรก็ได้ รัฐที่ดีต้องฟังเสียงประชาชน ส่วนจะมาอ้างว่าเป็นเขื่อนพระราชดำรินั้น เราตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่ หากยังดื้อด้านผลักดันโครงการเขื่อนเหล่านี้อยู่ เราก็พร้อมจะล่ารายชื่อชาวบ้านถวายฎีกาคัดค้านเช่นกัน” นายสมมิ่งกล่าว

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา