eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์
14 มีนาคม วันหยุดเขื่อนโลก 2552
แม่น้ำยม ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

จากคำประกาศยืนยันการมีสิทธิ์ความเป็นมนุษย์  และวิถีชีวิตของประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อน ณ เมืองคิวริทิบา ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2540 ซึ่งมีประชาชน จาก 20 ประเทศเป็นตัวแทนองค์กรประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อน และผู้ต่อต้านภัยจากเขื่อน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของความทุกข์ทรมานจากการสูญเสีย และการที่ต้องเผชิญกับการคุกคามอันเนื่องมาจากเขื่อน การประกาศเพื่อรวมตัวกันทั่วโลกท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม การเมือง และสภาพแวดล้อม ได้บอกถึงการต่อสู้ของพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อยุติยุคสมัยแห่งการสร้างเขื่อนที่นำไปสู่หายนะ และเพื่อนำไปสู่การแสวงหาทางเลือก ในการจัดหาพลังงานและการจัดการน้ำที่มีความยุติธรรม ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

จากการประชุมดังกล่าวได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันหยุดเขื่อนโลก” โดยมีคำขวัญที่จะใช้ร่วมกันว่า “น้ำเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อความตาย”

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ชาวบ้านตำบลสะเอียบ ได้รวมตัวกันเพื่อคัดค้านโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่บนลำน้ำยม ชาวบ้านตำบลสะเอียบ ยืนยันมาโดยตลอดถึงการไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ด้วยเหตุผล และตัวอย่างประสบการณ์ของพี่น้องในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ที่ได้รับผลกรรมจากการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ พี่น้องชาวบ้านเหล่านี้ไม่เคยได้รับการปฏิบัติตามคำสัญญาของรัฐบาลและนักสร้างเขื่อน ปล่อยให้ชาวบ้านต้องทนทุกข์กับปัญหาการย้ายถิ่นฐานและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถเรียกร้องกับคืนมาได้

ชาวบ้านตำบลสะเอียบ จึงยืนยันไม่อพยพโยกย้าย จะร่วมกันต่อสู้คัดค้านโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นอย่างถึงที่สุด เพื่อปกป้องวิถีชีวิตของคนสะเอียบและป่าสักทองผืนสุดท้ายของประเทศไทยให้เป็นสมบัติของชาติสืบไป

ดังนั้นในวันที่ 14 มีนาคมนี้ ซึ่งเป็นวันหยุดเขื่อนโลก เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคำประกาศวันหยุดเขื่อนโลก พวกเราในนามกลุ่มราษฎรรักป่าตำบลสะเอียบ เห็นความสำคัญและเป็นภารกิจของทุกคนที่จะร่วมกันปกป้องแม่น้ำเพื่อให้แม่น้ำไหลอย่างอิสระไร้ซึ่งสิ่งพันธนาการที่คุกคามต่อแม่น้ำทั่วโลก

        เราขอประกาศให้ยุติการสร้างเขื่อนทำลายแม่น้ำทั่วทุกสายบนโลกใบนี้

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา