eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

นายกฯเสนอแนวทางลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการสร้างเขื่อน

INN News  5 มิถุนายน พ.ศ. 2551

นายกฯเสนอแนวทางลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการสร้างเขื่อน นอกจากคอยรับน้ำในช่วงหน้าฝน แก้น้ำท่วมและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรแล้ว ยังสามารถนำพลังน้ำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย ขณะที่รัฐบาลจะผลักดันการสร้างเขื่อนในน้ำยมให้สำเร็จ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำทางการเกษตรและเอามาผลิตไฟฟ้า

หลังจากที่ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี กล่าวในการเปิดงาน วันสิ่งแวดล้อมโลก กรณีเห็นด้วยกับมาตรการที่จะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น โดยได้เสนอแนวทางลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการสร้างเขื่อน เพราะนอกจากคอยรับน้ำในช่วงหน้าฝน แก้น้ำท่วมและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรแล้ว ยังสามารถนำพลังน้ำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย

ซึ่งตัวอย่างก็มีให้เห็นที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ที่ไม่ต้องเจอกระแสต่อต้านจากเอ็นจีโอเช่นปัจจุบัน โดยรัฐบาลจะพยายามผลักดันการสร้างเขื่อนในน้ำยมให้สำเร็จ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำทางการเกษตรและเอามาผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยพื้นที่ 32 จังหวัดภาคกลางได้รับประโยชน์ด้วย โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่ได้พูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะลาว ที่มีสร้างเขื่อนน้ำงึม เขื่อนน้ำเทิน 2 และ เขื่อนน้ำเทิน 3 ซึ่งทำให้ลาวมีน้ำเหลือใช้ตลอดทั้งปี

ด้านนางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า จะเรียกประชุมผู้บริหารเรื่องการสร้างเขื่อนในลุ่มน้ำยมซึ่งการสร้างเขื่อนในแม่น้ำยมมีความจำเป็นสำหรับประชาชนมาก เพราะที่ผ่านมาในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำท่วมหนักทุกปี และส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน ดังนั้นหากมีเขื่อนจะทำให้สามารถเก็บกักน้ำ สร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติได้

อย่างไรก็ตามยังยืนยันไม่ได้ว่าจะผลักดันให้สำเร็จในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ เพราะที่ผ่านมาการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นที่ลุ่มน้ำยมมีการศึกษามาแล้ว 30 ปีและได้รับการต่อต้านจากกลุ่มเอ็นจีโอที่ไม่เห็นด้วยมาโดยตลอด โดยในการประชุมผู้บริหารจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้ารวมทั้งศึกษาผลดีผลเสีย ของการสร้างเขื่อนด้วย

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา