eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์ คณะกรรมการชาวบ้านกลุ่มราษฎรรักษ์ป่า
ป่าถูกทำลาย ต้องมีคนรับผิดชอบ ชาวบ้านพร้อมร่วมมือพิทักษ์ป่าสักทอง

จากเหตุการณ์ ไม้สักทองหลายร้อยต้นถูกกลุ่มนายทุนไม้ ใส่ยาฆ่าหญ้า ยืนตายกลางป่าใกล้กับอุทยานแห่งชาติแม่ยม อีกทั้งมีการตัดและลักลอบนำไม้ออกไปจำนวนหนึ่งแล้วนั้น ถือว่าเป็นขบวนการทำลายชาติ และท้าทายอำนาจรัฐ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีหลักฐานการล่องไม้ในลำน้ำยมผ่านหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ยม และมีการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานไว้แล้ว จนเป็นเหตุให้มีการย้ายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยมออกนอกพื้นที่ไปแล้วนั้น คณะกรรมการชาวบ้าน กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า บ้านดอนชัย บ้านดอนชัยสักทอง บ้านแม่เต้น บ้านดอนแก้ว ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านที่ทำหน้าที่รักษาป่าสักทองมากว่า 18 ปี ได้ประชุมหารือกันและมีมติดังนี้

1. ขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หาตัวผู้กระทำผิดและนายทุนผู้บงการมาลงโทษให้จงได้ ซึ่งคณะกรรมการชาวบ้านเห็นว่าน่าจะมีผู้กระทำผิดเป็นขบวนการ มากกว่า 2 คนตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้แล้วนั้น

2. ให้ตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลาง โดยมีหลายฝ่าย ดำเนินการตรวจสอบวินัย ของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการปกป้องรักษาป่า ว่ามีความบกพร่องและมีความผิดด้านวินัยอย่างไรบ้าง

3. ให้แต่งตั้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยมคนใหม่ ที่เป็นมือดีของกรมอุทยาน ที่ต้องมีความสามารถ มีความเข้มแข็ง มีความว่องไว สามารถทำงานร่วมกับชาวบ้านได้ และมีจิตรใจมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์รักษาป่าสักทองให้จงได้ รวมทั้งขอเรียกร้องให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า งบประมาณในการดำเนินการ ให้กับอุทยานแห่งชาติแม่ยม เพื่อเสริมสมรรถนะในการปกป้องป่าสักทองด้วย

4. ให้รักษาไม้ของกลาง ไม้สักทองที่ยืนตาย ให้อยู่ในสภาพเดิม โดยห้ามตัด ห้ามชักลากออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นอนุสาวรีย์ประจานความอัปยศที่เกิดขึ้นจากการหย่อนยานในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจานนายทุนทำไม้ และจะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของนายทุนทำไม้ที่รอประมูลไม้ของกลางที่จะนำออกจากป่า รวมทั้งจะไม่เป็นเหตุจูงใจให้นายทุนไม้ทำเช่นนี้อีก เพราะไม่สามารถได้ไม้ไปแปรรูปทำธุรกิจต่อได้

                คณะกรรมการชาวบ้าน กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ขอประณามผู้กระทำการทำลายป่า รวมถึงผู้บงการ ขอให้มีอันเป็นไป และขอชื่นชมกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและจังหวัดแพร่ ที่เร่งรัดดำเนินการเรื่องนี้อย่างขันแข็ง

                คณะกรรมการชาวบ้าน กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ขอยืนยันว่า จะร่วมกับทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน เพื่อปกป้องรักษา พิทักษ์ป่าสักทองผืนนี้ไว้ให้กับลูกหลาน คนทั้งชาติ และคนทั้งโลก สืบต่อไป

ด้วยจิตสมานฉันท์

คณะกรรมการชาวบ้าน กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า
15 มกราคม 2551 ณ บ้านดอนชัย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา