eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์คณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตำบลสะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

แฉผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เกณฑ์ราชการ รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา

ชุมนุมหน้าศาลากลางนับหมื่น ลงชื่อหนุนโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น

 

            ตามที่หนังสือด่วนที่สุด ที่ พร 0017.1 / 2558 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 เรื่อง สนับสนุนการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ของจังหวัดแพร่ ถึงหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ให้หน่วยงานรวบรวมรายชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ เลขประจำตัวประชาชน ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัว และให้ทุกคนเข้าร่วมชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553  อีกทั้งยังมีหนังสือด่วนที่สุด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ ที่ ศธ 04109 / 4057 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน โดยเนื้อหากล่าวถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้มีบัญชาให้ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา รวบรวมรายชื่อครู อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรในสถานการศึกษา ส่งมอบรายชื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในวันชุมนุมหน้าศาลากลางจังหวัด

            คณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง เป็นการสนองตอบต่อความต้องการของนักการเมืองบางคนเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน การใช้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเกณฑ์คนมาชุมนุมสนับสนุนการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นในครั้งนี้ เป็นความอัปยศ สร้างความด่างพร้อยให้กับคนเมืองแพร่โดยรวม

            คณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ขอประณามความอัปยศที่เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจของผู้ว่าฯ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของนักการเมืองบางคนในครั้งนี้ และขอเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกลับตัวกลับใจ ยุติการดำเนินการดังกล่าว หันมาร่วมมือกับประชาชนในการอนุรักษ์ปกป้องรักษาป่าสักทอง รวมทั้งเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบต่อไป

 

ด้วยจิตคารวะ

คณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

15 กรกฎาคม 2553 หน้าศาลากลาง จังหวัดแพร่

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา