eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

แถลงการณ์ฉบับที่ 19

ต้องยุติการกักเก็บน้ำเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง คือสิ่งที่เราต้องการ

การดำเนินการเรียกร้องให้ยุติการกักเก็บน้ำเขื่อนราษีไศล เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง ดำเนินมา ณ วันนี้ 10 เดือน 1 วัน (25 พฤษภาคม 2543) ข้อเรียกร้องถูกเพิกเฉยจากรัฐบาลมาโดยตลอด ไม่เคยมีตัวแทนของฝ่ายรัฐเข้ามาดูปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น มีเพียงการเบี่ยง เบนประเด็นปัญหาและข้อเท็จจริง เป็นการแก้ไขปัญหาด้วยการพูดตลอดมา

ผลของการละเลยเพิกเฉยของรัฐบาลต่อปัญหาความเดือดร้อนจากเขื่อนราษีไศล เป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้เรา หมู่บ้านแม่มูนมั่นยืน 2 และ 3 อ่างเก็บน้ำเขื่อนราษีไศล ต้องเคลื่อนขบวนส่วนหนึ่งมายังเขื่อนราษีไศล มาเพื่อประกาศให้สังคมได้รับรู้และแจ้งชัดกับ ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น

แม้กระนั้น ตลอด 10 เดือน 1 วัน ปัญหาที่เกิดขึ้นถูกเบี่ยงเบนประเด็นโดยรัฐบาลตลอดมา ละเลยที่จะมุ่งไปที่ข้อมูลและข้อเท็จจริง ทั้งการบิดเบือนว่า เราคือผู้ที่เดือดร้อนไม่จริง ตลอดจนถึงการทำลายความชอบธรรมของเรา ต่อข้อเรียกร้องให้มีการยุติการกักเก็บน้ำ สร้างให้ประชาชนมาเป็นคู่ขัดแย้งกับเรา จนสร้างความแตกแยกให้กับสังคมไทย

การตะถ่วงปัญหาของรัฐบาล จนไม่สามารถที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริงได้ ยังคงทำให้ปัญหาราษีไศลเรื้อรังอยู่เช่นนี้

ความเดือดร้อนที่เราได้รับ ทั้งจากการทำลายพื้นที่ป่าบุ่งป่าทาม ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตคนอีสานผืนใหญ่ ให้กลายเป็นป่าจมอยู่ใต้อ่าง เหลือเพียงแค่พื้นที่โผล่พ้นน้ำที่รอวันตายและสูญหายไปจากแม่น้ำมูล การปิดกั้นขวางเส้นทางของปลา ส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน ปลาเหนือเขื่อนลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว ปัญหาทางสาธารณสุขแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้นภายหลังมีเขื่อน ทั้งจาก หอยคันที่แพร่ระบาดอย่างหนัก และพยาธิชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นกับปลา ที่บ้านเหล่าข้าว บ.ท่างาม ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ช่วงการทำนาปรังที่ผ่านมาต้องประสบปัญหาต้นข้าวตาย เพราะใช้น้ำจากอ่างเขื่อนราษีไศลที่เค็ม ข้าวตาย และคราบเกลือโผล่ที่นา

เหล่านี้คือปัญหาความเดือดร้อนที่ เราได้รับ เรายังคงยืนยัน และมุ่งมั่นในเจตนารมณ์เดิมเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง รัฐบาลต้องเลิกบทบาท “คุณหมอผู้เลี้ยงไข้โรคราษีไศล” เสียที เพื่อปัญหาจะไม่คาราคาซังอยู่เช่นนี้ โดยต้องยุติการกักเก็บน้ำ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง คือสิ่งที่เราต้องการ

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังประชาชน

หมู่บ้านแม่มูนมั่นยืน สมัชชาคนจน

กลุ่มเพื่อนประชาชน(FOP)

กลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเขื่อนหัวนา

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา