eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์

กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ประนามเสธหนั่น ปั้นน้ำเป็นตัว หวังงาบป่าสักทองแก่งเสือเต้น

18 มิถุนายน 2553

ตามที่ พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนหลายสำนัก ว่าจะเร่งสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ให้ได้ในสมัยที่ตนเป็นรองนายกนี้ ท่ามกลางสภาวะแล้งที่เขื่อนหลายเขื่อนทั้งประเทศอยู่ในสภาวะวิกฤต แทบจะไม่มีน้ำให้เกษตรกรใช้ในการทำการเกษตรอยู่แล้วนั้น

กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งได้ดำเนินการคัดค้านเขื่อนแก่งเสือเต้นมาเป็นเวลาเกือบยี่สิบปีแล้ว เห็นว่า การที่พลตรีสนั่นรื้อฟื้นเรื่องเขื่อนแก่งเสือเต้นมาผลักดันในครั้งนี้ เป็นการหวังผลทางการเมือง ซึ่งทำให้สังคมไทยเกิดความสับสนและแตกแยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งยังกล่าวว่าป่าสักทองได้ถูกตัดทำลายไปหมดแล้ว

กลุ่มราษฎรรักษ์ป่า ขอประณามพฤติกรรมนักการเมืองโบราญ ปั้นน้ำเป็นตัว เพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตัวและพวกพ้อง หวังงบประมาณก้อนใหญ่ในการสร้างเขื่อน หวังกินป่าสักทองกว่าสี่หมื่นไร่ ทั้งที่พลตรีสนั่น ไม่เคยเข้ามาดูข้อเท็จจริงของสภาพป่าสักทองในพื้นที่เลย และขอให้พลตรีสนั่นยุติพฤติกรรมเช่นนี้ และกลับไปเลี้ยงหลานได้แล้ว

จากการเฝ้าระวังและดูแลรักษาป่าสักทองมายาวนานของกลุ่มราษฎรรักษ์ป่า เราขอท้าพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ พิสูจน์สภาพป่าสักทองอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ได้ตลอดเวลา และขอให้พลตรีสนั่นยุติพฤติกรรมเยี่ยงนี้ จะได้ไม่เป็นแบบอย่างให้นักการเมืองรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

 

ด้วยจิตคารวะ

คณะกรรมการชาวบ้าน กลุ่มราษฎรรักป่า

ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา