eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

สะเอียบ เผาหุ่นเสธ.หนั่น
หนุนนโยบายผู้ว่าแพร่ สร้างฝายทดน้ำล้านฝายแทนแก่งเสือเต้น

วันที่ 19 มิถุนายน 2553

   

                ชาวบ้านกว่าพันคนตำบลสะเอียบ ได้ร่วมกันเผาหุ่นพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ ผาอิง ริมแม่น้ำยม ต.สะเอียบ จ.แพร่ จากนั้นทำพิธีเรียกวิญญาณเข้าหม้อถ่วงน้ำ เพื่อเป็นการตอบโต้ที่พลตรีสนั่นได้ออกมาให้สัมภาษณ์ที่จะฟื้นเขื่อนแก่งเสือเต้น

            จากการที่พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรีได้ประกาศว่าจะต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นให้ได้ ภายในสมัยที่ตนเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องน้ำในสมัยรัฐบาลนี้ ชาวบ้านตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงหากมีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ได้ออกมาประกาศเจตนารมณ์ในการคัดค้านเขื่อนแก่งเสือเต้นร่วมกันในวันนี้ และได้ทำการเผาหุ่นเรียกวิญญาณถ่วงน้ำ ซึ่งเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวบ้าน

                นายอุดม ศรีคำภา แกนนำชาวบ้านคัดค้านเขื่อนแก่งเสือเต้น ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเผาหุ่นเสธ.หนั่นว่า “ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเสธ.หนั่นได้ประกาศที่จะรื้อฟื้นเขื่อนแก่งเสือเต้นขึ้นมาสร้างให้ได้ ตนและชาวบ้านตำบลสะเอียบเห็นว่าเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง เมื่อชาวบ้านได้ทราบข่าวต่างเป็นเดือดเป็นร้อนและเห็นว่าต้องมีมาตรการตอบโต้ เมื่อคิดไม่ดีมาเราก็ต้องเผาต้องสาปแช่งซึ่งเป็นการตอบโต้ให้เสธ.หนั่นได้รับรู้และเข้าใจว่าชาวบ้านจะต่อสู้จนถึงที่สุด จะไม่ยอมให้เขื่อนแก่งเสือเต้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เรามีทั้งทางออกทางเลือกในการจัดการน้ำหลายแนวทางแต่ฝ่ายการเมืองก็จะสร้างแต่เขื่อนทั้งที่เขื่อนทั้งประเทศก็กำลังเกิดวิกฤตแทบจะไม่มีน้ำอยู่แล้ว”

                น.ส.กัลยานี โสมแจง ตัวแทนชาวบ้านตำบลสะเอียบ ได้อ่านคำประกาศเจตนารมณ์ ว่าชาวบ้านตำบลสะเอียบยืนยันที่จะปกป้องป่าสักทองกว่า 40,000 ไร่ ไว้ไห้ลูกหลานและคนทั้งประเทศ และจะต่อสู้คัดค้านโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นให้ถึงที่สุด และยังเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกเขื่อนแก่งเสือเต้นอย่างเด็ดขาด โดยให้รัฐบาลสนับสนุนนโยบายจังหวัดแพร่ในการสร้างฝายทดน้ำล้านฝายแทนเขื่อนแก่งเสือเต้น “เราเห็นว่าการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมนั้นต้องร่วมกันดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่จะมาทำลายป่าสักทองเพื่อสร้างเขื่อน เมื่อฝนไม่ตกเขื่อนก็แห้งดั่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เราเห็นด้วยกับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ที่มีนโยบายในการผลักดันโครงการฝายทดน้ำล้านฝายแทนเขื่อนแก่งเสือเต้น ซึ่งเป็นโครงการที่จะสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเมื่อป่ามีความอุดมสมบูรณ์ฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาล” น.ส.กัลยานี กล่าว

จากนั้นตัวแทนชาวบ้านได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายอำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยหนังสือระบุถึง เหตุผลที่ไม่ควรสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น และทางเลือกทางออกในการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมโดยไม่ต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น เช่น การจัดการโดยใช้แนวทางทางภูมินิเวศวิทยา เน้นแนวทางการจัดการน้ำที่ยั่งยืนทั้งระบบ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การฟื้นฟูป่าไม้ การอนุรักษ์ป่า การปลูกป่าเสริม การปกป้อง พิทักษ์ รักษา และการจัดการป่า โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม การขุดลอกตะกอนแม่น้ำ อันจะสามารถฟื้นฟูแม่น้ำให้กลับมาทำหน้าที่แม่น้ำตามธรรมชาติได้ การทำทางเบี่ยงน้ำ การฟื้นฟูที่ราบลุ่มแม่น้ำยม สามารถทำได้โดย ขุดลอกคูคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำกับหนองบึง  การยกถนนให้สูงขึ้น หรือเจาะถนนไม่ให้กีดขวางทางน้ำ การปรับปรุงประสิทธิภาพ การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก การพัฒนาระบบประปา ผลัดดันนโยบายจังหวัดแพร่ในการสร้างฝายทดน้ำหนึ่งล้านฝายเท่ากับเขื่อนแก่งเสือเต้น ซึ่งจะทำให้สภาพป่าเกิดความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์มากขึ้น อีกทั้งยังไม่กระทบกับป่าและสิ่งแวดล้อม

                นายศรชัย อยู่สุข ชาวบ้านบ้านดอนชัยสักทอง ตำบลสะเอียบ กล่าวถึงความเป็นมาของชุมชนสะเอียบ ว่า “กว่า 200 ปี ที่ชาวบ้านตำบลสะเอียบ ได้ตั้งถิ่นฐานสร้างบ้าน สร้างเมือง มาจนถึงทุกวันนี้ มีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับป่าอย่างสอดคล้องและสมดุล ป่าเปรียบเสมือนซุปเปอร์มาเก็ตของพวกเรา เป็นแหล่งหากิน เก็บเห็ด เก็บหน่อไม้ เก็บผัก สมุนไพร หาอยู่หากินกันตามอัตภาพ มีความสุข ความเจริญสืบเนื่องมา ยังมีผู้คิดทำลายป่าสักทองธรรมชาติ ทำลายชุมชน ทำลายวิถีชีวิต ชุมชนของชาวบ้าน ทั้งที่ชาวบ้านได้พยายามเสนอทางเลือกทางออก ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง มาหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนอง อีกทั้งทางเลือก ทางออกต่างๆ ใช้งบประมาณน้อยกว่า และกระทบกับป่า กระทบกับชุมชน น้อยกว่าโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น”

                การประกาศเจตนารมชองชาวสะเอียบในครั้งนี้ ยังจะได้มีการรื้อฟื้นกฎของชุมชนขึ้นมาใช้อีกครั้งหนึ่ง คือ การประกาศห้ามกรมชลประทาน เจ้าหน้าที่บริษัทปัญญา และนักการเมืองที่ไม่หวังดีต่อป่าสักทองเข้าพื้นที่ โดยชุมชนสะเอียบจะไม่รับรองความปลอดภัยใดๆ ทั้งสิ้น จากนั้นชาวบ้านจึงได้แยกย้ายกันกลับด้วยความเรียบร้อย

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา