eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์กลุ่มเยาวชนตะกอนยม ฉบับที่ 2

ประนามผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และนักการเมืองขี้ฉ้อ  มัดมือชก จับเด็กนักเรียนลงชื่อหนุนโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น

14 กรกฎาคม 2553

 

ตามที่มีการสั่งการประชุมเร่งด่วนในโรงเรียนต่างๆ ของอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เพื่อให้ครู และบุคลากรของโรงเรียน ดำเนินการปฏิบัติตามให้เด็กนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ของโรงเรียนทำการเซ็นรายมือชื่อพร้อมเลขประจำตัว 13 หลัก เพื่อสนับสนุนการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น โดยมีแบบฟอร์มเขียนหัวกระดาษที่ชัดเจนถึงการสนับสนุนเห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ซึ่งเรียงลำดับตามตัวอักษรรายชื่อ ควบคู่กับรหัสบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กนักเรียนในชั้นเรียนนั้นๆ ให้อาจารย์ประจำชั้นเป็นผู้ดำเนินการ บังคับให้เด็กนักเรียนลงชื่อแนบท้ายในแบบฟอร์ม

การกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเป็นการบังคับเด็กนักเรียนผ่านครูประจำชั้น ซึ่งโดยทั่วไปเด็กจะยินยอมทำตาม ด้วยกลัวต่อคะแนนด้านจิตพิสัยในรายวิชาต่างๆ เป็นการกระทำที่แสวงหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ข้อเท็จจริงของเด็กนักเรียน หวังผลทางการเมือง ใช้เด็กนักเรียนเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อปั่นกระแสสร้างความเข้าใจที่คาดเคลื่อน และแบ่งแยกเด็กให้เป็นสองฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่ความขัดแย้งมากขึ้นภายในโรงเรียน เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ใช่กระบวนการการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แต่เป็นการบังคับให้เด็กนักเรียนลงรายมือชื่อสนับสนุนโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นบนพื้นฐานที่ไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริง

ทั้งนี้กลุ่มเยาวชนตะกอนยมซึ่งเป็นลูกหลาน ของชาวบ้านตำบลสะเอียบ คือ ส่วนหนึ่งของนักเรียนในหลายๆ โรงเรียนในจังหวัดแพร่ที่ได้เข้าเรียนอยู่ และทราบข่าวการกระทำของผู้ว่าราชการจังหวัด นักการเมือง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งหมด เรากลุ่มเยาวชนตะกอนยมขอประณามการกระทำดังกล่าวของผู้ว่าราชการจังหวัด นักการเมืองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด และขอยืนยันว่าเราจะไม่ลงชื่อเห็นด้วยเป็นอันขาด เรายืนยันว่าเราไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น และจะปกป้องหมู่บ้าน ชุมชน ผืนป่าสักทอง ต่อจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราสืบไป

หยุดเขื่อนแก่งเสือเต้น หยุดอ้างนักเรียนเพื่อความชอบธรรม

หยุดพฤติกรรมอันโง่เขลา จนตรอก ของผู้ว่าราชการจังหวัด และนักการเมืองขี้ฉ่อ

กลุ่มเยาวชนตะกอนยม

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา