eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

ข้อมูลเกี่ยวกับการระบบการระบายน้ำล้นฉุกเฉินของเขื่อนปากมูล

ประตูระบายน้ำล้นฉุกเฉิน(spillway) ของเขื่อนปากมูลเป็นแบบประตูเรเดียล(radial) จำนวน 8 บาน แต่ ละบานกว้าง 22.5 เมตร ยาว 14.75 ม. ระดับสันของบานประตู 108.75 เมตรจากระดับน้ำทะเลปาน กลาง(ม.รทก.หรือสูง 14.75 ม.จากฐานบานประตู)มีความสามารถในการระบายน้ำรวม 18,500 ลูกบาศก์ เมตรต่อวินาที หรือสามารถระบายน้ำได้บานละ 2312.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ลบ.ม.ต่อวินาที)

การยกบานประตูจากฐานขึ้นให้น้ำไหลลอด (ฐานบานประตูอยู่ที่ 94 ม.รทก.)เพียงบานเดียว น้ำก็จะลด ลงทันที ทั้งนี้ก็เพราะน้ำไหล เข้าเขื่อนปากมูลนั้นโดยเฉลี่ยมีปริมาตรน้ำ 750 ลบ.ม.ต่อวินาที ณ วันที่ 31 พฤษภาคม น้ำได้ไหลเข้า 1,800 ลบ.ม.ต่อวินาที ถ้ายกประตู ทั้งหมดเพียงหนึ่งบานระดับน้ำก็จะลดลง ทันที เพราะปริมาตรน้ำที่ไหลเข้าน้อยกว่าไหลออก(-512.5 ม.รทก.)

ข้ออ้างที่ว่าหากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียแล้ว สั่งให้บานประตูทำงานไม่ได้นั้นฟังไม่ขึ้น เพราะไม่มีการ ออกแบบทางวิศวกรรมแบบนี้ ข้ออ้างของ กฟผ.ก็เหมือนกับว่าเราออกแบบให้ระบบแอร์กับระบบน้ำ ประปาผูกพันธ์กัน ถ้าแอร์เสียแล้วน้ำประปาจะหยุดไหล ซึ่งเป็นไปไม่ได้

ขณะนี้ กฟผ.อ้างว่าประตูเสียไป 2 บานเนื่องจากมีการล็อคอัตโนมัติ ดังนั้นจึงเหลือบานประตูอีก 6 บาน ปัญหาจึงอยู่ที่ว่า กฟผ.จะยก หรือไม่ยกบานประตู ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เทคนิคแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ประตูระบายน้ำล้นฉุกเฉินแบบเรเดียลนี้ หากไม่ยกบานประตูน้ำและน้ำไหลเข้ามากน้ำ ก็จะไหลล้นสันของบานประตู โดยอัตโนมัติ แต่จะทำให้เกิดน้ำท่วมที่ 108.75 ม.รทก. ซึ่งเป็นความสูง ของสันบานประตู

เป็นที่น่าสังเกตว่า กฟผ.โกหกข้อมูลระดับเก็บกักสูงสุดโดยระบุว่าเก็บกักสูงสุดที่ 108 ม.รทก. และจ่าย ค่าชดเชยให้ชาวบ้านที่อยู่ต่ำ กว่า 108 ม.รทก.ชาวบ้านได้เรียกร้องจดในที่สุดจ่ายที่ระดับ 108-108.5 ด้วย แต่ความเป็นจริงเขื่อนนี้ทำให้น้ำท่วมได้ถึง 108.75 ที่หายไป 25 ซม.นั้นคือ กฟผ.โกหกตั้งแต่แรก

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา