eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

รวมภาพเขื่อนลำตะคองหน้า 1

 ฝุ่นจากการระเบิดทำให้ชาวบ้าน เจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจและผิวหนัง แผ่นดินที่แยกออกจากันเนื่องจาก แรงสั่นสะเทือน ในช่วงที่มีการระเบิด
 

 

การเลี้ยงวัวนมเป็นอาชีพ ที่สร้างรายได้แก่ชาวบ้าน แต่ต้องล่มสลายเนื่องจากผลกระทบ สิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการ ปัจจุบันสภาพแวดล้อมหลังการระเบิด ฟื้นตัว จนอยู่ในสภาพเหมาะสม ต่อการทำเกษตรกรรมต่างๆ แต่ชาวบ้านก็ยังขาดเงินทุน ที่จะฟื้นฟูอาชีพอีกครั้ง การทอหญ้าซึ่งเคยเป็นเพียงอาชีพเสริม แต่เมื่อสูญสิ้นที่ดินทำกิน และทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งสุขภาพไม่แข็งแรงเนื่อจาก ผลกระทบจากการก่อสร้าง ชาวบ้านหมู่ ๖ ต้องทอหญ้าขายเพื่อหารายได้ประทังชีพ ทำให้หญ้ามีไม่เพียงพอ ชาวบ้านจึงต้องเหมารถออก ไปเกี่ยวหญ้าที่เขาใหญ่ แม่ใส อายุ ๕๒ ปี เคยทำไร่ข้าวโพดได้ผลผลิตดีมาตลอด แต่เมื่อมีโครงการก่อสร้าง ฝุ่นควันทำให้ไร่ข้าวโพดไม่ให้ผลผลิต เช่นเดียวกับกับสุขภาพของแม่ใส ที่ต้องล้มเจ็บและอาการยังไม่ดีขึ้น ไม่สามารถทำงานหนักได้เหมือนก่อน ปัจจุบันเป็นหนี้สหกรณ์ และหนี้นอกระบบจำนวนมาก และต้องถักไม้กวาดขายเพื่อ ประทังชีพและซื้อนม ให้หลานซึ่งแม่ได้ออก ไปหางานทำในเมือง
บ่อน้ำดื่มกินของชาวบ้านหมู่ ๖ ที่กฟผ.เข้ามาขุดลอกให้ หลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียน มีสภาพขุ่นและมีตะกอน ไม่สามารถนำมาบริโภคได้ ตาน้ำที่เคยใสและไหลตลอดปี ได้เหือดลงตั้งแต่มีการระเบิด ทำให้ชาวบ้านตกอยู่ในภาวะ ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค
 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา