eng homeabout usmekong riversalween rivermun riverthai baan researchpublication

เขื่อนในแม่น้ำโขงตอนบน

 1. ประมวลภาพ
 2. ประมวลกิจกรรม
 3. ข่าว บทความ และรายงานโดยโครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต
 1. จดหมายและแถลงการณ์
 2. ข่าวและบทความจากสื่อต่างๆ

 

แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 10 และเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่มีความ อุดมสมบูรณ์ที่สุด ของโลก จากต้นกำเนิดในที่ราบสูงทิเบต จนไหลลงสู่ ทะเลที่ประเทศเวียตนาม รวมความยาวทั้งหมดกว่า 4,902 กิโลเมตร ทำหน้าที่หล่อเลี้ยง ประชาชนกว่า 60 ล้านคนใน 6 ประเทศ ตั้งแต่จีน พม่า ไทย ลาว เขมร และ เวียตนาม   แม่น้ำโขงตอนบนคือส่วนตั้งแต่จุดกำเนิดในธิเบต และส่วนทั้งหมดที่ไหลผ่านประเทศจีน

แม่น้ำโขง ซึ่งเปรียบดังชีวิตและสายสัมพันธ์ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ถูกคุกคามมาโดยตลอด โดยกิจกรรมการพัฒนาที่ไม่ได้คำนึงถึงความยังยืน ของสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติ ที่ขึ้นอยู่กับชีวิตของแม่น้ำนานาชาติสายนี้ 

โครงการเขื่อนขนาดใหญ่ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ อย่างมหาศาลต่อแม่น้ำโขง ในปัจจุบันมี การวางแผนที่จะสร้างเขื่อนจำนวนมากตลอดลำน้ำ  ในแม่น้ำโขงตอนบนรัฐบาลจีนได้ก่อสร้างเขื่อนมันวาน ปิดกั้นแม่น้ำโขงและมีอีกหลายเขื่อนที่กำลัง ถูกสร้างขึ้นและหลายเขื่อนอยู่ที่ในแผนงาน ทั้งนี้ยังไม่รวมแผนงาน ในส่วนของแม่น้ำโขงตอนล่าง  แม่น้ำสาขาทั้งหมดได้ถูกวางแผนในสร้างเขื่อนกั้น แม่น้ำหลายสายได้ถูกปิดกั้น โดยเขื่อนโดยเฉพาะในประเทศลาวเพื่อการผลิตไฟฟ้า ซึ่งลูกค้ารายใหญ่ก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย

        เขื่อนขนาดใหญ่เหล่านี้ได้ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างมากมาย ทั้งเศรษกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การลดลงและสูญพันธุ์ของปลาแม่น้ำโขง ดังจะเห็นได้ชัดเจนจาก กรณีเขื่อนปากมูล ซึ่งก่อผลกระทบอย่างมากมายต่อสังคมไทย

ประมวลภาพเกี่ยวกับแม่น้ำโขงตอนบน

 1. สถานการณ์น้ำท่วมใน อ. เชียงของ ฝั่งลาว จ.เลย และ จ.หนองคาย

   

กิจกรรม

ข่าว บทความ และรายงานโดยโครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต

         งานเขียนที่ได้รับการตีพิมพ์

 1. แม่น้ำโขงหลากท่วมกับความจริงหลังน้ำลด สุมาตร ภูลายยาว โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต ตีพิพม์ครั้งแรกหนังสือพิมพ์มติชนวันอาทิตย์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑
 2. จาบี หมู่บ้านแห่งหุบเขาหลานชางเจียง-แม่น้ำโขง   เพียรพร ดีเทศน์ โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต
 3. ลอยไปกับสายน้ำ: “ความจริงจากคนท้ายน้ำ: ผลกระทบข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาบนแม่น้ำโขง” สุมาตร ภูลายยาว ตีพิมพ์ครั้งแรก ในไทยโพสต์ ๑๒-๑๘ ตุลาคม ๕๑
 4. สืบชะตาแม่น้ำโขง ต่อชีวิตลำน้ำเพื่อความมั่นคงทางอาหาร   มติชนรายวัน  21 มค 50 โดย สุมาตร ภูลายยาว โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต
 5. “วิถีคน-วิถีน้ำ ยามโขงเหนื่อยอ่อน”   สุมาตร ภูลายยาว   searin  ตีพิมพ์ครั้งแรกข่าวสดหรรษา วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๘
 6. เรือ : สายสัมพันธ์คนกับแม่น้ำของ   สุมาตร ภูลายยาว searin    นิตยสารศิลปวัฒนธรรม  ธันวาคม ๒๕๔๗
 7. เกษตรริมของ (โขง) : วิถีแห่งการพึ่งพาแม่น้ำ สุมาตร ภูลายยาว  searin   จุดประกาย กรุงเทพธุรกิจ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

         งานเขียนและรายงานอื่นๆ

 1. จากเวทีสาธารณะสู่การประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง : Human Selection กับ “กระแสการพัฒนาที่ล้าหลัง”  โดย ชุตินธน วิริยะปานนท์    โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต
 2. สรุปเวทีแม่น้ำโขงภาคประชาชน 1 - 2 เมษายน 2553
 3. เขื่อนแม่น้ำโขงตอนบนในจีน และผลกระทบข้ามพรมแดน เพียรพร ดีเทศน์ โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต (pdf 20 หน้า 670 Kb)
 4. สัมภาษณ์พิเศษ “จากเขื่อนจีนสู่คนท้ายน้ำ ผลกระทบของคนหาปลา” ๑ พย ๕๒ ประภาภรณ์ แปงเขียว: โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต
 5. คณะกรรมาธิการ สวล. วุฒิสภาประชุมแก้ไขปัญหาผลกระทบเขื่อนจีน   31 กค 52
 6. หญิงสาวกับสายน้ำ  โดย สายใจ เลี้ยงพันธุ์สกุล นักศึกษาฝึกงานโครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต จาก Middlebury College
 7. ชีวิต อาหาร และสายน้ำโขง โดย สายใจ เลี้ยงพันธุ์สกุล นักศึกษาฝึกงานโครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต จาก Middlebury College
 8. รายงานสถานการณ์น้ำท่วม 24 ส.ค. 51
 9. ตารางสรุปข้อมูลความเสียหายจากน้ำท่วม จังหวัดเชียงราย สรุปวันที่ 18 สิงหาคม 2551
 10. รายงานน้ำโขงท่วมหลากที่จังหวัดเลย และจังหวัดหนองคาย 12 สค 51
 11. รายงานสถานการณ์น้ำท่วมเชียงของ  15 สค 51
 12. รายงานสถานการณ์น้ำท่วมเชียงของ  14 ส.ค. 51
 13. จากแม่น้ำเหือง แม่น้ำโขงสู่แม่น้ำสองสี สายสัมพันธ์ของคนสองแผ่นดิน   โดย จันทรา ใจคำมี
 14. ทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  ลุ่มน้ำโขง-สาละวิน  เพียรพร ดีเทศน์  searin
 15. รายงานสรุป ระดับน้ำโขงผิดปกติ ผลกระทบท้ายน้ำจากเขื่อนและการพัฒนา แม่น้ำโขงตอนบน  PDF file  ขนาด 3.2 Mb   อ่านภาษาองกฤษคลิกที่นี่
 16. เครื่องมือหาปลา : ภูมิปัญญาคนหาปลาแม่น้ำของ โดย   สุมาตร ภูลายยาว   searin
 17. เส้นทางปลา เส้นทางคนบนสายน้ำของ  โดย สุมาตร ภูลายยาว searin
 18. ใบแถลงข่าว เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผยเหตุน้ำโขงวิกฤติ มาจากจีนแอบเร่งสร้างเขื่อนแห่งที่ ๔ และเร่งระเบิดแก่งแม่น้ำโขง
 19. วิกฤติแม่น้ำของ(โขง): เมื่อน้ำขึ้น - ลงไม่เป็นธรรมชาติ  โดย สุมาตร ภูลายยาว searin
 20. Lancang-Mekong a River of Controvercy รายงานการสำรวจแม่น้ำโขง โดยความร่วมมือของ searin, Rwesa, Mekong watch และ IRN
 21. เปิดหลังฉากบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของจีน เบื้องหลังเขื่อนคือผลประโยชน์ อาทิตย์ ธาราคำ searin
 22. เมื่อเขื่อนทำร้ายโขง เรื่องและภาพ โดย อาทิตย์ ธาราคำ   เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 23. เขื่อนแม่น้ำโขงตอนบนในประเทศจีน : อันตรายของคนหลายล้านในแม่น้ำตอนล่าง (PDF file) แปลและเรียบเรียงจากเอกสารของ International Rivers Network  ดาวโหลดข้อมูลแบบ word คลิกที่นี่

จดหมาย แถลงการณ์และข้อมูลจากเครือข่าย

 1. แถลงการณ์ถึงรัฐบาลไทย และคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (เอ็มอาร์ซี)   3 เมษายน 2553
 2. ดาวน์โหลดวีดีโอเพลงไอ้วอกโตน โดย กลุ่มรักเชียงของ 
 3. จดหมายถึงนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่องร้องเรียนปัญหาผลกระทบ และข้อเสนอต่อเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศจีน 3 เมษายน 2553
 4. ของขวัญถึงรัฐบาลจีน หมายเลข ๓ “หยุดเขื่อนแม่น้ำโขง : ปล่อยให้สายน้ำไหลอย่างอิสระ” 3 เมษายน 2553
 5. แถลงการณ์ ถึงรัฐบาลไทยขอให้ตรวจ สอบและประสานงานกับรัฐบาลกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงกรณีระดับ น้ำโขงลดลงผิดปกติ 22 กุมภาพันธ์ 2553
 6. แถลงการณ์ กรณีอุทกภัยแม่น้ำโขง บทบาทของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เขื่อนจีน และระบบเตือนภัย 16 สค.51
  หมายเหตุ* เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำโขงขออภัย เกี่ยวกับความผิดพลาดตัวเลข ความจุอ่างเก็บน้ำม่านวาน ซึ่งเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้
 7. แถลงการณ์ ของขวัญถึงองค์การสหประชาติ หมายเลข 1  27 เมษายน 2552
 8. แถลงการณ์ ของขวัญถึงรัฐบาลจีน หมายเลข 2   27 เมษายน 2552
 9. แถลงการณ์ ของขวัญถึงรัฐบาลไทย หมายเลข 1   27 เมษายน 2552

ข่าวและบทความจากสื่อและแหล่งอื่นๆ

 1. สถานีไฟฟ้าเขื่อนหัวเหนง (Huaneng) ในแม่น้ำโขงได้รับการอนุมัติการก่อสร้างจากรัฐบาลจีน สำนักข่าวซินหัว 25 มีค 54
 2. ค้าชายแดนระทึก...น้ำโขงแห้ง ! ทูตจีนฟันธงต้นเหตุ "หิมะน้อย-แล้งหนัก"   ประชาชาติธุรกิจ 25 พย 53
 3. น้ำโขงแห้งกระทบเก็บสาหร่ายเชียงราย กรุงเทพธุรกิจ 19 พย 53
 4. น้ำโขงเริ่มลดระดับวันละ 6-10 ซม. เนชั่นทันข่าว 18 พย. 2553
 5. เปิดผลวิจัยปมแม่น้ำโขงแห้งขอด พบ "จีนสร้างเขื่อนกั้นทางไหลน้ำ" เป็นไปได้สูงสุด มติชน 21 พย 53
 6. เมื่อจีนยอมให้ แม่โขงก็ปิดฉากชื่นมื่น โพสต์ทูเดย์    6 เมษายน 2553
 7. เมื่อโขงแล้งจะว่าเขื่อน หรือห่วงนิเวศวัฒนธรรม  โดย : คณะสำรวจนิเวศวัฒนธรรมแม่น้ำโขง ภาคอีสาน
 8. เอ็มอาร์ซีรับรองปฏิญญาหัวหิน แก้วิกฤติน้ำโขง  กรุงเทพธุรกิจ 5 เมษายน 2553
 9. เปิดรายงานน้ำโขงถูกคุกคามจากเขื่อน  กรุงเทพธุรกิจ 4 เมษายน 2553
 10. ไทยเตรียมเสนอปฎิญญาหัวหินแก้น้ำโขงแล้ง โพสต์ทูเดย์    4 เมษายน 2553
 11. กษิตเชื่อจีนร่วมเป็นกมธ.น้ำโขงถาวร-แลกข้อมูลแก้แล้ง โพสต์ทูเดย์    4 เมษายน 2553
 12. เร่งก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ แก้ปัญหาน้ำโขงแห้ง  ไทยรัฐ 4 เมษายน 2553
 13. 'อาเซียน-เอ็มอาร์ซี' ร่วมมือแก้ปัญหาน้ำโขง  ไทยรัฐ 4 เมษายน 2553
 14. เปิดประชุมเอ็มอาร์ซีน้ำโขงวันแรก จีนยันเขื่อนไม่ใช่ต้นเหตุภัยแล้ง  กรุงเทพธุรกิจ 4 เมษายน 2553
 15. เอ็นจีโอบุกสถานทูตจีน จี้หยุดสร้างเขื่อน  ไทยรัฐ 3 เมษายน 2553
 16. ร้องจีนหยุดสร้างเขื่อน  โพสต์ทูเดย์    3 เมษายน 2553
 17. ปฏิญญาหัวหิน แตกข้อสรุปน้ำ4เรื่อง ประชุมลุ่มน้ำโขง คนลงทะเบียนร่วมเพียบ ยัน"ฮุนเซน"มาแน่  มติชน 3 เมษายน 2553
 18. ประชุมเอ็มอาร์ซีเริ่มแล้วจีนส่งข้อมูลอุทกศาสตร์ใช้จัดการแก้ปัญหาน้ำท่วม-แล้ง ปัดเขื่อนไม่ใช่สาเหตุ  มติชน 2 เมษายน 2553
 19. เวที ปชช.แบ่งปันน้ำโขง ชี้เอ็มอาร์ซีล้มเหลว ชบ.เหนือ-อีสานยื่น 4 ข้อเรียกร้องจีน  โต๊ะข่าวอิศรา 2 เมษายน 2553
 20. เอ็มอาร์ซีป้องจีนน้ำโขงแห้ง เหตุภัยแล้ง-NGOจี้ทบทวนแผนสร้างเขื่อน  กรุงเทพธุรกิจ 1 เมษายน 2553
 21. เมื่อจีนพร้อมร่วมโต๊ะ 'ประชุมสุดยอดแม่น้ำโขง'  กรุงเทพธุรกิจ 24 มีนาคม 2553
 22. ใคร? ทำน้ำโขงแห้งขอด – ข้อโต้แย้งสถานทูตจีน  มติชน 21 มีค 53  ประสาร มฤคพิทักษ์
 23. ชีวิตรันทด คนริมโขง   ไทยโพสต์  21 มีนาคม 2553
 24. นักวิชาการเตือนอย่าเร่งด่วนสรุป "จีน" กักน้ำทำแม่น้ำโขงแห้ง ชี้ปท.ต้นน้ำมีสิทธิทำได้ มติชนออนไลน์  21 มีนาคม 2553
 25. จีนส่ง"รัฐมนตรี" ร่วมถกแม่น้ำโขงแห้งที่หัวหิน  กรุงเทพธุรกิจ 20 มีนาคม 2553
 26. ปธ.กมธ.แนะเสริมกลไกดูแลน้ำโขง เอ็นจีโอไม่เชื่อน้ำยาเอ็มอาร์ซี คนแม่ฮ่องสอนโต้ควันไม่ใช่ฝีมือชาวบ้าน  มติชนออนไลน์  20 มีนาคม 2553
 27. จีนส่งรองนายกฯถกร่วมประเทศอาเซียนแก้แม่น้ำโขงแห้งที่ไทย  มติชนออนไลน์  19 มีนาคม 2553
 28. ทุ่มเงิน 58 ล้านบาท อารักขาผู้นำประชุมลุ่มน้ำโขง ไทยรัฐ 19 มีนาคม 2553
 29. นักวิชาการติง อย่าด่วนสรุปจีนทำน้ำโขงแห้ง  ไทยรัฐ 19 มีนาคม 2553
 30. กมธ.แม่น้ำโขงลงพื้นที่สอบน้ำลด พบหากเกิดเพราะจีนจะทำหนังสือประณาม มติชนออนไลน์  17 มีนาคม 2553
 31. ชาวเหนือ-อีสานนัดยกพลบุกสถานทูตจีน3เม.ย. เรียกร้องหยุดสร้างเขื่อน-ระเบิดแก่ง อัดจีนแถลงข่าวแค่แก้ตัว มติชน 14 มีนาคม 2553
 32. น้ำแห้งกระทบเรือขนสินค้าข้ามโขงไปเวียงจันทน์  ไทยรัฐ 10 มีนาคม 2553
 33. น้ำโขงแห้งทำ "สามพันโบก" เหลือแต่ลานหิน  ไทยรัฐ 10 มีนาคม 2553
 34. แม่น้ำโขง: สายน้ำนานาชาติที่แห้งขอดและทางออก  จุดประกาย กรุงเทพธุรกิจ  10 มีนาคม 2553
 35. ยักษ์เย็นชา กับ โขงสีชาเย็น  จุดประกาย กรุงเทพธุรกิจ  10 มีนาคม 2553
 36. จีนเชิญ 4 ชาติตรวจสอบเขื่อนแม่น้ำโขง  กรุงเทพธุรกิจ  10 มีนาคม 2553
 37. ไทยรับอานิสงส์จีน-ลาว ระดับ"แม่น้ำโขง"เพิ่ม 10% เฝ้าระวังครบ40วัน "มาร์ค"จับเข่าคุยแดนมังกรแก้แล้ง เผย"แม่น้ำโขง"เพิ่ม 10% หลังได้อานิสงค์จาก "จีน-ลาว"  มติชนออนไลน์  09 มีนาคม 2553
 38. ส.ว.จี้ตรวจเขื่อนจีนกักน้ำ ชี้ขึ้นลงผิดปกติ เอ็นจีโอหวั่นสร้าง11เขื่อนน้ำท่วมไทย ทูตแจงสื่อ 11 มี.ค.  มติชนออนไลน์  09 มีนาคม 2553
 39. หวั่น"แม่น้ำโขง"แห้งตลอดไป พท.เตรียมปัดฝุ่นโครงการสร้างเขื่อน   มติชนออนไลน์  08 มีนาคม 2553
 40. จีนเป็นห่วงขัดแย้งโขงเหือดแห้ง ยินดีแก้ปม "มาร์ค"แนะเปิดข้อมูลปริมาณน้ำ บริหารจัดการร่วมกัน  มติชนออนไลน์  08 มีนาคม 2553
 41. น้ำโขงแห้งขอด-เรือจอดแน่นิ่ง ค้าขายท่าเชียงแสนเงียบเหงา-ซบเซา  แนวหน้า   9/3/2010
 42. โขงวิกฤติ ผลกระทบภัยแล้ง  อสมท. 08 มี.ค. 2553
 43. ไกรศักดิ์-ประสาร จี้รัฐตั้งเวที กก.ลุ่มน้ำโขงบีบจีนปล่อยน้ำ  ไทยรัฐ 9 มีนาคม 2553
 44. นายกฯเตรียมถกจีนปล่อยน้ำ เอ็นจีโอขู่บุกประท้วงเปิดเขื่อน  กรุงเทพธุรกิจ 8 มีนาคม 2553
 45. 4 ชาติเล็งสร้างฝาย 7 แห่งกัก"แม่น้ำโขง"  กรุงเทพธุรกิจ 7 มีนาคม 2553
 46. นักวิชาการชี้ รัฐบาลจีนหยุดสร้างเขื่อน หวั่นอุ้มน้ำเยอะทำให้เกิดแผ่นดินไหว มติชนออนไลน์   07 มีนาคม 2553 
 47. ประมวลข่าวน้ำโขงแห้งจากไทยรัฐ
 48. จีนบอกปัดคำขอไทยให้เปิดเขื่อนแก้วิกฤตน้ำโขงแล้ง ภาคประชาสังคมเตรียมกดดันต่อในที่ประชุมเอ็มอารซี มติชนออนไลน์    07 มีนาคม 2553
 49. 4 ชาติลุ่มแม่น้ำโขงส่งหนังสือกดดันจีนหาเหตุน้ำแล้งหนัก  กรุงเทพธุรกิจ 5 มีนาคม 2553
 50. กาแฟดำ : ข่าวจากริมฝั่งโขง...ไม่เคยเห็น น้ำเหือดแห้งรุนแรงเช่นนี้  กรุงเทพธุรกิจ 4 มีนาคม 2553
 51. 'สมิทธ' ยันน้ำโขงแห้งไม่เกี่ยวจีน แต่เพราะโลกร้อน   ไทยรัฐ 4 มีนาคม 2553
 52. ซัด"จีน"กักแม่น้ำโขง ท้าเปิดปท.ให้ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกตรวจสอบเขื่อน จี้รบ.ไทยออกโรงเจรจา มติชนออนไลน์ 23 กุมภาพันธ์ 2553
 53. ไทยเล็งถก 4 ชาติกก.ลุ่มแม่น้ำโขง-บีบจีนเปิดเขื่อน กรุงเทพธุรกิจ 23 กุมภาพันธ์ 2553
 54. ทส.สารภาพแก้ปัญหาน้ำโขงเหือดแห้งยาก นักวิชาการชี้เหตุวิกฤตเกิดจากอุณหภูมิลดต่ำไม่ใช่การปิดเขื่อน มติชนออนไลน์ 22 กุมภาพันธ์ 2553
 55. รายงานข่าวแม่น้ำโขงแห้งจากจีน
 56. "แม่น้ำโขง"วิกฤตหนักน้ำแห้งผิดปกติ เรือล่อง"เชียงของ-หลวงพระบาง"หยุดวิ่ง นักท่องเที่ยวตกค้างอื้อ  มติชนออนไลน์ 21 กุมภาพันธ์ 2553
 57. น้ำโขงแห้งขอด! สื่อแฉจีนกักน้ำใช้ปั่นไฟฟ้า ไทย-ลาวเดือดร้อนหนักเดินเรือไม่ได้ หวั่นขนยาเล็ดลอด  มติชนออนไลน์ 21 กุมภาพันธ์ 2553
 58. ร่วมแฮง แบ่งปัน คนฝั่งโขง  8 พ.ค. 52  นักข่าวพลเมือง ทีวีไทย 
 59. จีนปัดเหตุน้ำท่วมใหญ่"ไทย-ลาว"จากระบายน้ำเขื่อน กลุ่มรักษ์เชียงของแย้งน้ำทะลักจากลำน้ำโขงสายเดียว มติชน     16 พค. 52
 60. ภาคปชช.จี้"ยูเอ็น"บี้จีนรับผิด ก่อวิกฤตน้ำโขงเสียหาย 85 ล.  มติชนรายวัน  27 เมษายน 2552
 61. “น้ำโขง” เริ่มแห้งเร็วกว่าปกติ เรือสินค้าจีนติดระนาว  ผู้จัดการรายสัปดาห์  6 กุมภาพันธ์ 2552
 62. มึน! ข้อมูลน้ำโขงไทย-จีนไร้การประสานตรง/ชีวิตคนริมฝั่งฝากไว้กับเรือจีน ผู้จัดการออนไลน์ 3 ตุลาคม 2551
 63. ความรับผิดชอบของจีนเกี่ยวกับแม่น้ำโขง   ผู้จัดการ - 27 สิงหาคม 2551
 64. เอ็นจีโอจี้ 6 ประเทศถกปัญหาน้ำโขงท่วมหนัก ประชาชาติธุรกิจ 21 สค 51
 65. รายงาน : วิกฤติน้ำโขงท่วม เสียหายกว่า 85 ล้านบาท ทิ้งตะกอนปวดร้าวไว้ในใจคนริมแม่น้ำโขง ประชาไท 19/8/2551
 66. ลาวท่วมสาหัสน้ำโขงขึ้นสูงสุดในรอบกว่า 40 ปี  ผู้จัดการออนไลน์  18 ส.ค. 51
 67. สัมภาษณ์ ‘ครูตี๋’ นิวัฒน์ ร้อยแก้ว : นี่คือบทเรียนแรกของคนลุ่มน้ำโขง ประชาไท 17/8/2551
 68. กรรมาธิการแม่น้ำโขงยืนยันน้ำโขงล้นตลิ่งเกิดจากปริมาณน้ำฝนสะสม สำนักข่าวไทย 19 ส.ค. 51
 69. มูลเหตุอุทกภัยแม่นํ้าโขง  บทบรรณาธิการ ไทยรัฐ 19 ส.ค. 51
 70. ภัยแม่น้ำโขง ข่าวสด 19 สค 51
 71. พายุคร่า 40 ชีวิตในยูนนาน   แปล/สรุปข่าวจากเซี่ยงไฮ้เดลี่ 13 สค. 51
 72. แฉจีนปล่อยน้ำแม่โขงท่วมเหนือ-อีสาน: หนองคาย เชียงราย ยังจมหนัก ข่าวสดรายวัน   15 สค 51
 73. สารคดีเขื่อนแม่น้ำโขงในประเทศจีน โดย สำนักข่าว AlJazeera 
 74. สารคดีเขื่อนสาละวินและแม่น้ำโขง โดย สำนักข่าว  AlJazeera 
 75. คนเชียงรายโวยเขื่อนจีนทำแม่น้ำโขงวิกฤติหนัก เหือดจนไทย-ลาวชิดติดกัน   สำนักข่าวประชาไท 5/4/2550
 76. จับตาจีนขนเครื่องผลิตไฟฟ้าผ่านไทยลงโขงตุลาฯ  ผู้จัดการออนไลน์  20 กค 49
 77. "กฎหมายกับการจัดการทรัพยากรในลุ่มแม่น้ำโขง" รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 17, โดย กอบกุล รายะนาคร, กรกฎาคม 2540 , 14 หน้า.
 78. ชาวเหนือทำพิธีขอขมา"แม่น้ำโขง" นักวิชาการถล่มจีนทำกลุ่มชนวิบัต   มติชน 28 พฤศจิกายน 47
 79. จีนปิดเขื่อนส่งผลเชียงของน้ำแห้งขอด  ผู้จัดการออนไลน์  29 ตค 47
 80. ข่าวผลกระทบแม่น้ำโขงแห้ง Sky News ตอน 2   ITV 11 พค. 47
 81. ข่าวผลกระทบแม่น้ำโขงแห้ง Sky News ตอน 1   ITV 11 พค. 47
 82. ส.ว.เรียกร้องให้รัฐบาลตั้งภาคประชาชนเป็นกรรมาธิการแม่น้ำโขง โดย ผู้จัดการออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
 83. ชาวเชียงของสุดทน ประท้วงจีนเขื่อนทำ"โขง"แห้ง ข่าวสด 24 กพ 47
 84. เขื่อนจีนแห่งที่สี่บนแม่น้ำโขงเริ่มสร้างแน่ปลายปีนี้ หนังสือพิมพ์ Yunnan Daily  ๒๕ สค. ๔๖
 

สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต   138/1 หมู่ 4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   50200
Living River Siam Association  138 Moo 4, Suthep, Muang, Chiang Mai, 50200   Thailand
Tel. & Fax.: (66)-       E-mail : admin@livingriversiam.org

ข้อมูลในเวปนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา