eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

ศูนย์ประสานงานชุมชน บ้านดอนชัย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

                                                                                17 มกราคม 2551

เรื่อง       ขอให้แก้ไขพาดหัวข่าวที่ผิดพลาด “รวบ 4 ชาวสะเอียบยาฆ่าหญ้าใส่ในต้นสัก”

เรียน       บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

                ตามที่หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ประจำวันที่ 17 มกราคม 2551 ได้ลงข่าวการจับกุมมอดไม้ที่เข้าไปหยอดยาฆ่าหญ้า ทำให้ต้นสักทองตายนับร้อยต้น และตัดไม้สักในอุทยานแห่งชาติแม่ยม โดยได้พาดหัวข่าวว่า รวบ 4 ชาวสะเอียบยาฆ่าหญ้าใส่ในต้นสัก นั้น

                กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ เห็นว่า เป็นการพาดหัวข่าวที่ผิดพลาด ทั้งที่เนื้อข่าวก็ชี้ชัดอยู่แล้วว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับทั้ง คนนั้น เป็นชาวบ้าน ต.บ้านกลาง 1 คน, ต.บ้านหนุน 2 คน, ต.เตาปูน 1 คน ตามเนื้อข่าว ดังนี้

“นายธีระวัช บุญยืน อายุ 40 ปี ที่บ้านเลขที่ 92/3 หมู่ 8 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ พร้อมของกลางอาวุธปืนแก๊ป 1 กระบอก ไม้สักยังไม่ได้แปรรูปขนาดเส้นรอบวง 166 ซม. ยาว 247 ซม. ไม้สักขนาดเส้นรอบวง 165 ซม. ยาว 208 มม. 1 ท่อน พร้อมอุปกรณ์กระทำความผิด คือ สารกำจัดวัชพืชยี่ห้อ "พาราควอต" 12  แกลลอน สารกำจัดวัชพืชยี่ห้อ "อาทราซีน 80" 2 ถุง สารกำจัดวัชพืชยี่ห้อ "ซิงโมซา" 2 ขวด เลื่อยมือ 1 ปื้น มีดพร้า 1 ด้าม ขวาน 1 ด้าม และไฟฉายอีก 1 ชุด นายนรุ่ง กาศมณี อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 62/1 หมู่ 6 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ พร้อมของกลางสารกำจัดวัชพืชยี่ห้อ "พาราควอต" 1 แกลลอน และไฟฉาย 1 อัน นายกันยา แสนคำลือ อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 82/1 หมู่ 2 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ พร้อมของกลางอาวุธปืนแก๊ปยาว 1 กระบอก และนายผจญ คำเขิน อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 121/1 หมู่ 8 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ พร้อมของกลางเลื่อย 1 ปื้น มีดพร้า 2 เล่ม ชะแลง 1 อัน และขวานอีก 1 ด้าม

                ดังนั้น กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ต.สะเอียบ จึงขอให้ท่าน ดำเนินการแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมต่อชาวสะเอียบ ซึ่งเป็นกำลังหลักของกลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ที่ทำหน้าที่ปกป้องป่าสักทองมายาวนานกว่า 18 ปี

                จึงเรียนมาเพื่อขอให้ท่านดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มราษฎรรักป่า ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา