eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication
 

ใบแจ้งข่าว

เครือข่ายแม่น้ำเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Rivers Network)

ผู้ว่าศรีษะเกษรับปากชาวบ้านราษีไศลแก้ปัญหาดินเค็มจากการสร้างเขื่อนราษีไศล

ศาลากลางจังหวัดศรีษะเกษ/เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2543 14.00 น.ได้มีการประชุมระหว่างชาวบ้านและผู้ว่าราชการจังหวัด ศรีษะเกษ โดยนายโกสิน เจือจางผู้ว่าราชการจังหวัดศรีษะเกษได้เชิญแกนนำชาวบ้านที่เดือดร้อนจากกรณีปัญหาดินเค็มอันเนื่องมา จากการสร้างเขื่อนราษีไศลเข้าชี้แจงปัญหา โดยมีนายอำเภอราษีไศลและปลัดอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดศรีษะเกษเข้าร่วมประชุมด้วย

นายไพจิตร ศิลาลักษณ์ แกนนำชาวบ้านได้ชี้แจ้งว่าปัจจุบันชาวบ้านกำลังเผชิญกับปัญหาดินเค็มเนื่องมาจากการที่เขื่อนราษีไศลสร้าง บนโดมเกลือโดยไม่ได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการก่อสร้าง เป็นผลให้เกิดการระบาดของเกลือในบริเวณรอบ ๆ อ่างจนไม่ สามารถทำการเกษตร ขณะเดียวกันน้ำในอ่างก็เค็มจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทุกวันนี้มีชาวบ้านที่สูบน้ำไปใช้ปรากฏว่าทำให้ข้าว ยืนต้นตายเพราะความเค็ม

"พวกเราเดือดร้อนและตระหนักถึงปัญหาการระบาดของเกลืออันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนราษีไศลและกังวลว่าปัญหาการระบาดของ ดินเค็มจะลุกลามขยายวงมากขึ้นโดยเฉพาะหน้าแล้งที่จะมาถึงนี้เนื่องมาจากอากาศร้อนทำให้น้ำจากเขื่อนไปละลายเกลือและระเหย ขึ้นมาพร้อมทั้งนำเกลือขึ้นมาบนผิวดินจนทำให้เกิดการแพร่กระจายของเกลือพวกตนจึงขอให้หน่วยราชการรับทราบปัญหาดังกล่าว และเร่งหาทางแก้ปัญหา ก่อนที่จะสายเกินกว่าจะแก้ได้"

หลังจากนั้น นายไพจิตรและตัวแทนชาวบ้านได้ยื่นหนังสือให้ ผวจ.ศรีษะเกษ ในนามของสมัชชาคนจนหมู่บ้านแม่มูนมั่นยืน 2 และสาม และเครือข่ายแม่น้ำเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเนื้อหาหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการเร่งด่วนคือให้ยุติการกักเก็บน้ำของเขื่อน ราษีไศลและให้ยกเลิกการสร้างระบบชลประทานของเขื่อนราษีไศลเพื่อป้องกันปัญหามิให้ลุกลามไปมากกว่านี้และเพื่อเป็นการแก้ ปัญหาระยะยาวขอให้รัฐบาลตรวจสอบความคุ้มค่าของเขื่อนราษีไศลโดยให้รวมงบประมาณทั้งหมดที่จ่ายไปในโครงการดังกล่าว ซึ่งรวมทั้งค่า ชดเชยมาเป็นต้นทุนทั้งหมด ขอให้ตรวจสอบการแพร่ระบาดของดินเค็มอันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนราษีไศลบนโดม เกลือ รวมทั้งขอให้รัฐบาลรับผิดชอบผลกระทบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อน เช่น ปัญหาการสูญเสียสมุนไพร การสูญเสียพันธุ์ปลา ป่าบุ่งป่าทาม และที่ดินทำกินของชาวบ้าน โดยขอให้รัฐบาลให้คำตอบภายใน 7 วัน พร้อมกันนั้นทางชาวบ้านได้มอบตัวอย่างน้ำเค็มที่นำ มาจากอ่างเก็บน้ำของเขื่อนราษีไศล ดินที่มีเกลือหลังจากชาวบ้านสูบน้ำจากอ่างมาใช้ในการเกษตรและเอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ปัญหาดินเค็มของเขื่อนราษีไศล

หลังจากได้รับหนังสือ นายโกสิน เจือจาง ได้กล่าวกับชาวบ้านว่า ตนได้รับทราบปัญหานี้แล้วแต่จะส่งเรื่องต่อไปยังกระทรวงวิทยา ศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงให้ แต่ก็ขอให้ชาวบ้านเลิกชุมนุมประท้วง

นายไพจิตรได้ชี้แจงภายหลังการพบผู้ว่าว่าการประชุมครั้งนี้ทางผู้ว่าได้เชิญชาวบ้านให้เข้ามาชี้แจงเองไม่ได้เกิดจากการกดดันของ ชาวบ้านจึงขอขอบคุณทางผู้ว่าที่ตระหนักถึงปัญหาของชาวบ้านและอนาคตของคนอีสานที่จะต้องเผชิญกับปัญหาดินเค็มไม่เพียงแต่ จากเขื่อนราษีไศลเท่านั้น แต่รวมถึงโครงการผันน้ำโขง-ชี-มูล ด้วย  

ด้านนางสาวสุภาพร นิภานนท์ เจ้าหน้าที่วิชาการจากเครือข่ายแม่น้ำเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้กล่าวว่า ชาวบ้านทั้งหมด 800 คน ที่เข้าร่วมเดินทางไกลจากการรณรงค์จากเขื่อนราษีมายังตัวจังหวัดศรีษะเกษไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อกดดันรัฐบาลหรือชุมนุมประท้วง รัฐบาลแต่ประการใด การเดินทางไกลครั้งนี้ก็คือ 1 ใน 65 กิจกรรมทั่วทั่วโลกจัดขึ้นเนื่องในกิจกรรมวันหยุดเขื่อนโลกซึ่งทั่วโลกกำหนด ให้วันที่ 14 มีนาคม เป็นวันหยุดเขื่อนโลก แต่กิจกรรมที่เขื่อนราษีไศลได้จัดตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคมเป็นต้น เป้าหมายของการเดินทางไกล ครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรณรงค์ให้กับชาวศรีษะเกษได้รับทราบถึงปัญหาการแพร่กระจายของดินเค็มซึ่งเป็นผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ราษีไศลซึ่งเป็น 1 ใน 22 เขื่อนภายใต้โครงการผันน้ำโขง-ชี-มูลซึ่งเป็นโครงการผันน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียง ใต้ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินอยู่ ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน

นางสาวสุภาพร นิภานนท์ กล่าวอีกด้วยว่า นอกจากที่ราษีไศลแล้ว กิจกรรมวันหยุดเขื่อนโลกยังจะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 มีนาคม ที่แม่น้ำโขง จ.อุบลราชธานี โดยชาวบ้านสมัชชาคนจนที่หมู่บ้านแม่มูนมั่นยืน 1 จะร่วมกันจัดพิธีสืบชะตาแม่น้ำโขงและรำลึกวิถีชีวิต ชาวประมงพื้นบ้านที่สูญเสียไปจากการสร้างเขื่อนปากมูล  

 

 
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา