eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์ กลุ่มเยาวชนตะกอนยม

ขอประณามการกระทำของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่   หักคอนักเรียนลงชื่อสนับสนุนโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น

 

ตามที่นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการล่ารายชื่อนักเรียนโรงเรียนต่างในจังหวัดแพร่ ให้สนับสนุนโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น หากนักเรียนคนใดไม่ลงชื่อสนับสนุนก็จะถูกตัดคะแนน อีกทั้งยังจะได้จัดเวทีเยาวชนนักเรียนนักศึกษา ให้สนับสนุนโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ที่จะถึงนี้ ที่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นั้น

กลุ่มเยาวชนตะกอนยม ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เห็นว่า การกระทำดังกล่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ถือเป็นการกระทำเยี่ยงเผด็จการ สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาล่ารายชื่อนักเรียนให้สนับสนุนโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น โดยไร้เหตุผล ทั้งที่ผลการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณี ได้ชี้ชักว่า บริเวณที่จะสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ตั้งอยู่แนวรอยเลื่อนของเปลือกโลก ซึ่งเป็นการเสี่ยงอย่างมากที่จะสร้างเขื่อนใกล้กับรอยเลื่อนของเปลือกโลก เสมือนหนึ่งเป็นการวางระเบิดบนหลังคาบ้านของตัวเอง , จากการศึกษาของ องค์การอาหารและการเกษตรโลก (FAO.) ด้วยเหตุผลเรื่องการป้องกันน้ำท่วม กรณีเขื่อนแก่งเสือเต้น สามารถ เยียวยาปัญหาน้ำท่วมได้ เพียง 8 เปอร์เซ็นต์ , จากการศึกษาของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย (TDRI.) ด้วยเหตุผลทาง เศรษฐศาสตร์ ได้ข้อสรุปว่า เขื่อนแก่งเสือเต้นไม่คุ้มทุน เป็นโครงการที่รัฐไม่ควรให้การสนับสนุน , จากการศึกษาของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้วยเหตุผลทางนิเวศวิทยา ที่มีข้อสรุปว่าหากสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นจะกระทบต่อระบบนิเวศน์ของอุทยานแห่งชาติแม่ยมเป็นอย่างมาก หากเก็บผืนป่าที่จะถูกน้ำท่วมไว้จะมีมูลค่าต่อระบบนิเวศน์ และชุมชนอย่างมาก , จากการศึกษาของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยเหตุผลทางด้าน ป่าไม้ สัตว์ป่า ที่มีข้อสรุปว่า พื้นที่ที่จะสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น เป็นทั้งอุทยานแห่งชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งป่าสักทองธรรมชาติ ผืนเดียวที่เหลืออยู่ ดังนั้น ควรเก็บรักษาไว้ เพื่ออนาคตของประชาชนไทย และมวลมนุษยชาติ

กลุ่มเยาวชนตะกอนยม จึงขอประณามการกระทำของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในครั้งนี้ และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ใต้บังคับบัญชา ยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันที พวกเราเห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ควรให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การฟื้นฟูป่าไม้ การอนุรักษ์ป่า การปลูกป่าเสริม การปกป้องพิทักษ์รักษาป่า เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพวกเรานักเรียนและเยาวชน พวกเรากลุ่มเยาวชนตะกอนยมเห็นว่า นโยบายหนึ่งล้านฝายเท่ากับหนึ่งแก่งเสือเต้นของท่านเป็นนโยบายที่ดีและเหมาะสมอยู่แล้ว พวกเราจึงขอสนับสนุนและยินดีให้ความร่วมมือเพื่อผลักดันให้โครงการหนึ่งล้านฝายเท่ากับหนึ่งแก่งเสือเต้นให้เป็นจริงต่อไป

ด้วยจิตคาราวะ

กลุ่มเยาวชนตะกอนยม

13 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์ประสานงานกลุ่มเยาวชนตะกอนยม

บ้านดอนชัย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา